dr Magdalena Kleszyńska, ad.

kontakt: magdalena.kleszynska@uap.edu.pl

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

asystent w II Pracowni Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej