prof. dr hab. Joanna Imielska

kontakt: joanna.imielska@uap.edu.pl

Biogram:

www.joannaimielska.com

W latach 1983-88 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny), dyplom z
wyróżnieniem uzyskała w pracowni rysunku profesor Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku zatrudniona na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym. Od 1994 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej. W 2013 uzyskała tytułu profesora zwyczajnego. W latach 2002-2008 była prodziekanem, w 2008-2016 – dziekanem na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Pole zainteresowań:

Tematem, który w szczególny sposób mnie interesuje i ciągle poszukuję nowych rozwiązań w tym obszarze jest „Czas“. Interesowała mnie jego cykliczność, kolejne fazy przemijania i odradzania, potem wybrałam liniową naturę czasu, jego ciągłość, zmienność i nieprzewidywalność. Teraz interesuje mnie mój własny, wewnętrzny czas. Rysunek i malarstwo stanowi dla mnie pole ciągłych doświadczeń i poszukiwań zarówno w obszarze tematu jak i materii.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Pracownia Rysunku

Osiągnięcia (wybrane):

  • 2003 – Nagroda Prezydenta Miasta Leszna za pracę artystyczną i pedagogiczną w dziedzinie upowszechniania kultury plastycznej w Lesznie
  • 2005 – Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, Nr 243-2005-70
  • 2006 – Zespołowa Nagroda Rektorska II stopnia za rok akademicki 2005/2006
  • 2008 – Nagroda Rektorska I stopnia za szczególne zasługi dla uczelni
  • 2011 – Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Nr 248-2011-48
  • 2014 – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Legitymacja nr 1961
  • Liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach artystycznych.

Publikacje:

57 wystaw indywidualnych (krajowych i zagranicznych);
104 wystawy zbiorowe (krajowe i zagraniczne);

2004 – „Myślą, słowem, formą, obrazem”, prezentacje postaw twórczych pedagogów i studentów Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Fundacja ASP w Poznaniu, Poznań, 2004, ISBN 83-88400-15-0 (współredakcja razem z Romanem Kubickim, Jackiem Jagielskim i Kazimierzem Rabą)
2010 – „Wydział Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, 1974 – 2010”, wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej, Poznań 2010, ISBN 978-83-88400-57-5 (redakcja wydawnictwa)
2010 – „Roz-Poznanie miejsca”, wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2010, ISBN 978-83-88400-41-4 (redakcja wydawnictwa)
2011 – „Podmiot. Sztuka – Terapia – Edukacja. W poszukiwaniu sensu terapii zagubionego podmiotu przez sztukę”, wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011, ISBN 978-83-7597-114-9 (współredakcja wydawnictwa naukowego razem z Mirosławą Cylkowską-Nowak i Ewą Kasperek-Golimowską)
2011 – „Podmiot. Sztuka – Terapia – Edukacja. Między teorią a praktyką”, wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011, ISBN 978-83-7597-155-2 (współredakcja wydawnictwa naukowego razem z Mirosławą Cylkowską-Nowak i Ewą Kasperek-Golimowską)
2012 – „Podmiot. Sztuka – Terapia – Edukacja. Rozwijanie potencjału twórczego”, wydawca: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2012, ISBN 978-83-7597-156-9 (współredakcja wydawnictwa naukowego razem z Mirosławą Cylkowską-Nowak i Ewą Kasperek-Golimowską)
2016 – „Projekt Edukacja Artystyczna 2015”, wydawca: Wydział Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2016, ISBN 978-83-63533-79-3 (współredakcja wydawnictwa naukowego razem z Justyną Ryczek)

Stypendia:

1990/91 – Stypendium Ministra Kultury i Sztuki
1997 – Stypendium Ministra Kultury i Sztuki
2005 – Stypendium Ministra Kultury

Prowadzone projekty:

„Jednostkowe mikroświaty wobec globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem relacji: człowiek – natura – kultura“ (projekt ze środkow na utrzymanie potencjału badawczego w ramach działalności statutowej)

Inne działalności pozauczelniane:

podróże, literatura, muzyka