dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP

sonia.rammer@uap.edu.pl

soniarammer.art

WYKŁADANE PRZEDMIOTY / PROWADZONE PRACOWNIE:

Pracownia Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej 
czwartek w godzinach: 12.00 – 18.00 –  sala 308, budynek A lub sala 211, budynek G

BIOGRAM:

Sonia Rammer, 1976
Artystka, psycholożka, podróżniczka. Zajmuje się sztuką oraz teorią ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznych aspektów twórczości. Brała udział w wystawach zbiorowych, (m.in. Arsenał Poznań; BWA Bielsko-Biała; Wozownia Toruń; BWA Wrocław; Artists House Jerozolima, Izrael; Studio 18 Gallery Nowy Jork, USA), indywidualnych (np. BWA Gorzów Wielkopolski, Wieża Ciśnień Konin, BWA Arsenał Poznań, MBWA Leszno, ART Station Stary Browar Poznań, Galeria Student Ostrawa, Czechy; Baer Art Center, Hofsos, Islandia, Marpha Foundation, Marpha, Nepal) oraz konferencjach. Autorka i współautorka tekstów traktujących o fenomenie twórczości z perspektywy psychoanalitycznej. Od 2011 zatrudniona na pierwszym etacie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, WEAiK), od 2016 prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie Sztuki Plastyczne w dyscyplinie artystycznej Sztuki Piękne.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie: 

 • I Pracowni Rysunku prof. dr hab. Joanny Imielskiej (do 2019)
 • Pracownia Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej (od 2019)
 • psychologia ogólna, psychologia twórczości, sztuka w perspektywie międzykulturowej

EDUKACJA:

2019

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki piękne, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

2013

Obrona pracy doktorskiej i uzyskanie tytułu doktora w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki piękne, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa i Rysunku
Tytuł pracy doktorskiej – Powrót ? do Edenu
Promotor – prof. dr hab. Joanna Imielska
Recenzenci – dr hab. Agata Michowska, dr hab. Jerzy Hejnowicz

2007–2010

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych (dyplom magisterski, kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna), promotor – dr Jerzy Gościniak
Tytuł pracy dyplomowej – Przystosowanie do choroby nowotworowej a narcyzm i twórczość w świetle koncepcji Heinza Kohuta

1999–2002

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (dyplom magisterski, kierunek: malarstwo; zakres: malarstwo sztalugowe i rysunek), promotorzy – prof. dr hab. Jerzy Kałucki, prof. dr hab. Jarosław Kozłowski, prof. dr hab. Roman Kubicki
Tytuł pracy dyplomowej – Od obrazu do obrazu

1995–2000

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej (dyplom magisterski, kierunek: wychowanie plastyczne; zakres: wychowanie plastyczne), promotorzy – prof. dr hab. Piotr C. Kowalski, prof. dr hab. Grzegorz Dziamski.
Tytuł pracy teoretycznej – Malarstwo w epoce posthistorycznej
Tytuł pracy praktycznej – Pomiędzy dwoma obrazami

POLE ZAINTERESOWAŃ:

Zainteresowania naukowe:

sztuka, psychologia – szczególnie psychologia międzykulturowa i psychologia twórczości, arteterapia, psychologia rozwojowa, psychologia sytuacji ekstremalnych, antropologia turystyki, socjologia kultury, terapia poznawczo-behawioralna III fali

Aktywność kształtująca zainteresowania badawcze:

podróżowanie (szczególnie samotne), wspinaczka skałkowa i górska, 

Kierunek rozwoju:

zgodny z autoreferatem habilitacyjnym – Podróż jako strategia artystyczna

NAJWAŻNIEJSZE WYSTAWY:

 • 2021 Legendy Himalajów, Galeria Puda, Cieszyn Czeski, Czechy
 • 2020 Wolałabym być Yeti, BWA, Bydgoszcz
 • 2019 Calling out to Yeti, Marpha Foundation, Marpha, Nepal
 • 2018 Patchwork, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
 • 2017 Kroniki Islandzkie, Galeria CuratorsLAB, Poznań
 • 2015 Icleandic Chronicles, Baer Art Center, Islandia
 • 2015 Wyspa (II), Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski
 • 2005 Kości, Galeria ARSENAŁ, Poznań
 • 2004 5 malarzy z Poznania, ARTISTS HOUSE, Jerozolima, Izrael (indywidualna prezentacja w osobnym pomieszczeniu Galerii)

PROWADZONE PROJEKTY:

 • Litoral Zone, projekt przygotowujący do rezydencji artystycznej w Arctic Culture Lab na Grenlandii 
 • Współpraca z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, w zakresie badań artystycznych na Spitsbergenie 

DODATKOWE POLE DZIAŁALNOŚCI:  

 • 2019 – Marpha Foundation, Marpha, Nepal
 •  2015 – Baer Art Center, Hofsos, Islandia
 • 2013 – Uniwersytet Ostrawski, Katedra Wychowania Artystycznego / Ostravské univerzity v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy /Ostrawa, Czechy, Program Erasmus