Przejdź do treści
 1. Nazwa Pracowni: Pracownia Warsztatów Kreatywnych i Interakcji Artystycznych
 1. Kierownik Pracowni: dr Agata Ciesielska-Shovkun
 1. Wydział: Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
 1. Sala:
 1. Ogólna formuła zajęć:

wykłady, seminaria, konsultacje, ćwiczenia, korekty zadanych tematów, warsztaty, projekty i prace terenowe

 1. Ogólne treści merytoryczne: 

W Pracowni Warsztatów Kreatywnych i Interakcji Artystycznych, głównymi obszarami zainteresowań będą: samoakceptacja, współistnienie i intymność. Czym są interakcje artystyczne? To wzajemne oddziaływanie na siebie artysty i widza, świadome starania twórcze polegające na obustronnym wpływaniu na swoje postrzeganie rzeczywistości. Narzędziem do komunikacji z odbiorcą jest sztuka- intermedialna, tradycyjna, nowatorska, interaktywna. Poznane na zajęciach zarówno techniki tradycyjne jak i nowe media wyposaża studenta w narzędzia do komunikacji z odbiorcą. W pracowni będzie można zmierzyć się z zagadnieniami związanymi z intymnością w szeroko rozumianym zakresie: cielesnością,miłością, bliskością, prywatnością, oraz z problemami społecznymi takimi jak:  seksualizacja kobiet i mężczyzn,populacja podglądaczy, social mediów, Big Brothera. Studenci tworzą koncepcje warsztatów/ instalacji artystycznych/ dzieł sztuki, które będą bezpośrednio komentowały i nawiązywały dialog z odbiorcą lokalnym czy szerszą publicznością. Wybór medium będzie zależał od koncepcji projektu. Ważnym elementem jest poznanie zagadnienia związane z planowaniem swoich działań artystycznych, generowanie pomysłów oraz odpowiednia ich prezentacja. Studenci poznają artystów, którzy w swojej twórczości poruszają m.in: tematy akceptacji, równouprawnienia, różnorodności w sztuce. 

 1. Realizowane tematy/zadania: 

DLA ROKU I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ:

1. JESTEM – Cytując słowa wielkiego polskiego aktora:

Nie lubię słowa tolerancja bo zakłada one tolerujący jest powyżej tolerowanego, jest wart więcej niż tolerowany więc robi mu łaskę, uprzejmości i go tolerują. Nie jestem też do końca przekonany do słowa akceptacja , bo zakłada że akceptuje cię pomimo jest z tobą coś nie tak. Lubię słowo współistnienie…

Andrzej Sewryn , fragment wywiadu dla K MAG

Realizacja w dowolnej technice tradycyjnej lub intermedialnej serii małych e- pocztówek- body positive/ wspieranie mniejszości seksualnych/ różnorodności/ itp.  realizacja w formie e-kartek, które mają stanowić pretekst do rozważań na temat samoakceptacji, godności, oraz równości. Celem projektu JESTEM jest wzmocnienie młodzieży zmagającej się z problemem samoakceptacji. Realizacje mają być zarówno przygotowane do użytku multimedialnego jak i przygotowane do druku ( projekt rewersu).

2. RYSOWNIK– zajęcia w formie warsztatów – trening kreatywnego myślenia Cel: Pobudzenie kreatywne, które służy zwiększeniu możliwości tworzenia nowych pomysłów. Student I roku będzie prowadził RYSOWNIK, w którym będzie umieszczał realizację zadań kreatywnych na każdy tydzień. Ćwiczenie będzie poprzedzone instrukcją, która pozwoli studentowi odpowiednio przystąpić do rysowania. 

3. WSPÓŁISTNIENIE- WSPÓŁTWORZENIE  – Praca realizowana w zespołach 2-3 osobowych projekt warsztatów/ dzieła sztuki/ instalacji artystycznej/ działania społecznego  – prace zostaną opublikowane w formie wystawy oraz na stronie fb pracowni. Cel: Zaplanowanie, rozpisanie, oraz zrealizowanie działania angażującego lokalną społeczność. Interakcja z widzem. Temat działań ma nawiązywać do zagadnień związanych z równouprawnieniem, różnorodnością, życiu w harmonia, akceptacji i zgodzie. Projekt może być wykonany w formie warsztatów dla młodzieży, dorosłych lub seniorów lub innej formie, która będzie aktywnie angażować widza w dialog z artystą.

Proponowane współpracę z Pracownią ekonomii społecznych Ładne rzeczy oraz z  Fundacją Rozwoju Motylarnia w Poznaniu

 PROGRAM ZAAWANSOWANY DLA POZOSTAŁYCH STUDENTÓW:

1. INTYMNOŚĆ W CZASACH EKSHIBICJONIZMU- Intymność oznacza prywatność, która pozwala na zachowanie własnej godności, poczucia wolności, poczucia posiadania siebie samego. Nie na darmo odarcie z intymności to jeden z zasadniczych elementów odczłowieczania. Po drugie, intymność kojarzy się z miłością, ale nie tylko romantyczną, erotyczną, lecz też z miłością rodzicielską czy przyjacielską. Intymność to niezwykła bliskość oznaczająca ogromne zaufanie. W dobie facebooka, instagrama, tik toka, i innych mediów społecznościowych, czy nadal jest miejsce na intymność?  Zastanawiając się nad tematem intymności w kontekście czasów ekspozycji, będziemy realizować działania artystyczne angażujące społeczność studencką.

2. PRZEMILCZANE NIERÓWNOŚCI Jesteśmy świadkami  i uczestnikami rewolucji płci (gender revolution), dzięki której zaczęliśmy dostrzegać problemy związane z dyskryminacją kobiet.  Jednakże błędem jest założenie, że mężczyźni we wszystkich grupach społecznych są uprzywilejowani. Utrwalanie takie wizerunku prowadzi do wykluczenia problemów mężczyzn z puli zjawisk wymagających właściwego komentarza. Jest wiele płaszczyzn w Polsce, na których to właśnie mężczyźni odczuwają nierównie traktowanie. Przykładem może być  dyskryminacja ojców w sądach rodzinnych, lekceważenie męskich ofiar przemocy domowej, fałszywe oskarżenia na tle seksualnym, czy późniejszy wiek emerytalny. Problematyka ta jest stosunkowo rzadkim tematem w sztuce dlatego stanowi ciekawe wyzwaniem, w postaci artystycznego komentarza w dowolnym medium.

3.RÓŻOWY PODATEK Pojęcie „różowego podatku”, czyli „pink tax” wprowadziła francuska grupa aktywistek, walczących o prawa kobiet. Zwróciły one uwagę, że ten sam towar, jedynie marketingowo „opakowany” pod daną płeć, różni się ceną.  Szampon „dla kobiet” potrafi być droższy o 48% od tego „dla mężczyzn”, letnie spodenki dla dziewczynek krótsze o 4 cm, niż te dla chłopców są droższe o 7%. Żyjemy w społeczeństwie które z góry przepisuje nam role do płci, poprzez produkty codziennego użytku, ubrania czy zabawki dla dzieci. Przyglądając się współczesnym trendom, warto zatrzymać się i zastanowić się jakie wartości przekazujemy kolejnym pokoleniom. Niech temat ten będzie pretekstem do refleksji i do działań artystycznych w formie: Instalacji interaktywnej/  Obiekt artystyczny /Grafiki/Fotografii/Filmu/Instalacji filmowej.

4. ŻYCZLIWY SEKSIZM – Przepuszczanie kobiety w drzwiach? Całowanie w dłoń? Odsuwanie krzesła w restauracji? Czy takie gest świadczą o dobrych manierach? Czy może jest o seksizm w białych rękawiczkach?  W literaturze czy w prasie zdania są mocno podzielone.

 Konsekwencją założenia, że kobiety są z natury etycznie, duchowo, moralnie lepsze od mężczyzn, jest przekonanie, że mężczyźni są w tych obszarach gorsi. A ponieważ miałoby to być czymś wrodzonym, zależnym od płci, oznacza to również rodzaj rozgrzeszenia, zwolnienia z odpowiedzialności za swoje niemoralne czy agresywne zachowania- tłumaczy Zofia Lisiecka, prezeska Fundacji Edukacyjnej ODiTK.

Temat ten  jest motywem do zorganizowania warsztatów/ działań społeczno-edukacyjnych dla wybranej grupy społecznej.

Program zaawansowany jest przeznaczony dla studentów II roku i wyżej. Studenci mają możliwość zmierzyć się z problematyką związaną z  idą pracowni.  Zachęcam również do prowadzenia Rysownika – Jako ćwiczenia myślenia kreatywnego.

 1. Wymagania wstępne  zainteresowanie programem pracowni, własne doświadczenia artystyczne, zainteresowanie socjologią, przemianami społecznymi, współczesnymi mediami 
 1. Spis zalecanych lektur (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne jeśli są)

a. podstawowe: ——————————————————-

        b. uzupełniające: 

Szmidt K. J,. „Trening kreatywności”

Citkowska-Kimla, A. (2006). Historia seksualności Michela Foucaulta. Pressje, (8). 

http://pressje.org.pl/assets/articles/article_16_issue13.pdf Connell, R. (2013). 

Socjologia płci: płeć w ujęciu globalnym (tłum. O. Siara). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Debord, G. (2006). 

Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu (tłum. M. Kwaterko). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 

Caldini R. B., „Wywieranie wpływu na ludzi”(2005)

M. Musiał. Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury, 2020

 1. Język wykładowy (język, w jakim prowadzony może być przedmiot): POLSKI

 • Autor: Matylda Konarska
 • Opublikowano: 19.10.2022, 12:53
 • Ostatnia edycja: 03.01.2023, 14:47