Katedra Interdyscyplinarna

W ramach Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa funkcjonuje dziesięć pracowni artystycznych, które otwarte są zarówno dla studentów i studentek macierzystego Wydziału, jak i innych wydziałów poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Katedra Interdyscyplinarna obejmuje swoim zasięgiem dwie pracownie rysunku, trzy pracownie malarstwa oraz pięć pracowni specjalistycznych o oryginalnych programach artystyczno-dydaktycznych, a więc: Pracownię Projektów i Badań Transdyscyplinarnych (zajmującą się związkami nauki i sztuki), Pracownię Otwartych Interpretacji Sztuki (zapraszającą do tworzenia prac przekazujących refleksje typu „sztuka o sztuce”), Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej, Pracownię Projektów i Działań Twórczych oraz Pracownię Książki Artystycznej. Katedra Interdyscyplinarna Wydziału Edukacji Artystycznej kładzie silny nacisk na interdyscyplinarność doświadczeń twórczych, co z jednej strony wynika z kontekstu koegzystencji w ramach jej struktury różnorodnych w charakterze jednostek dydaktycznych o zróżnicowanych profilach edukacyjnych, z drugiej natomiast kreowane jest poprzez, nastawione na rozmaicie pojmowany interdyscyplinarny dialog, programy poszczególnych już, wymienionych powyżej  pracowni.

⇒ STRONA KATEDRY 

Kierownik:

dr hab. Rafał Łubowski, prof. UAP

PRACOWNIE

I Pracownia Rysunku
prof. dr hab. Joanna Imielska
dr Sonia Rammer, ad.

II Pracownia Rysunku
dr hab. Anna Tyczyńska, prof. UAP
mgr Justyna Olszewska, asyst.

I Pracownia Malarstwa
prof. dr hab. Andrzej Leśnik
mgr Sebastian Krzywak

II Pracownia Malarstwa
prof. Mariusz Kruk
dr Magdalena Kleszyńska, ad.

X Pracownia Malarstwa
prof. dr hab. Piotr C. Kowalski
mgr Piotr Macha

Pracowania Projektów i Badań Transdyscyplinarnych
dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich, prof. UAP
mgr Piotr Słomczewski, asyst.

Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki
dr hab. Rafał Łubowski, prof. UAP

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej
dr hab. Rafał Jakubowicz, prof. UAP

Pracownia Projektów i Działań Twórczych
dr Magdalena Parnasow-Kujawa, ad.
dr Marc Tobias Winterhagen, ad.

Pracownia Książki Artystycznej
dr hab. Tomasz Wilmański, ad.


⋅ Prezentacje Pracowni WEAiK