dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP

kontakt: sonia.rammer@uap.edu.pl

dyżury czwartek w godzinach:
10.00–11.30 –  sala 308, budynek A
12.00-13.30 –  sala 308, budynek A lub sala 13, budynek E
13.45-16.00 –  sala 308, budynek A

 

Biogram:

Sonia Rammer, 1976

soniarammer.pl 

butydonepalu.pl 

Artystka, psycholożka, podróżniczka. Zajmuje się sztuką oraz teorią ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznych aspektów twórczości. Brała udział w wystawach zbiorowych, (m.in. Arsenał Poznań; BWA Bielsko-Biała; Wozownia Toruń; BWA Wrocław; Artists House Jerozolima, Izrael; Studio 18 Gallery Nowy Jork, USA), indywidualnych (np. BWA Gorzów Wielkopolski, Wieża Ciśnień Konin, BWA Arsenał Poznań, MBWA Leszno, ART Station Stary Browar Poznań, Galeria Student Ostrawa, Czechy; Baer Art Center, Hofsos, Islandia, Marpha Foundation, Marpha, Nepal) oraz konferencjach. Autorka i współautorka tekstów traktujących o fenomenie twórczości z perspektywy psychoanalitycznej. Od 2011 zatrudniona na pierwszym etacie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, WEAiK), od 2016 prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie Sztuki Plastyczne w dyscyplinie artystycznej Sztuki Piękne. 

 

 • Zainteresowania naukowe:

sztuka, psychologia – szczególnie psychologia międzykulturowa i psychologia twórczości, psychologia rozwojowa, antropologia turystyki, socjologia kultury, terapia systemowa

 • Aktywność kształtująca zainteresowania badawcze:

podróżowanie (szczególnie samotne), wspinaczka skałkowa i górska

 • Kierunek rozwoju:

zgodny z autoreferatem habilitacyjnym – Podróż jako strategia artystyczna

 • Prowadzone projekty:

Wołając do Yeti. Podróż w góry wysokie jako indywidualna strategia artystyczna

 • Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie: 

I Pracowni Rysunku prof. dr hab. Joanny Imielskiej (do 2019)

Pracownia Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej (od 2019)

psychologia ogólna, psychologia twórczości, sztuka w perspektywie międzykulturowej

 

EDUKACJA

 • 2019

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki piękne, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

 • 2013

Obrona pracy doktorskiej i uzyskanie tytułu doktora w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki piękne, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa i Rysunku

Tytuł pracy doktorskiej Powrót ? do Edenu

Promotor – prof. dr hab. Joanna Imielska

Recenzenci – dr hab. Agata Michowska, dr hab. Jerzy Hejnowicz

 • 2007 – 2010

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych (dyplom magisterski, kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna), 

promotor – dr Jerzy Gościniak

Tytuł pracy dyplomowej – Przystosowanie do choroby nowotworowej a narcyzm i twórczość w świetle koncepcji Heinza Kohuta

 • 1999 – 2002

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (dyplom magisterski, kierunek: malarstwo; zakres: malarstwo sztalugowe i rysunek),

promotorzy – prof. dr hab. Jerzy Kałucki, prof. dr hab. Jarosław Kozłowski, 

prof. dr hab. Roman Kubicki

Tytuł pracy dyplomowej – Od obrazu do obrazu

 • 1995 – 2000

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej (dyplom magisterski, kierunek: wychowanie plastyczne; zakres: wychowanie plastyczne), 

promotorzy – prof. dr hab. Piotr C. Kowalski, prof. dr hab. Grzegorz Dziamski

Tytuł pracy teoretycznej – Malarstwo w epoce posthistorycznej

Tytuł pracy praktycznej – Pomiędzy dwoma obrazami

 

REZYDENCJE ARTYSTYCZNE

 • 2019

Marpha Foundation, Marpha, Nepal

 • 2015

Baer Art Center, Hofsos, Islandia

 • 2013

Uniwersytet Ostrawski, Katedra Wychowania Artystycznego / Ostravské

univerzity v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy /

Ostrawa, Czechy, Program Erasmus

 

Wybrane wystawy indywidualne:

2019 Calling out to Yeti, Marpha Foundation, Marpha, Nepal

2018 Patchwork, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń

2017 Kroniki Islandzkie, Galeria CuratorsLAB, Poznań

2015 Icleandic Chronicles, Baer Art Center, Islandia

2015 Wyspa (II), Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski

2005 Kości, Galeria ARSENAŁ, Poznań

2004 5 malarzy z Poznania, ARTISTS HOUSE, Jerozolima, Izrael 

(indywidualna prezentacja w osobnym pomieszczeniu Galerii)