Katedra Interdyscyplinarna

W ramach Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa funkcjonuje dziesięć pracowni artystycznych, które otwarte są zarówno dla studentów i studentek macierzystego Wydziału, jak i innych wydziałów poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Katedra Interdyscyplinarna obejmuje swoim zasięgiem dwie pracownie rysunku, trzy pracownie malarstwa oraz pięć pracowni specjalistycznych o oryginalnych programach artystyczno-dydaktycznych, a więc: Pracownię Projektów i Badań Transdyscyplinarnych (zajmującą się związkami nauki i sztuki), Pracownię Otwartych Interpretacji Sztuki (zapraszającą do tworzenia prac przekazujących refleksje typu „sztuka o sztuce”), Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej, Pracownię Projektów i Działań Twórczych oraz Pracownię Książki Artystycznej. Katedra Interdyscyplinarna Wydziału Edukacji Artystycznej kładzie silny nacisk na interdyscyplinarność doświadczeń twórczych, co z jednej strony wynika z kontekstu koegzystencji w ramach jej struktury różnorodnych w charakterze jednostek dydaktycznych o zróżnicowanych profilach edukacyjnych, z drugiej natomiast kreowane jest poprzez, nastawione na rozmaicie pojmowany interdyscyplinarny dialog, programy poszczególnych już, wymienionych powyżej  pracowni.

⇒ STRONA KATEDRY 

Kierownik:
dr hab. Rafał Łubowski, prof. UAP

PRACOWNIE:

I Pracownia Rysunku – Budynek A, s. 303
prof. dr hab. Joanna Imielska
mgr Aleksander Radziszewski, asyst.

II Pracownia Rysunku – Budynek A, s. 310
dr hab. Anna Tyczyńska, prof. UAP

I Pracownia Malarstwa – Budynek A, s. 311
prof. dr hab. Andrzej Leśnik
mgr Sebastian Krzywak, asyst.

II Pracownia Malarstwa – Budynek A, s. 303
prof. dr Mariusz Kruk
dr Magdalena Kleszyńska, ad.

X Pracownia Malarstwa  – Budynek A, s. 301
prof. dr hab. Piotr C. Kowalski
mgr Piotr Macha, asyst.

Pracowania Projektów i Badań Transdyscyplinarnych – Budynek C, s. 108
dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich, prof. UAP
mgr Piotr Słomczewski, asyst.

Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki – Budynek E, s. 34
dr hab. Rafał Łubowski, prof. UAP
mgr Aleksander Radziszewski, asyst.

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej – Budynek C, s. 108
dr hab. Rafał Jakubowicz, prof. UAP
Fakultet: Wątki żydowskie we współczesnej kulturze wizualnej

Pracownia Projektów i Działań Twórczych – Budynek E, s. 63
dr Magdalena Parnasow-Kujawa, ad.
dr Marc Tobias Winterhagen, ad.

Pracownia Książki Artystycznej – Budynek E, s. 13
dr hab. Tomasz Wilmański, prof. UAP

Pracownia Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej – Budynek A, s. 308
p.o. kier. dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP

Asystentka katedry: mgr Justyna Olszewska, asyst.


Prowadzący/Przedmioty

dr Raman Tratsiuk, ad.

  • Organizacja wystaw
  • Działania intermedialne
  • Promocja sztuki
  • Promocja sztuki polskiej
  • Projekt dyplomowy
  • Projekty kuratorskie

 Prezentacje Pracowni WEAiK