PRACOWNIA SZTUKI W PERSPEKTYWIE MIĘDZYKULTUROWEJ

SZTUKA – TEORIA – PRAKTYKA

P.o. kierownika pracowni: dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP

miejsce: sala 308, budynek A; sala 13, budynek E

godziny i dni otwarcia pracowni:
czwartki w godzinach:
10.00–11.30 –  sala 308, budynek A
12.00-13.30 –  sala 308, budynek A lub sala 13, budynek E
13.45-16.00 –  sala 308, budynek A

Uwaga: od 12.00-13.30 odbywają się zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów magisterskich EA, które mają postać seminariów, warsztatów, mini wykładów.

Możliwe są również dodatkowe konsultacje, po uprzednim ustaleniu terminu.

For english speaking students and Erasmus
Room 308, building A

Thursday:
10.00 – 11.30 a.m.
2.00 – 4.00 p.m.

kontakt:
sonia.rammer@uap.edu.pl


PROGRAM OGÓLNY

Pracownia SZTUKI W PERSPEKTYWIE MIĘDZYKULTUROWEJ jest otwarta na współpracę ze wszystkimi studentami/studentkami UAP. Pracownia  rozpoczyna swoją działalność od roku akademickiego 2019/2020.

teoria

Pracownia SZTUKI W PERSPEKTYWIE MIĘDZYKULTUROWEJ jest pracownią praktyczną osadzoną
w teorii, szczególnie w psychologii międzykulturowej.

Do napisania programu pracowni skłoniły mnie doświadczenia artystyczne, teoretyczne oraz podróżnicze.

Szybkość przemieszczania się i nieustające migracje prowadzą do powstania wielokulturowych społeczeństw. Świat przypomina „patchwork”, a jego mieszkańcy ciągle wydają się być niegotowi na przyjęcie całości stworzonej z fragmentów. Nie powinno to dziwić. Strach przed nieznanym pełni przecież funkcje adaptacyjne, a brak określonej struktury i przewidywalnej perspektywy wywołuje niepokój. W czasie podróży możliwa jest zmiana horyzontu widzenia problemów, konfrontuje ona również z osobistymi nastawieniami, pozbawia bezpiecznej, wygodnej pozycji. Inaczej postrzega się własną tożsamość w Polsce, Afryce czy przebywając w obozie dla uchodźców. Inaczej widzi się problemy Nepalu z perspektywy poznańskiego fotela, inaczej poruszając się po zanieczyszczonych ulicach Katmandu. Wyprowadzanie psa na smyczy w Europie stanowi normę dopóki nie zobaczy się watahy biegającej luzem w Azji. Ostatecznie podróżując jesteśmy przybyszami i z tej pozycji nadajemy znaczenie temu, co przeżywamy w „nie swoim” świecie. Warto jednak choć na chwilę poczuć się jak jedyny biały człowiek w metrze jadącym przez Harlem. Dzięki takiemu doświadczeniu można zrozumieć lepiej nie tylko innych ludzi ale też inne gatunki.

Ruch napędza myśli, a zmiana horyzontu toruje drogę nowym wyobrażeniom. 

sztuka

Pracownia, choć posiada rys teoretyczny, jest przede wszystkim miejscem spotkania, w którym można w bezpieczny sposób dyskutować oraz proponować własne rozwiązania tematów. Mówienie poprzez indywidualne doświadczenia jest cenną umiejętnością, jednak niezmiernie ważna jest świadomość tego o czym się mówi i jak się mówi.  Zdolność zobaczenia osobistego emocjonalnego i poznawczego doświadczenia z różnych perspektyw, może pomóc w zbudowaniu przekonującego komunikatu wizualnego, w którym odbiorcy brani są pod uwagę od początku procesu twórczego. 

W ramach pracowni studenci/studentki mają swobodę korzystania z różnorodnych środków wyrazu, w zależności od wybranego tematu i potrzeb. Punktem wyjścia realizacji jest problem, którego rozumienie może być pogłębione przez adekwatne „badania” (np. czytanie tekstów, oglądanie filmów, wykłady, spotkania z gośćmi, wyjścia do galerii).

praktyka

W programie pracowni przewidziane jest również projektowanie i prowadzenie warsztatów

mających na celu zaktywizowanie widzów wobec problemu, nad którym pracują studenci/studentki. Praca nad warsztatem odbywa się  w małych grupach (do 3 osób) co pozwala na kooperację i rozwija umiejętności społeczne. 


PROPONOWANE ZAGADNIENIA (dopuszcza się również możliwość realizowania przez studenta/studentkę tematów własnych wpisujących się w charakter pracowni)

• Inny i Obcy 

• Tożsamość jako konstrukt społeczny i kulturowy

• Na styku kultur (tereny przygraniczne, kraje zamieszkiwane przez różne grupy etniczne, zjawisko akulturacji)

• Poza państwem (problem bezpaństwowości i bezpaństwowców)

• Podróżowanie (podróżowanie z wyboru i przymusowe przemieszczanie się; konsekwencje podróżowania – perspektywa indywidualna versus perspektywa globalna) 

• Wyspa jako stan umysłu (szeroko pojęty problem izolacji)

• Pamięć krajobrazu (kulturotwórcza rola środowiska naturalnego versus wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne)

TEMAT OBOWIĄZKOWY NA ROK AKADEMICKI 2019-2020

Człowiek – Zwierzę

(literatura i materiały zalecane do tematu obowiązkowego zostały podkreślone w poniższym spisie)

Literatura:

1. Bakke Monika, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2010

2. Bekoff Marc, Pierce Jessica, Dzika sprawiedliwość. Moralne życie zwierząt, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2019

3. Boski Paweł, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010

4. Boski Paweł,Różycka – Tran Joanna, Sorokowski Piotr, Podróże psychologiczne przez kultury świata, Wydawnictwo Sorus, Poznań 2015

5. Braidotti Rosi, Po człowieku, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014, s. 150-163

6. Canetti Elias, Głosy Marakeszu. Zapiski po podróży, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, s. 11-20, 95-98

7. De Botton Alain, Sztuka podróżowania, Wydawnictwo Czuły barbarzyńca, Warszawa 2010

8. Dielemans Jennie, Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011

9. Kapuściński Ryszard, Ten Inny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013

10. Pollack Martin, Skażone krajobrazy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014

11. Pollack Martin, Topografia pamięci, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017

12. Macfarlane Robert, Góry. Stan umysłu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2018

13. Solnit Rebecca, Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2018

14. Szelezińska Iwona, Kopnij piłkę ponad chmury. Reportaże z Nepalu, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2018

15. Stępczak Edyta, Burka w Nepalu nazywa się sari, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018

16. Schalansky Judith, Atlas wysp odległych, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2013

17. Taylor Daniel C., Yeti. Jak poszukiwania legendarnego człowieka śniegu uratowały Himalaje, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2019

18. Wohlleben Peter, Nieznane więzi natury, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2017

19. Wohlleben Peter, Duchowe życie zwierząt, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2017

20. Bezpieczne czy zniewolone? Szkice o zwierzętach, red. Mamzer Hanna, Żok Agnieszka,

Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2019

21. Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie, red. Kotyczka Marzena, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014

21. Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe, red. Kofta Mirosław, Bilewicz Michał, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011

22. Zrozumieć zagładę. Społeczna psychologia Holocaustu, red. Newman Leonard S., Erber Ralph, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009 

23. Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, red. Barcz Anna, Dąbrowska Magdalena, Wydawnictwo E-naukowiec, Lublin 2014

24. Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, red. Barcz Anna, Łagodzka Dorota, Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015

Filmy: 

  1. Lynch David, Człowiek Słoń, 1980
  2. Holland Agnieszka, Pokot, 2017
  3. Cooper Marien C., King Kong, 1933
  4. Cronenberg David, Mucha, 1986