Przejdź do treści

prof. dr hab. Rafał Łubowski

kontakt: rafal.lubowski@uap.edu.pl

Biogram:
Prof. dr hab. Rafał Łubowski (ur. 1974) – rzeźbiarz i artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się również działalnością z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Studia w latach 1994–2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej. Doktorat na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2006 roku. Habilitacja na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku w 2014 roku. Tytuł profesora uzyskany w 2024 roku. Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje przestrzenne podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. W swojej sztuce odnosi się także do wybranych możliwości technik cyfrowych. Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest szeroko rozumiana tradycja artystyczna: antyczna, nowożytna i dziewiętnastowieczna , z którą Rafał Łubowski koresponduje, ale i w rozmaity sposób polemizuje. Autor ponad stu tekstów z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Jako teoretyk sztuki, Rafał Łubowski przede wszystkim poświęca się refleksji na temat estetyki i historii rzeźby oraz współczesnych interdyscyplinarnych praktyk artystycznych. Swoje rozważania od 2002 roku publikował na łamach Kwartalnika Rzeźby ,,Orońsko”. Poza tym bardzo ważnym tematem jego teoretycznych rozważań jest problematyka cytatu i praktyk twórczego artystycznego naśladownictwa w sztuce. Obecnie pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi jako Rafał Łubowski. Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia naukowe publikuje pod pseudonimem Rafał Boettner-Łubowski.

www.boettner-lubowski.pl

Pole zainteresowań:
rzeźba, malarstwo, działania interdyscyplinarne, historia sztuki dawnej i współczesnej, relacje dialogiczne i polemiczne pomiędzy rozmaitymi dyscyplinami sztuki i kultury współczesnej

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:
Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki (Katedra Interdyscyplinarna, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa)

ROZWIN

Osiągnięcia:

Osiągnięcia prof. dr. hab. Rafała Łubowskiego dotyczą zarówno działalności artystycznej i doświadczeń twórczych związanych z dyscypliną: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (rzeźba, instalacja, malarstwo, grafika cyfrowa, projekty interdyscyplinarne), których efekty upubliczniane były na wielu krajowych i zagranicznych wystawach o charakterze indywidualnym i zbiorowym; jak i publikacji tekstów związanych tematycznie z wybranymi zagadnieniami historii sztuki oraz problematyką zagadnień kultury współczesnej. Wątki zainteresowań teoretycznych wpływają często na działalność artystyczną prof. dr. hab. Rafała Łubowskiego oraz odwrotnie poszukiwania artystyczne generują rozmaite próby opracowań teoretycznych określonych zagadnień przez tego autora. Prof. dr hab. Rafał Łubowski prezentował swoje prace w Polsce, między innymi, w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu oraz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz zagranicą: w Japonii, w Niemczech, w Republice Czeskiej, w Meksyku, we Włoszech i w Ukrainie.

ROZWIN

Publikacje:

Stypendia:
Stypendium Ministra Kultury z Funduszu Promocji Twórczości w 2005 roku

ROZWIN

Prowadzone projekty:

  • „ROZWAŻANIA AUTOTEMATYCZNE” – temat artystyczno-badawczy, realizowany w latach 2017-2022 (projekt zakończony);
  • „OBLICZA OBRAZU / FACES OF IMAGE” – międzynarodowy projekt artystyczny (kierownictwo projektu) realizowany w roku 2022 i na początku roku 2023 (w zespole: mgr Aleksander Radziszewski, as. / współpraca z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego, między innymi, z dr. Milanem Cieslarem).

Inne działalności pozauczelniane:
działalność z dziedziny promocji sztuki (autorstwo wielu tekstów promujących twórczość wybranych artystów), opieka kuratorska nad wystawami sztuki współczesnej.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 10.04.2017, 15:06
  • Ostatnia edycja: 06.03.2024, 11:16