Katedra Interdyscyplinarna

W ramach Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej funkcjonuje dziesięć pracowni artystycznych, które otwarte są zarówno dla studentów i studentek macierzystego Wydziału, jak i innych wydziałów poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Katedra Interdyscyplinarna obejmuje swoim zasięgiem dwie pracownie rysunku, trzy pracownie malarstwa oraz pięć pracowni specjalistycznych o oryginalnych programach artystyczno-dydaktycznych, a więc: Pracownię Projektów i Badań Transdyscyplinarnych (zajmującą się związkami nauki i sztuki), Pracownię Otwartych Interpretacji Sztuki (zapraszającą do tworzenia prac przekazujących refleksje typu „sztuka o sztuce”), Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej, Pracownię Projektów i Działań Twórczych oraz Pracownię Książki Artystycznej. Katedra Interdyscyplinarna Wydziału Edukacji Artystycznej kładzie silny nacisk na interdyscyplinarność doświadczeń twórczych, co z jednej strony wynika z kontekstu koegzystencji w ramach jej struktury różnorodnych w charakterze jednostek dydaktycznych o zróżnicowanych profilach edukacyjnych, z drugiej natomiast kreowane jest poprzez, nastawione na rozmaicie pojmowany interdyscyplinarny dialog, programy poszczególnych już, wymienionych powyżej  pracowni.

Kierownik:
dr hab. Rafał Łubowski, prof. nadzw. UAP

PRACOWNIE

I Pracownia Rysunku
prof. Joanna Imielska
dr Sonia Rammer, ad.

II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku
dr hab. Anna Tyczyńska, prof. nadzw. UAP
mgr Justyna Olszewska, as.

I Pracownia Malarstwa
prof. Andrzej Leśnik, prof. zw. UAP
mgr Sebastian Krzywak, as.

II Pracownia Malarstwa
prof. Mariusz Kruk, prof. zw. UAP
mgr Magdalena Kleszyńska, as.

X Pracownia Malarstwa
prof. Piotr C. Kowalski, prof. zw. UAP
mgr Piotr Macha, as.

Pracowania Projektów i Badań Transdyscyplinarnych
dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich, prof. nadzw. UAP
mgr Piotr Słomczewski, as.

Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki
dr hab. Rafał Łubowski, prof. nadzw. UAP

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej
dr hab. Rafał Jakubowicz

Pracownia Projektów i Działań Twórczych
dr Magdalena Parnasow-Kujawa
dr Marc Tobias Winterhagen, as.

Pracownia Książki Artystycznej
dr Tomasz Wilmański