Przejdź do treści

dr Magdalena Parnasow- Kujawa, ad.

e-mail: magdalena.parnasow-kujawa@uap.edu.pl

BIOGRAM:

Urodzona 8 sierpnia w Poznaniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem na ASP w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch zakresach: krytyk i promotor sztuki oraz edukator artystyczny. Studiowała także na Wydziale Grafiki tej samej uczelni. Zrobiła dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki warsztatowej i w zakresie malarstwa sztalugowego. 

Od 2003 roku pracuje na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W latach 2010-2016 była kierownikiem Uniwersytetu Artystycznego III Wieku. W 2012 obroniła doktorat na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

ROZWIN

POLE ZAINTERESOWAŃ:

 • Realizuje prace w obszarze malarstwa, rysunku, litografii. Łączy poszczególne dyscypliny dotykając wartości granicznych pomiędzy nimi. Bliska jest jej interdyscyplinarność.
 • Zajmuje się edukacją szeroko rozumianą. Współpracuje z placówkami kulturalnymi i oświatowymi, szkołami wszystkich szczebli nauczania oraz licznymi partnerami o zróżnicowanym zakresie działalności. 

ROZWIN

WYKŁADANE PRZEDMIOTY / PROWADZONE PRACOWNIE:

 • Pracownia Projektów i Działań Twórczych (kierownik Pracowni artystycznej I/ do wyboru-  od roku akademickiego 2012/2013). 
 • Pracownia dyplomowa– Warsztaty, projekty twórcze i edukacyjne (zakres studiów licencjackich i magisterskich).
 • Projekty i działania twórcze (III rok studiów licencjackich- kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, zakres: sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa oraz wybrana specjalność artystyczna).
 • Warsztaty edukacyjne (I rok studiów magisterskich- kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, zakres:  realizacje działań twórczych i edukacyjnych, wybrana specjalność artystyczna.
 • Fakultet artystyczny- Projekty i działania twórcze (II rok studiów licencjackich- kierunek: kuratorstwo i teorie sztuki).

NAJWAŻNIEJSZE WYSTAWY:

ROZWIN

INDYWIDUALNE

 • 18-23.10.2022 – wystawa indywidualna prezentująca cykl zatytułowany „Odbicie”, Galeria Design UAP

Prace powstały w ramach projektu badawczego realizowanego na WEAiK, wykonane zostały w technice własnej, łączącej grafikę warsztatową z obszarem malarstwa.

Zob.: https://uap.edu.pl/2022/10/magdalena-parnasow-odbicie/

 • Progres – działanie performatywne, uwzględniające uczestnictwo osób zaproszonych do współdziałania, zrealizowane podczas 20. Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta.

Autorskie działanie nawiązujące do hasła tzw. serwisowania kreatywności w kontekście sztuk wizualnych, służące do analizy praktycznej przydatności kreacji w rozwijaniu wiedzy. Zob. https://tiny.pl/r32x2 

 • Pozorność – działanie performatywne, zrealizowane podczas 22. Letniego Pogotowia Sztuki Poznaniu.

Autorski dialog z obrazem: Królestwo świateł – René Magritte, badające potencjał łączenia dwóch pozornie nieprzystających do siebie jakości. W akcie twórczym budulcem stały się hasła: kontrast, podobieństwo, uzupełnienie, przedłużenie, wzmocnienie, zaprzeczenie. Zob. https://tiny.pl/r32td

 • Labirynt – działanie performatywne, zrealizowane podczas 22. Letniego Pogotowia Sztuki w Poznaniu. 

Autorskie działanie w kontekście koncepcji Marka Kostabiego, badające potencjalność tworzenia nowych jakości w oparciu o dialog z historią sztuki. Zob. https://tiny.pl/r32td   

 • Działanie performatywne: Rysunek w przestrzeni- zrealizowane w ramach 20. Letniego Pogotowia Sztuki w Poznaniu.

Autorskie działanie inicjujące uczestnictwo innych osób, mające na celu badanie ich gotowości do interpretacji wartości dwu- wymiarowych w ramach artystycznej rekonstrukcji w przestrzeni naturalnej. Zob. https://tiny.pl/r3kb.

 • 12-26 kwiecień 2019 r. indywidualna prezentacja w Muzeum Etnograficznym, Muzeum 

      Narodowym w Poznaniu- „Obiektowość”.

Prezentowane prace łączyły w swym obszarze pierwiastki: grafiki, rysunku, fotografii, malarstwa i niekonwencjonalnych działań w przestrzeniach plenerowych. Realizacje były opowieścią o matrycy, powtarzaniu motywów czy ich fragmentów oraz o potencjale osadzania określonych artefaktów w rozmaitych kontekstach i sytuacjach. Stanowiły nowatorskie podejście, wzbogacające stałą wystawę Muzeum Etnograficznego.

 • 10-27 kwiecień 2019 r. indywidualna wystawa w Galerii Jerzego Piotrowicza, w Poznaniu-  „Utrwalenie”. 

Prace korespondowały z medium grafiki, w którym zostały opracowane, w oparciu o analizę procesu zapisu powstającego w przestrzeni naturalnego pejzażu. Zob. inf. o wyst.: https://tiny.pl/r3kbt 

 • 23 marzec-5 kwiecień 2019 r.- wystawa w Muzeum Narodowym, w Poznaniu-  „Powiększenie”.

Na wystawie zostały zestawione metalowe płyty i wydruki fotograficzne powiększonych fragmentów ww. płyt – wkomponowanych dodatkowo w organiczne kształty sylwet kamieni. Dzięki potencjałowi fotografii możliwe stało się wyeksponowanie wartości i zjawisk efemerycznych, umykających oczywistej percepcji. 

 • 11-15 marca 2019 r.- wystawa „… mimetyczny” w Galerii Rotunda 

      Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,  z cyklu 100/100 sto wystaw na sto lat UAP.

 Ekspozycja prezentująca prace z pogranicza grafiki, malarstwa i fotografii. Zob. inf. o wyst.: https://tiny.pl/r3kvj

ROZWIN

ZBIOROWE

 • 15 luty-9 marzec 2019 r. -„VERSUS” udział w wystawie prac pedagogów i 

realizacji studenckich wybranych pracowni Katedry Interdyscyplinarnej, WEAiK UAP w  Galerii MBWA, w Lesznie. Wystawa pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Kurator R. [Boettner]-Łubowski. Zob. inf.: https://tiny.pl/r3kvd 

 • 4 -21 wrzesień 2018 r.- udział w międzynarodowej wystawie Toruń „MIGRACJE 2” w Dworze Artusa na Rynku Staromiejskim 6 w Toruniu. Kurator: prof. Anna Bochenek. Zob. inf. o wyst.: https://tiny.pl/r3k6z
 • 5 luty- 31 marzec 2018 r. – udział w międzynarodowej wystawie 

     MIGRACJE ARENA- CENTER Ukraina Iwano- Frankowsk.

      Patronat wystawy: Katedra Metodyki Nauczania Sztuk Pięknych i 

      Dekoracyjno-Użytkowych oraz Designu Instytutu Sztuki Przykarpackiego Uniwersytetu 

      Narodowego im. W. Stefanyka, założ. w 1940). Zob. inf. o wystawie na Facebooku: 

https://tiny.pl/r3c9p

ROZWIN

PUBLIKACJE: 

 • październik 2015 r. publikacja tekstu: „Oczywiste w teorii, trudne w praktyce” w Poradniku Metodycznym (tomie 2)- Edukacja Kulturowa; redakcja: Karolina Sikorska, współpraca: Maciej Frąckowiak, Rafał Koschany, Marta Kosińska, Marek Krajewski, Filip Schmidt, Agata Skórzyńska, Sylwia Szykowna, wydawca: Centrum Kultury „Zamek”, Centrum Praktyk Edukacyjnych
 • 2013r. Konin-publikacja tekstu: „Edukacja przez sztukę – edukacja sztuki”- Zacieranie granic, Szkice o kulturze, edukacji i sztuce- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, redakcja Marcin Olejniczak, ISBN 978–83–88335–94–5
 • 2010r. Częstochowa, Widzenie dzieła sztuki. Percepcja i interpretacja. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Metodycznej Triennale Sztuki Sacrum. Publikacja tekstu: ”Warsztaty- formą edukacji sztuki” ISBN 978–83–7585–100–7
 • 2005r. Poznań – Warszawa, Książka: POLSKI SYSTEM EDUKACJI PO REFORMIE 1999 ROKU. STAN PERSPEKTYWY ZAGROŻENIA Redakcja naukowa: Zygmunt Andrzejak, Lech Kacprzak, Kazimierz Pająk

ROZWIN

NAJWAŻNIEJSZE WYRÓŻNIENIA:

 • W 2004 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury „Młoda Polska”.
 • W 2008 roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego półroczne    stypendium twórcze.

ROZWIN

PROWADZONE PROJEKTY/ WSPÓŁPRACA:

Współpraca między innymi z: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departamentem Edukacji i Nauki, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Centrum Inicjatyw Senioralnych, UTW w Poznaniu, Termami Maltańskimi (ul. Termalna 1, Poznań), Galerią Starówka (ul. Wielka 1, Poznań),  Zespołem Wielkopolskich Parków Krajobrazowych, Zakładem Karnym- Aresztem (ul. Młyńska w Poznaniu), Wydawnictwem „Zakamarki”, Fundacją „DOBRZE, ŻE JESTEŚ”- wspierającą pacjentów w szpitalnych oddziałach onkologicznych, Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydziałem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Ośrodkiem dla Bezdomnych NR 1 (Kobylepole 69, Poznań) ,Centrum Kultury Zamek, Ortopedyczno- Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, licznymi przedszkolami i szkołami wszystkich szczebli nauczania. 

ROZWIN

DODATKOWE POLE DZIAŁALNOŚCI:  

 • Zajmuje się wolontariatem o różnym charakterze oraz współpracą z ludźmi pochodzącymi z odmiennych grup społecznych.  
 • Działa w ramach Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez przez Sztukę InSEA ( w latach 2007-2014 była jego wiceprzewodniczącą).
 • Była Członkiem Zespołu Sterującego- prestiżowego konkursu grantowego realizowanego przez renomowany Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ze środków MKDNiS. 
 • Od  2021 jest  konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej.

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 11.04.2017, 15:04
 • Ostatnia edycja: 04.12.2023, 14:20