Przejdź do treści

Prof. dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich 

joanna.hoffmann@uap.edu.pl

www.johoffmann.com

WYKŁADANE PRZEDMIOTY / PROWADZONE PRACOWNIE:

 • Pracownia Projektów i Badań Transdysycplinarnych WEAiK
 • Działania transdyscyplinarne w sztuce – wprowadzenie (I Rok studia licencjackie WEAiK)

BIOGRAM:

Joanna Hoffmann-Dietrich ukończyła studia na Wydziale Grafiki PWSSP(UAP) w 1992 roku, w 2000 roku obroniła doktorat a w 2005 uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP (UAP). W 2009 roku objęła stanowisko Profesora UAP a w 2022 otrzymała tytuł profesora sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki..  Od 1997 roku związana z Wydziałem Edukacji Artystycznej (Obecnie Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa) najpierw jako wykładowca sztuki współczesnej, a od 2011 roku jako kierownik Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych. Była profesorem wizytującym m.in. w KunstAkademi Oslo; Camberwell College of Arts /London University; Central Saint Martins / London University; London College of Communication, Winchester School of Art/University of Southampton; Universitad de Castilla – la Mancha, Cuenca; Universitat der Kunste, Berlin; National College of Arts and Design Dublin. Stypendystka Konrad Wolf Film University Potsdam-Babelsberg 2005/6. Uczestnik wielu rezydencji artystycznych w Indiach (Kalkuta/New Delhi/Bangalore), Niemczech (Berlin, Bielefeld, Lubeka), Wlk.Brytanii (Bristol), USA (NY-ArtOmi).  Uczestniczyła ł w licznych sympozjach i konferencjach, m.in. European Congress of Biotechnology, Kraków; State: Experience Science Festival, Berlin; Models of Diversity, Current Transdiscourses in Art, Science & Social Issues, ZHdK, Zurich, Beyond –Future Design ZKM/HfG Karlsruhe; Cloud & Molecular Aesthetics Conference, Istanbul; ISEA International Symposia on Electronic Arts Sydney/ Istanbul/ Singapore; Mutamorphisis CIANT Praga; ; „Mutamorphosis. Challenging Art & Science“, Praga; „Living Matter; Art & Research in Biological Laboratories”, Akademia Sztuki Mediów w Kolonii; “W Stronę Trzeciej Kultury” Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Gdańsk;

POLE ZAINTERESOWAŃ:

Zajmuje się szeroko pojętymi relacjami między sztuką i nauką oraz projektami interdyscyplinarnymi, Nowym Renesansem i kulturą społeczeństwa wiedzy. W swojej twórczości posługuje się różnymi mediami i technologiami od instalacji multimedialnych i prac interaktywnych, Virtual Reality i AR, eksperymentalnego wideo, po obiekt i książkę artystyczną.

ROZWIN

PUBLIKACJE: 

wybrane ostatnie publikacje:

2021: 

 • ACADEMIA,  wyd.  Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk, Artykuł: Nauka w sieciach sztuki: działania i ambicje artystyczno-edukacyjne  projektu RYZOSFERA – Wielka sieć Małych Światów, współautor: Prof. Dr hab.Marlena Lembicz, ISSN: 1733-8662, język: j polski, j.angielski

2019

 • Post-Technological Experiences. Art-Science-Culture, Red. Michał Krawczak, (rec. Prof. Roy Ascott), Adam Mickiewicz University Press, tytuł rozdziału : The Molecular Approach:  Metamorphosis of Image / Metamorphosis of Imagination / Metamorphosis of Gaze, str 76-90 ISBN 978-83-232-3511-8 , ISSN 1895-376X język publikacji: j.angielski
 • Ryzosfera: Grzyby i Bakterie w Sieci Sztuki i Kultury, red. Marta Smolińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, tytuł rozdziału: Ryzosfera: Wielka Sieć Małych Światów Str.205-221 ISBN: 978-83-66015-56-2, język publikacji: j.polski

2018

 • Poznańskie Studia Polonistyczne, Pisarze i Mózg, Seria Literacka 34(54), redakcja tematyczna: Aneta Grodecka, Instytut Filologii Polskiej UAM, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Tytuł artykułu: Mózg i Sztuka. Zmarszczka (cyber)przestrzeni,  Str,293-309 , DOI: 10.14746/pspsl ISSN (print) 1233-8680 ISSN (Online) 2450-4947

2017

 • Zeszyty Artystyczne / Edukacyjny Potencjał Fotografii”, 1(30)2017, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Fundacja UAP, tytuł rozdziału: Poza Powierzchnię: Res Invisibles, Str.83-98,  ISSN 1232-6682, 
 • Dzieła Natury Dzieła Człowieka Historia tom XXI, Studium Generale Universitatis Wratislaviensis & Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, tytuł rozddziału: Sztuka w Społeczeństwie Wiedzy, str. 345-358 , ISSN 0239-6661, ISBN 978-83-7977-358-9

NAJWAŻNIEJSZE WYSTAWY:

Autorka wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą m.in., w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie; OBF Gallery Monterrey MX; Kingsgate Gallery Londyn, UK; Galerii XXI Warszawa; Galerii Potocka Kraków; Galerii AT Poznan; Art Laboratory Berlin, DE; Poznańskim Centrum Nauki PAN;

Jej prace prezentowane były na licznych międzynarodowych wystawach grupowych i festiwalach m.in: m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Science Museum/DANA Centre Londyn; MOCA (Museum of Modern Art) Londyn; Transmediale Festival of Digital Culture Berlin; European Patent Office Berlin; WRO Biennale Sztuki Mediów Wrocław; MUSE Centre of Photography & Moving Image, New York; BioQuant Centre Heidelberg; Museum for Modern & Contemporary Art Rijeka; Hiroshima City Museum; Kunsthalle Wiedeń; Contemporary Art Ruhr C.A.R. DE; Voices from the Waters International Film Festival Bangalore; VideoBrasil Sao Paolo; Sense & Sensuality Nanyang Technological University, Singapore; FLuxx Festival, Prague.

ROZWIN

WYBRANE WYSTAWY Z OSTATNICH LAT

 • 2023 – Philosopher’ Stone, German National Museum, Norymberga, DE
 • 2023 – Glowing Globe. Changes & Challenges, Galeri Kortil  Chorwackie Centrum Kultury, Rijeka, HR
 • 2023 – The Forest becomes the Choir”, Kommunale Galerie, Berlin, DE
 • 2022 – Future of Plants & Humans, Ogród Botaniczny w Rzymie, IT
 • 2021 – Augmented Species. Invasis Sculptures in Hybrid Ecologies, wystawa AR m.in. MoMA Sculpture Garden NYC USA i 16 lokalizacjach na świecie
 • 2021 – Ars Electronica Hong Kong Garden, Homg Kong
 • 2021 -Capture the Future(s): Our Biotech Planet, Plant Biology Europe Congress, Turyn, IT
 • 2020 – Art book 4 / Book-Art object 4, Museum of Applied Art, Belgrade, SE
 • 2019 – XII Florence Biennale, Forteza da Basso, Florence, IT
 • 2019 – VERSUS, BWA Leszno, PL
 • 2018 – Beyond Words, Tel Aviv Art Centre, Tel Avive, IL
 • 2017 – Tetramatyka Festival of Audiovisual Art / 1st Symposium Medicine Update SMART LION, Medical University, Lvov, UA
 • 2017 – Capture the Future(s): Evolution 2, Elusive Identity, DPMA-TIZ, German Patent and Trademark Office in Berlin, DE

ROZWIN

NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

NAGRODY / WYRÓŻNIENIA

 • 2020 – brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2019  – Artists of Honour / medal of „Magnus Laurentius Medices” Biennale Internazionale Dell’Arte Contemporanea, Citta Di’ Firenze, Florence, IT
 • 2013 – Nagroda zespołowa: Grand Prix iGEM Competition, MIT Boston  USA, Heidelberg Team, Philosophers’ Stone, USA
 • 2009 – Transmediale  Festival for Media Art, Berlin (wyróżnienie w kategori videoart), DE
 • 2008 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2007 – I nagroda w polskiej edycji konkursu  artystycznego  „2007- a very spatial year” zorganizowanym przez European Planetology  Network „Europlanet”, z okazji 50-lecia „Ery Kosmicznej” w kooperacji z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie i Obserwatorium Astronomicznym w Olsztyn
 • 2004 – Stypendium Ministra Kultury i Sztuki
 • 1994 -Stypendium Miasta Poznania dla Młodych Twórców
 • 1993 -Nagroda im. M.Dokowicz

ROZWIN

PROWADZONE PROJEKTY:

 1. Projekt badawczy / potencjał badawczy WEAiK UAP:
 • Kierownik programu badawczego: Kompleksowe projekty interdyscyplinarne jako nowa forma praktyk artystycznych i edukacyjnych, (2021 -…)
 • Kierownik programu badawczego: Współczesne związki sztuki, nauki i technologii;  sztuka i edukacja artystyczna w społeczeństwie wiedzy(2015-2020)
 • Kierownik programu badawczego: Relacje między wyzwaniami globalnymi i lokalnymi rozwiązaniami. Kulturowa różnorodność jako źródło innowacyjnych idei. Globalne i regionalne sieci współpracy w zakresie edukacji artystycznej (2010-2014)

2. Projekty Międzynarodowe:

 • uczestnik programu SPUN Expedition (Society for Protection of Underground Network): Mycorrhizal Wealth of East Carpathians, we współpracy z grupą badawczą Prof. Władyslawa Polcyna (WB UAM)
 • Program EU Horyzont 2020 / Program Research & Innovation

CHIC Consortium (Chicory Innovation Consortium),  2018-2022

CHIC to pięcioletni projekt badawczy, o funduszu 7.3miliona Euro, w którym bierze udział 17 instytucji badawczych, organizacji non profit i przedsiębiorstw z 11 krajów europejskich i Nowej Zelandii.

Legal Entity Appointed Representative (LEAR) FASSF/ASN

Kierownik Zespołu FASSF/ASN (Fundacja art. & Science Synergy Foundation),

odpowiedzialnego za opracowanie oraz implementację innowacyjnych metod komunikacji osiągnięć naukowych poprzez sztukę „art & science”, w tym programu rezydencjalnego AIR Artists in Residence w laboratoriach instytutów badawczych oraz za interdyscyplinarną wystawę kończącą projekt CHIC Project

 • Kierownik projektu art & science: EpiMimesis: EpiZone V, który uzyskał status VERTIGO STARTS Residency, Horyzont 2020, (2018/2019) 

DODATKOWE POLE DZIAŁALNOŚCI:  

Wiceprezes Fundacji: Art & Science Synergy Foundation, Lider Art & Science Node Berlin.

www.artscience-node.com

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 11.04.2017, 14:15
 • Ostatnia edycja: 04.12.2023, 14:44