dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich, prof. UAP

kontalt: joanna.hoffmann@uap.edu.pl

dyżury:
poniedziałek 11.00-16.00

Biogram:

www.johoffmann.com

1987-92 – studia na Wydziale Grafiki PWSSP (UAP) w Poznaniu
2000 – przewód doktorski na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP (UAP) w Poznaniu
2005 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego sztuk wizualnych na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP (UAP) w Poznaniu
2009 – objecie stanowiska Profesora nadzwyczajnego UAP
2011 – objęcie stanowiska kierownika Pracowni i Projketów Transdyscyplinarnych
Profesor wizytujący m.in. KunstAkademi Oslo; Camberwell College of Arts /
London University; Central Saint Martins / London University; London College of
Communication, Winchester School of Art/University of Southampton; Universitad de
Castilla – la Mancha, Cuenca; Universitat der Kunste, Berlin; National College of Arts and Design Dublin
zewnetrzny egzaminator
2007-2009 – The National College of Art and Design, Dublin, IR
2004-2005 – The Winchester School of Art, Southampton University, UK

Pole zainteresowań:

Zajmuje się szeroko pojętymi relacjami między sztuką i nauką oraz projektami interdyscyplinarnymi, Nowym Renesansem i kulturą społeczeństwa wiedzy.W swojej twórczości posługuje się różnymi mediami i technologiami od instalacji multimedialnych i prac interaktywnych, eksperymentalnego S-3D wideo i animacji, po obiekt i książkę artystyczną.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Prowadzi Pracownię Projektów i Badań Transdyscyplinarnych na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP oraz przedmiot: Działania Intermedialne w Sztuce

Osiągnięcia:

www.johoffmann.com

  • Autorka ponad 25 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą m.in., w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie; OBF Gallery Monterrey MX; Kingsgate Gallery Londyn, UK; Galerii XXI Warszawa; Galerii Potocka Kraków; Galerii AT Poznan; Art Laboratory Berlin, DE; Poznańskim Centrum Nauki PAN;
  • Jej prace prezentowane były na licznych międzynarodowych wystawach grupowych i festiwalach m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Science Museum/DANA Centre Londyn; MOCA (Museum of Modern Art) Londyn; Transmediale Festival of Digital Culture Berlin; European Patent Office Berlin; WRO Biennale Sztuki Mediów Wrocław; MUSE Centre of Photography & Moving Image, New York; BioQuant Centre Heidelberg; Museum for Modern & Contemporary Art Rijeka; Hiroshima City Museum; Kunsthalle Wiedeń; Contemporary Art Ruhr C.A.R. DE; Voices from the Waters International Film Festival Bangalore; VideoBrasil Sao Paolo; Sense & Sensuality Nanyang Technological University, Singapore; FLuxx Festival, Prague.
  • Udział w licznych sympozjach i konferencjach, m.in. European Congress of Biotechnology, Kraków; State: Experience Science Festival, Berlin; Models of Diversity, Current Transdiscourses in Art, Science & Social Issues, ZHdK, Zurich, Beyond –Future Design ZKM/HfG Karlsruhe; Cloud & Molecular Aesthetics Conference, Istanbul; ISEA International Symposia on Electronic Arts Sydney/ Istanbul/ Singapore; Mutamorphisis CIANT Praga; ; „Mutamorphosis. Challenging Art & Science“, Praga; „Living Matter; Art & Research in Biological Laboratories”, Akademia Sztuki Mediów w Kolonii; “W Stronę Trzeciej Kultury” Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Gdańsk;
  • Nagrody m.in: I nagroda w polskiej edycji konkursu artystycznego „2007- a very spatial year” zor ganizowanym przez European Planetology Network „Europlanet”,z okazji 50-lecia „Ery Kosmicznej” w kooperacji z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie i Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie (2007), Nagroda im. M.Dokowicz (1992)

Publikacje:

udział w publikacjach (wybrane z ostatnich lat) – pełna lista na stronie:
wwww.johoffmann.com:
2016 – Paradox Conference 2015 , wyd.UAP
2015 – Not Invented by Nature, red Ursula Damm, Roland Eils, HeidelbergUniversity, Bauhaus University Weimar, DE
2015 – [macro]biologies & [micro]biologies. Art and the Biological Sublime in the 21st Century. (red. Regine Rapp & Christian de Lutz, Berlin 2015) , DE
2013 – 19th International Symposium of Electronic Art, ISEA2013, AU
2012 – Seeing Ourselves”, MUSE Centre of Photography and the Moving Image, New York, USA
2011 – „W Stronę Trzeciej Kultury” – Laznia Centre for Contemporary Art in Gdansk, PL
2009 – “Language in Art. Chronicle of the art manifestation NewCanvas©Poetry&Art for Poetry International Festival
2004-2006″ Poetry International Festival, Rotterdam, Holandia

Stypendia:

STYPENDIA Krajowe:
2008 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2004 – Stypendium Ministra Kultury
2001 – stypendium konferencyjne Warszawskiego Towarzystwa Naukowego
1994 – Stypendium Miasta Poznania dla Młodych Twórców
1992 – Stypendium Ministra Kultury i Sztuki
STYPENDIA Zagraniczne:
2013 – rezydencja artystyczna w DKFZ (Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem / Uniwersytet w Heidelbergu/ Eilslabs / Life Science Lab, w ramach Helmholtz Initiative on Synthetic Biology, Heidelberg, DE
2009 – Artist in residence w CEMA (Center for Experimental Media Art) Srishti College of Art, Design and Technology we wspólpracy z NCBS (National Centre of Biological Sciences), Bangalore, IN
2007 – Khoj Delhi Art & Science Residency we współpracy z International Centre for Biotechnology and Genetic Engineering, New Delhi, IN
2006 – Khoj Kolkata, International Art Residency, Kalkuta, IN
2005/6 – stypendium artystyczne KW Film Uniwersitat Potsdam-Babelsberg, DE
2004 – Art Omi International Art Residency, Ghent, Nowy Jork, USA
2001 – stypendium artystyczne Gedok, Lubeka, DE
2000 – stypendium artystyczne Artists Unlimited, Bielefeld, DE
1998 – stypendium artystyczne KulturKontakt, AT
1998 – stypendium artystyczne – Spike Island Artspace, Bristol, UK

Prowadzone projekty:

prowadzony projekt badawczy:
Współczesne związki sztuki, nauki i technologii; sztuka i edukacja artystyczna
w społeczeństwie wiedzy , Wydział Edukacji Artystycznej, UAP
jest inicjatorem i współprowadzi Klub Nauki i Sztuki (UAP- WB UAM)
www.transdisciplinary-art.pl/artscience-club/
prowadzony projekt artystyczny: microMimesis
(we wspólpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w
Poznaniu, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Krajowym
Wiodącym Osrodkiem Naukowym Centrum Badań nad RNA)

Działalność pozauczelniana:

założyciel i dyrektor artystyczny Art & Science Node w Berlinie:
www.artscience-node.com