Przejdź do treści

dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP

sonia.rammer@uap.edu.pl

soniarammer.art

WYKŁADANE PRZEDMIOTY / PROWADZONE PRACOWNIE:

Pracownia Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej, psychologia twórczości, psychologia

ADRES INSTA/FACEBOOK:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067947254258

BIOGRAM:

Sonia Rammer, 1976
Artystka, psycholożka, podróżniczka. Zajmuje się sztuką oraz teorią ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznych aspektów twórczości. Brała udział w wystawach zbiorowych, (m.in. Arsenał Poznań; BWA Bielsko-Biała; Wozownia Toruń; BWA Wrocław; Artists House Jerozolima, Izrael; Studio 18 Gallery Nowy Jork, USA; Muzeum Narodowe, Poznań), indywidualnych (np. BWA/MOS Gorzów Wielkopolski; Wieża Ciśnień Konin; Wozownia, Toruń; BWA Arsenał Poznań; MBWA Leszno; ART Station Stary Browar Poznań; Galeria Student Ostrawa, Czechy; Baer Art Center, Hofsos, Islandia; Marpha Foundation, Marpha, Nepal; Arctic Culture Lab, Oqaatsut, Grenlandia) oraz konferencjach. Autorka i współautorka tekstów traktujących o fenomenie twórczości z perspektywy psychoanalitycznej. Od 2011 zatrudniona na pierwszym etacie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, WEAiK), od 2016 prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie Sztuki Plastyczne w dyscyplinie artystycznej Sztuki Piękne. Od 2020 roku kierowniczka Pracowni Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej.

ROZWIN

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie: 

 • I Pracowni Rysunku prof. dr hab. Joanny Imielskiej (do 2019)
 • Pracownia Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej (od 2019)
 • psychologia ogólna, psychologia twórczości, sztuka w perspektywie międzykulturowej

EDUKACJA:

2019

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki piękne, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

2013

Obrona pracy doktorskiej i uzyskanie tytułu doktora w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki piękne, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa i Rysunku
Tytuł pracy doktorskiej – Powrót ? do Edenu
Promotor – prof. dr hab. Joanna Imielska
Recenzenci – dr hab. Agata Michowska, dr hab. Jerzy Hejnowicz

2007–2010

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych (dyplom magisterski, kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna), promotor – dr Jerzy Gościniak
Tytuł pracy dyplomowej – Przystosowanie do choroby nowotworowej a narcyzm i twórczość w świetle koncepcji Heinza Kohuta

1999–2002

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (dyplom magisterski, kierunek: malarstwo; zakres: malarstwo sztalugowe i rysunek), promotorzy – prof. dr hab. Jerzy Kałucki, prof. dr hab. Jarosław Kozłowski, prof. dr hab. Roman Kubicki
Tytuł pracy dyplomowej – Od obrazu do obrazu

1995–2000

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej (dyplom magisterski, kierunek: wychowanie plastyczne; zakres: wychowanie plastyczne), promotorzy – prof. dr hab. Piotr C. Kowalski, prof. dr hab. Grzegorz Dziamski.
Tytuł pracy teoretycznej – Malarstwo w epoce posthistorycznej
Tytuł pracy praktycznej – Pomiędzy dwoma obrazami

POLE ZAINTERESOWAŃ:

Zainteresowania naukowe:

sztuka, psychologia – szczególnie psychologia międzykulturowa i psychologia twórczości, arteterapia, psychologia rozwojowa, psychologia sytuacji ekstremalnych, antropologia turystyki, socjologia kultury, terapia poznawczo-behawioralna III fali

Aktywność kształtująca zainteresowania badawcze:

podróżowanie (szczególnie samotne), wspinaczka skałkowa i górska, 

Kierunek rozwoju:

zgodny z autoreferatem habilitacyjnym – Podróż jako strategia artystyczna

ROZWIN

PUBLIKACJE (wybór): 

 • O kobiecie, która myślała, że jest psem – wydawnictwo towarzyszące wystawie indywidualnej O kobiecie, która myślała, że jest psem, teksty Marta Smolińska, Sonia Rammer
 • Wolałabym być Yeti – wydawnictwo towarzyszące wystawie indywidualnej Wolałabym być Yeti (kuratorka: Karolina Pikosz), teksty: Sonia Rammer, Ewa Klekot, Karolina Pikosz, Bydgoszcz 2020, wydawca: Galeria BWA Bydgoszcz, język polski i angielski, ISBN 978-83-66742-01-7
 • O różnych perspektywach podróżowania – na przykładzie realizacji własnych [w:] Pomiędzy mapą a terytorium, red. Krzysztof Gliszczyński, Gdańsk 2020, wydawca: Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku, język polski, ISBN 978-83-66271-40-1, s. 59-75
 • Art brut – wewnętrzne obrazy jako punkt wyjścia tworzenia obrazów „o świecie” [w:] Art Brut, Różnorodnie, red. Joanna Daszkiewicz, współredakcja Sonia Rammer, Poznań 2018, wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, język polski i angielski, ISBN 978-83- 65578-68- 6, s. 76-91
 • Kroniki Islandzkie – autorstwo monografii, dwutomowa książka autorska, wydawca: Galeria MBWA w Lesznie, współwydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; język polski, red. Izabela Kowalczyk, ISBN 978-83- 65865-00-7, ISBN 978-83-65578-68-6; Praca naukowa współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę w latach 2017
 • Jak wyśnić dzieło sztuki – model oniryczny twórczości artystycznej w psychoanalizie [w:] 27 Zeszyty Artystyczne, Na pograniczu sztuki i psychologii, red. Sonia Rammer, Jerzy Gościniak, Poznań 2015, Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, język polski, ISSN 1232-6682, s. 9-27, (razem z dr Jerzym Gościniakiem, autorstwo -50%)

ROZWIN

NAJWAŻNIEJSZE WYSTAWY:

 • 2023 O kobiecie, która myślała, że jest psem, Wozownia, Toruń (indywidualna)
 • 2023 O dzieleniu. Sztuka na granicy (polsko-niemieckiej), Muzeum Narodowe w Poznaniu (zbiorowa)
 • 2022 – Cultural Misunderstanding, Arctic Culture Lab, Oqaatsut, Grenlandia
 • 2021 Legendy Himalajów, Galeria Puda, Cieszyn Czeski, Czechy
 • 2020 Wolałabym być Yeti, BWA, Bydgoszcz
 • 2019 Calling out to Yeti, Marpha Foundation, Marpha, Nepal
 • 2018 Patchwork, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
 • 2017 Kroniki Islandzkie, Galeria CuratorsLAB, Poznań
 • 2015 Icleandic Chronicles, Baer Art Center, Islandia
 • 2015 Wyspa (II), Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski
 • 2005 Kości, Galeria ARSENAŁ, Poznań
 • 2004 5 malarzy z Poznania, ARTISTS HOUSE, Jerozolima, Izrael (indywidualna prezentacja w osobnym pomieszczeniu Galerii)

ROZWIN

PROWADZONE PROJEKTY:

 • Współpraca z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, w zakresie badań artystycznych na Spitsbergenie 
 • Obecnie przygotowania do projektu badawczego na terenie pustyni Atakama (Chile) 

ROZWIN

DODATKOWE POLE DZIAŁALNOŚCI:  

 • 2024 – La Wayaka Current / Desert, Chile, rezydencja artystyczna
 • 2022 – Arctic Culture Lab, Oqaatsut, Grenlandia, rezydencja artystyczna
 • 2019 – Marpha Foundation, Marpha, Nepal, rezydencja artystyczna
 •  2015 – Baer Art Center, Hofsos, Islandia, rezydencja artystyczna
 • 2019 – Marpha Foundation, Marpha, Nepal
 •  2015 – Baer Art Center, Hofsos, Islandia
 • 2013 – Uniwersytet Ostrawski, Katedra Wychowania Artystycznego / Ostravské univerzity v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy /Ostrawa, Czechy, Program Erasmus

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 11.04.2017, 11:46
 • Ostatnia edycja: 30.11.2023, 14:34