dr hab. Rafał Łubowski, prof. UAP

kontakt: rafal.lubowski@uap.edu.pl

Biogram:
dr hab. Rafał Łubowski prof. nadzw. UAP (ur. 1974) – rzeźbiarz i artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się również działalnością z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studia w latach 1994-2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej. Doktorat na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2006 roku. Habilitacja na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku w 2014 roku. Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie, podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. W swojej sztuce odnosi się także do wybranych możliwości technik cyfrowych. Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest szeroko rozumiana tradycja artystyczna: antyczna, nowożytna i XIX-wieczna, z którą Rafał Łubowski koresponduje, ale i w rozmaity sposób polemizuje. Autor ponad stu tekstów z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Jako teoretyk sztuki, Rafał Łubowski przede wszystkim poświęca się refleksji na temat estetyki i historii rzeźby oraz współczesnych interdyscyplinarnych praktyk artystycznych. Swoje rozważania od 2002 roku publikował na łamach „Kwartalnika Rzeźby. Orońsko”. Poza tym bardzo ważnym tematem Jego teoretycznych rozważań jest problematyka cytatu i praktyk twórczego artystycznego naśladownictwa w sztuce. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi jako Rafał Łubowski. Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia naukowe publikuje pod pseudonimem Rafał Boettner-Łubowski.

www.boettner-lubowski.pl

Pole zainteresowań:
rzeźba, malarstwo, działania interdyscyplinarne, historia sztuki dawnej i współczesnej, relacje dialogiczne i polemiczne pomiędzy rozmaitymi dyscyplinami sztuki i kultury współczesnej

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:
Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki (Katedra Interdyscyplinarna, Wydział Edukacji Artystycznej)

Osiągnięcia:
Osiągnięcia dr. hab. Rafała Łubowskiego dotyczą zarówno działalności artystycznej i doświadczeń twórczych związanych z dyscypliną: sztuki piękne (rzeźba, instalacja, malarstwo), której efekty upubliczniane były na wielu krajowych wystawach o charakterze indywidualnym i zbiorowym. Dr hab. Rafał Łubowski publikuje również teksty związane tematycznie z wybranymi zagadnieniami historii sztuki oraz problematyką zagadnień kultury współczesnej. Wątki zainteresowań teoretycznych wpływają również na działalność artystyczną dr hab. Rafała Łubowskiego oraz odwrotnie poszukiwania artystyczne generują próby opracowań teoretycznych określonych zagadnień przez tego autora. Dr hab. Rafał Łubowski w latach 2010-2015 zrealizował 10 wystaw indywidualnych oraz 30 wystaw zbiorowych, na których prezentował realizacje z dziedziny sztuk pięknych.

Publikacje:

  • „W kręgu światła i koloru. O twórczości Edmunda Łubowskiego”, publikacja książkowa, Polski Instytut Targowy, Poznań 2001;
  • „Rozważania otwarte. Sztuka a pierwiastki uniwersalne”, w: „21. Wschodni Salon Sztuki. Wojna kulturowa. Spór o pryncypia sztuki czy ideologie?”, publikacja pokonferencyjna / katalog wystawy, redakcja: Wojciech Mendzlewski i Maria Polakowska-Prokopiak, wydawca: ZPAP Okręg Lubelski, Lublin 2016, ss. 30-35;
  • „Neotradycjonalistyczny monument. O pomniku Karola Marcinkowskiego”, w: „Kronika Miasta Poznania”, tom zatytułowany „Aleje Marcinkowskiego I”, nr 3/2015, czasopismo historyczne – kwartalnik wydawany pod patronatem Rady Miasta Poznania, redaktorzy prowadzący tomu: Danuta Książkiewicz-Bartkowiak, prof. Jan Skuratowicz, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2015, ss. 315-328.
  • „Otwarty Krąg. Stanisław Radwański i jego Uczniowie”, (w:) „bez korekty””, (katalog, dotyczący projektu kuratorsko-ekspozycyjnego pt. „bez korekty”, kurator: prof. Mariusz Białecki – projektu prezentującego działalność artystyczną prof. Stanisława Radwańskiego i absolwentów prowadzonej przez niego Pracowni Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku), Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Wydział Rzeźby i Intermediów, Gdańsk 2014, (rzeczywisty rok wydania: 2015), ss. 74-104 – wraz z tłumaczeniem tekstu na język angielski pt. „Open Cirkle: Stanislaw Radwanski and his students”, dokonanym przez Joannę Dąbrowską)
  • „Rozwiązania quasi-klasyczne: ich specyfika i artystyczne konsekwencje”, tekst (w:) „Dyskurs. Zeszyty Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu”, nr 12/2011, ss. 34-55;
  •   Rafał Boettner-Łubowski – Rozważania autotematyczne, 2017-2018
  • Redefinicje i Reminiscencje”, Zeszyty Artystyczne, nr 33
  • Sytuacja quasi-muzealna – Sytuacja autotematyczna”, Zeszyty Artystyczne, nr 34
  • A Quasi-Muzeum Situation – A Self-referential Situation”, Zeszyty Artystyczne, nr 34
  • Wystawa Versus – kuratorski autokomentarz – Zeszyty Artystyczne nr 35

Stypendia:
Stypendium Ministra Kultury z Funduszu Promocji Twórczości w 2005 roku

Prowadzone projekty:
„ROZWAŻANIA AUTOTEMATYCZNE” – temat artystyczno-badawczy, do realizacji części zadań w roku 2017 i kontynuowany wg zamierzeń wnioskodawcy w roku 2018.

Inne działalności pozauczelniane:
działalność z dziedziny promocji sztuki (autorstwo wielu tekstów promujących twórczość wybranych artystów), opieka kuratorska nad wystawami sztuki współczesnej.