No Banner to display
  Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o udział w nadchodzących wyborach prezydenckich

  III STUDENCKIE BIENNALE MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ

  Celem trzeciej edycji Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów i absolwentów szkół wyższych, a także propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej. Otwarcie wystawy konkursowej – 12 maja 2015 o godz. 18.00 w Galerii Aula UAP.

  więcej…


  Tak między nami, to te filmy o ważnych sprawach są

  Wystawa, z udziałem m.in. absolwentów UAP, ma charakter projekcji filmowej. Składają się na nią krótkie formy wideo. Każdy film jest inaczej opowiedziany, przedstawia inną historię. Dotyka jednak podobnych tematów. Zapraszamy do BWA Zielona Góra, 30 maja 2015 r., o godz. 19:00.

  więcej…


  Poza protokołem / Off the record

  Otwarcie wystawy „Poza protokołem / Off the record”, 22 maja 2015 r., godz. 19.00 w UP Gallery Berlin (Richar­d­strasse 43/44). Wystawa trwać będzie do 20 czerwca. Prezen­tuje prace pięciorga młodych polskich arty­stów, którzy – choć posłu­gują się różnymi środ­kami arty­ku­lacji, repre­zen­tują pewne wspólne podej­ście do zagad­nień formal­nych zwią­za­nych z budo­wa­niem treści prac, jak również ich osta­teczną ekspo­zycją.

  więcej…


  O malarstwie, poezji i filozofii sztuki z prof. Norbertem Skupniewiczem

  Spotkanie poprowadzi Anna Kochnowicz, 27 maja 2015 r, godz. 18.00, Aula UAP (al. Marcinkowskiego 29). Podczas spotkania dostępny będzie najnowszy tom poezji Profesora -„do Z roku Smoka”.

  więcej…


  SYMPOZJUM GRAFIKI – RZESZÓW, 21-23 MAJA 2015

  Celem I Ogólnopolskiego Sympozjum Grafiki Warsztatowej Druku Płaskiego „PŁASKIE” PRZESTRZENIE DRUKU, oraz towarzyszących mu wystaw, jest artystyczna konfrontacja różnych środowisk akademickich i porównanie ich systemów dydaktycznych oraz analiza efektów kształcenia w zakresie druku płaskiego.

  więcej…


  wystawa „o tej sztuce”

  Zapraszamy na wernisaż wystawy „O tej sztuce” prezentującej prace pedagogów z sześciu polskich uczelni artystycznych; wernisaż: 18 maja 2015, godz. 18.00, Galeria Nowotomyskiego Ośrodka Kultury.

  więcej…


  GRAFIKA Z LUBLINA W GALERII AULA

  Wystawa grafiki pracowników i studentów Wydziału Artystycznego UMCS z Lublina w Galerii Aula (UAP, al. Marcinkowskiego 29); wernisaż: 19 maja 2015, godz. 18.00; czas trwania wystawy: 19-27 maja 2015, w godz. 11.00-18.00; kuratorzy: Anna Perłowska-Weiser, Marek Glinkowski.

  więcej…


  KONKURS NA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW – WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA UAP

  Wydziałowa Komisja ogłasza konkurs na naukowe projekty badawczo-rozwojowe dla asystentów i adiunktów Wydziału Architektury i Wzornictwa, dla których Uczelnia jest pierwszym miejscem zatrudnienia. Finansowanie pochodzi z dotacji przyznanej Wydziałowi z MNiSW na 2015 rok.

  więcej…


  Pokaz końcoworoczny Pracowni Semiotyki Wizualnej UAP podczas Festiwalu Poznań Poetów 2015

  Dnia 19 maja 2015 r., o godz. 15.00 w Kinie Pałacowym w Zamku w Poznaniu (św. Marcin 80/82) odbędzie się pokaz końcoworoczny Pracowni Semiotyki Wizualnej UAP, w ramach Festiwalu Poznań Poetów 2015. Prezentowane będą prace studentów w formie dziesięciosekundowe animacji graficznej, bedącej niewerbalną interpretacją poezji „Błyski” Julii Hartwig.

  więcej…


  rezydencje artystyczne w ramach MixMediaLab

  Zapraszamy artystów wizualnych do udziału w pierwszej odsłonie programu rezydencji artystycznych w ramach MixMediaLab [MMLab]. Projekt skierowany jest do twórców z całej Europy, działających w obszarze takich dziedzin sztuki, jak: fotografia, rzeźba oraz urban/street art.

  więcej…


  SZKOLENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ I PRACOWNIKÓW UAP W POZNANIU W 31. BAZIE LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

  W dniu 6 maja 2015 roku odbyło się szkolenie dot. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz szkolnictwa artystycznego na okres zagrożeń kryzysowych i na czas wojny, w tym zadań resortu kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO.

  więcej…


  OGŁOSZENIE WYNIKÓW III SBMFR 2015

  Ogłaszamy wyniki III STUDENCKIEGO BIENNALE MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ im. prof. Józefa Kopczyńskiego – Poznań 2015

  więcej…


  Wystawa „Terra Incognita”

  Od 8 maja 2015 r. w pawilonach Palmiarni Poznańskiej (ul. Matejki 18) prezentowana jest wystawa „Terra Incognita”; organizator: prof. Ewa Twarowska-Sioda, Pracownia Ceramiki w Architekturze UAP; kuratorzy: dr Jarosław Janas, ad., dr Piotr Mastelarz, as.

  więcej…


  „Zbiór otwarty”. Przestrzenie medalierskie Jerzego Nowakowskiego

  Galeria Rotunda zaprasza na wystawę profesora rzeźby ASP w Krakowie, „Zbiór otwarty”. Przestrzenie medalierskie Jerzego Nowakowskiego; z cyklu „Twórca i Jego Dzieło”; otwarcie: 19 maja 2015 r., godz. 18.00; wystawa trwa do 30 maja 2015 r.

  więcej…


  ulotka

  Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP oraz Fundacja Rarytas zapraszają na otwarcie wystawy „Ulotka”, 16 maja 2015, godz. 20.00, squat Od:zysk, Stary Rynek w Poznaniu; kurator: Maciej Kurak. Projekt „Ulotka” jest integralną częścią tournée wystawy „Bunt – Ekspresjonizm – Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. S. Karola Kubickiego”.

  więcej…


  “Vot ken you mach?”

  Wystawa “Vot ken you mach?” współkuratorowana przez Rafała Jakubowicza, prowadzącego pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej na UAP, z udziałem m.in. studenta UAP, Dawida Marszewskiego; czas trwania: 29 maja–31 sierpnia 2015, Muzeum Współczesne Wrocław; wystawie będzie towarzyszył cykl wykładów oraz dyskusji.

  więcej…


  O, jakie dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych!

  Galeria Pauza oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu wraz z partnerami zapraszają na zbiorową prezentację prac pedagogów UAP prowadzących zajęcia w siedmiu pracowniach fotografii, zarówno doświadczonych profesorów, jak również młodszych pracowników Uczelni; 15 maja-13 czerwca 2015 r., Galeria Pauza (ul. Stolarska 5, Kraków); finisaż: 13 czerwca, godz. 18.00.

  więcej…


  konferencja naukowa „Rytuał a korespondencja sztuk”

  Wydział Edukacji Artystycznej UAP zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Rytuał a korespondencja sztuk”, która odbędzie się 9 grudnia 2015 r. Na zgłoszenia i krótkie abstrakty Organizatorzy czekają do 15 czerwca 2015 r. Artykuły zostaną opublikowane w monograficznym numerze „Zeszytów Artystycznych” w 2016 r.

  więcej…


  natalia wegner, „odkrywanie”

  Wystawa Natalii Wegner, adiunkta w XII Pracowni Rysunku prof. Ireneusza Domagały w UAP w Poznaniu; wernisaż: 16 maja 2015, godz. 18.00, Galeria MBWA w Ratuszu (Leszno, Rynek 1); wystawa czynna do 18 czerwca 2015.

  więcej…


  międzynarodowe biennale młodej sztuki Jeune Création Européenne

  Polska po raz pierwszy weźmie udział w międzynarodowym biennale młodej sztuki JCE – Jeune Création Européenne. Odbywa się ono od 2000 roku, a jego ideą przewodnią jest wymiana myśli artystycznej i promocja artystów w krajach europejskich. Trwa proces wyboru artystów, którzy będą reprezentowali Polskę podczas biennale JCE 2015/2017. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 maja 2015 r., do północy.

  więcej…


  Poznań Design Days 2015

  Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zapraszają na festiwal Poznań Design Days 2015, który odbędzie się w terminie 08–17.05.2015.

  więcej…


  Konkurs na plakat filmowy do filmu „Na wieży Babel”

  Rejestracja uczestników konkursu: od 10 maja do 10 czerwca 2015 roku. Więcej informacji: www.babelfilm.pl

  więcej…


  Konkurs na projekty badawczo-naukowe dla asystentów i adiunktów Wydziału AWiS UAP przygotowujących prace na awans

  Wydziałowa Komisja ogłasza konkurs na naukowe projekty badawczo-rozwojowe dla asystentów i adiunktów Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii, dla których Uczelnia jest pierwszym miejscem zatrudnienia. Finansowanie pochodzi z dotacji służących rozwojowi młodych pracowników nauki, jaką Wydział uzyskał z MNiSW na 2015 rok.

  więcej…


  szkolenie Finanse w Horyzoncie 2020

  Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza na szkolenie Finanse w Horyzoncie 2020. Spotkanie odbędzie się 28 maja 2015 r. (czwartek), w godz. 9.00-15.00, na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

  więcej…


  ZBIGNIEW TASZYCKI, bez tytułu

  Realizacje artystyczne Zbigniewa Taszyckiego osadzone są przede wszystkim w szeroko pojmowanej idei sztuki; z nią artysta prowadzi wewnętrzny dialog, do niej się bezpośrednio odnosi. Proponuje w swoich pracach rozmowę o wartościach  uniwersalnych, o harmonii i logice świata; wernisaż: 11 maja 2015, godz. 18.00; wystawa czynna do 22 maja 2015, w godz. 15-18, Galeria AT (UAP, ul. Solna 4).

  więcej…


  Cykl warsztatów TEATRALNY GOLĘCIN

  Centrum Zjawisk Teatralnych zaprasza na warsztaty oraz letnie plenery „Teatralny Golęcin”. W programie znajdują się zajęcia z zakresu m.in. aktorstwa, tworzenia lalek, kostiumów czy scenografii, przeprowadzane przez wykwalifikowanych instruktorów, w tym absolwentów i pracowników UAP.

  więcej…


  KOLUMNADA II

  Politechnika Poznańska i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zapraszają na wystawę KOLUMNADA II, która odbędzie się w przestrzeniach wystawienniczych Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Wernisaż odbędzie się 30 kwietnia 2015 r. o godz. 18.00.

  więcej…


  Wystawa ALTERNATIVE VIEWS – NAPRZECIW

  Wernisaż: 23 kwietnia 2015 r., godz. 19.00, Haus am Lützowplatz, Berlin. Wystawa trwa do 31 maja 2015 r. Buduje ją dziewięć wybranych prac, dziesięć odrębnych postaw twórczych i spojrzeń na sztukę. Ich równoległa prezentacja stanowi próbę zainicjowanie dialogu między zaproszonymi artystami. / Organizacja we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

  więcej…


  Ogólnopolska konferencja naukowa „Amerykański modernizm. Kultura wizualna i refleksja estetyczna”

  Instytut Historii Sztuki UAM zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Amerykański modernizm. Kultura wizualna i refleksja estetyczna”, która odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w Poznaniu w DS Jowita. Konferencja ma na celu zainicjowanie na gruncie polskim kompleksowej refleksji nad różnorodnymi zjawiskami kultury wizualnej charakterystycznymi dla początków nowoczesności w Stanach Zjednoczonych.

  więcej…


  Konkurs dla młodych projektantów „Rzecz Kreatywna”

  Konkurs ma charakter otwarty, dotyczy zaprojektowania gadżetów o charakterze użytkowym, pełniących funkcję upominkową i promocyjną, z przeznaczeniem do produkcji. Do wygrania – nagrody pieniężne. Projekty wyróżnione w konkursie zostaną ponadto zaprezentowane podczas Tygodnia Dizajnu w Krakowie w dniach 22-31 maja 2015 r. w ramach wystawy Dizajn – Rzecz Kreatywna.

  więcej…


  Wystawa „Katedra” w CK Zamek

  Wernisaż wystawy KATEDRA w poznańskim Zamku odbędzie się w piątek, 17 kwietnia o godz. 19:00 w Holu Cesarskim; artyści: Michał Bugalski, Anna Kędziora, Jarosław Klupś, Mateusz Sadowski; kurator: Adam Mazur.

  więcej…


  roztrzygnięcie konkursu na projekt do spektaklu „Chomik Tygrys” oraz pokonkursowa wystawa realizacji scenograficznych

  „Chomik Tygrys” – pokonkursowa wystawa projektów scenograficznych studentów kierunku scenografia na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii; Teatr Animacji w Poznaniu, 18 kwietnia-15 maja 2015.

  więcej…


  „Teatr formy” – wykład dr hab. Marka Waszkiela

  Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii zaprasza na wykład „Teatr formy” dr hab. Marka Waszkiela, profesora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Dyrektora Teatru Animacji w Poznaniu; 16 kwietnia 2015, godz. 13, UAP, sala 108.

  więcej…


  Seminarium „Możliwości aplikowania o granty ERC oraz Akcje Marii Skłodowskiej-Curie”

  Zapraszamy na seminarium organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM oraz Uniwersytet Artystyczny. Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 na UAP – sala 108, Aleje Marcinkowskiego 29.

  więcej…


  Otwarcie wystawy prac wymienionych w ramach projektu Akcja Aukcja

  22 kwietnia o godzinie 18.00 w galerii Aula na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu odbędzie się otwarcie wystawy prac wymienionych podczas międzynarodowego polsko-czeskiego wydarzenia Akcja Aukcja. Impreza polegała na bezgotówkowej wymianie prac między twórcami – na „międzyartystycznym” barterze, który w tej edycji osiągnął wymiar międzykulturowy.

  więcej…


  Wystawa Adama Nowaczyka „Notacje”

  Otwarcie: 17 kwietnia 2015 r., godz. 17.00; Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40; wystawa czynna od 13 kwietnia do 6 maja 2015 r.

  więcej…


  Ogólnopolski Konkurs Malarski „Młody Wawrzyn”

  Konkurs, organizowany przez Galerię i Dom Aukcyjny DNA, poświęcony jest młodemu malarstwu. Jego temat przewodni w 2015 roku stanowi cytat z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego: „A to Polska właśnie”. W konkursie mogą wziąć udział studenci kierunków artystycznych i artyści, których wiek nie przekracza 40 lat.

  więcej…


  Program wydarzeń na UAP w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

  Już 14 kwietnia 2015 roku rusza XVIII edycja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Przez trzy dni, do 16 kwietnia, na gości Festiwalu czeka blisko 600 spotkań z nauką i sztuką: wykłady, warsztaty, prezentacje – w tym program przygotowany przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – współorganizatora Festiwalu.

  więcej…


  Mani Mehrvarz, wystawa „Painscape” w Galerii AT

  Wystawa artysty irańskiego, który studiował w Bachelor of Graphic Design, Sooreh University of Tehran w Iranie oraz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie w 2014 roku uzyskał dyplom na Wydziale Intermediów; otwarcie: 20 kwietnia 2015, godz. 18.00, Galeria AT – ul. Solna 4, Poznań.

  więcej…


  wystawa „Onomatopeja i Koncert na ryby” w Galerii Rotunda

  Zapraszamy na wystawę autorstwa Andrzeja Mitana, poety dźwięku, performera, wydawcy płyt artystycznych; otwarcie: 20.04.2015, godz. 19:00, Galeria Rotunda, Budynek A, UAP.

  więcej…


  otwarcie wystawy obiektów Dawida Marszewskiego „Zimne ognie”

  Wystawa odbywa się w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki; wernisaż: 15.04.2015r. godz. 19:00; czas trwania: 16-19.04.2015 r., Galeria OKO/UCHO, ul. Masztalarska 8, Poznań.

  więcej…


  wykład prof. Jarosława Kozłowskiego – Galeria Akumulatory 2

  Zapraszamy na prezentację działalności galerii Akumulatory 2. Wykład poprowadzi prof. Jarosław Kozłowski. Spotkanie odbędzie się w sali kameralnej w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu (Stary Rynek 6), we wtorek 14.04.2015, o godz. 18:00.

  więcej…


  wykład otwarty „Analiza procesu przekraczania barier kreacji artystycznych w kontekście wpływu teatru Samuela Becketta na sztuki wizualne”

  Wykład otwarty dr hab. Katarzyny Kujawskiej-Murphy, przygotowany w oparciu o realizacje artystyczne inspirowane twórczością Samuela Becketta następujących artystów: Josepha Kosutha, Jaspera Johnsa, Bruca Neumana i Mirosława Bałki; środa, 15.04.2015, godz. 12:00, UAP, sala nr 108.

  więcej…


  wystawa Szymona Zwolińskiego w Galerii Rotunda

  Wernisaż: 13.04.2015 (poniedziałek), godz. 18.00, Galeria Rotunda – budynek główny UAP, al. Marcinkowskiego 29; wystawa trwa do 17.04.2015.

  więcej…


  wystawa Katedry Scenografii i Katedry Ubioru UAP – „Dekada”

  Wernisaż: piątek, 10 kwietnia 2015 r. o godz. 18:00 w Galerii Aula UAP; wystawa trwa do 17 kwietnia 2015 r.

  więcej…


  wykład dra Krystiana Szadkowskiego, „Społeczne konstruowanie doskonałości a polskie reformy szkolnictwa wyższego”

  Rektor UAP oraz Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej zapraszają na wykład otwarty dra Krystiana Szadkowskiego, „Społeczne konstruowanie doskonałości a polskie reformy szkolnictwa wyższego”; poniedziałek, 20 kwietnia 2015, godz. 18.30, UAP (budynek A), sala nr 108. Jest to drugi wykład z cyklu „Edukacja w kontekście neoliberalnej polityki rentowności” (w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Edukacji Artystycznej UAP).

  więcej…


  wykład Stanisława Rukszy – „Koszty społeczne”

  Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej UAP (w ramach prezentacji na 40-lecie Wydziału Edukacji Artystycznej) zaprasza na wykład Stanisława Rukszy pt. „Koszty społeczne”, który odbędzie się w środę 22 kwietnia 2015 roku, o godz. 18.30, w anarchistycznym klubie/księgarni Zemsta w Poznaniu (ul. Fredry 5/3a). Wykład podejmuje temat kosztów społecznych podczas ostatnich 25 lat procesu transformacji i jego skutków w ujęciu sztuk wizualnych.

  więcej…


  ogólnopolskie warsztaty architektoniczne z cyklu Architektour

  W dniach od 20 do 25 kwietnia 2015 r. odbędzie się szósta edycja ogólnopolskich warsztatów architektonicznych z cyklu Architektour. W tym roku studenci wybiorą się do Wałbrzycha, gdzie pod okiem profesjonalistów opracują szereg tematów związanych z miastem. Wydarzenie organizowane jest przez Samorządy Studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Fundację UAP oraz Urząd Miasta Wałbrzych.

  więcej…


  Spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy UAP

  konkurs o stypendium Kolor-Mix / organizator: firma Kolormix S.A. we współpracy z UAP

  Studenci i absolwenci UAP – rusza konkurs o stypendium Kolor-Mix. Organizatorem konkursu jest firma Kolormix S.A. we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac artystycznych wykonanych techniką airbrush. Tematyka prac jest dowolna. Prace należy składać w Biurze Karier i Promocji UAP do 24 kwietnia 2015 r. Nagrodą jest cykliczne miesięczne świadczenie finansowe – 500 zł netto (do 30 marca 2016) oraz zakup materiałów służących do malowania techniką aerografu.

  więcej…


  konkurs na opracowanie koncepcji wizualnej „witacza”

  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs, którego celem jest opracowanie koncepcji wizualnej „witacza” – znaku promocyjno-informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – elementu małej architektury, który zostanie ustawiony przy wojewódzkich i powiatowych drogach na granicach Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs trwa od 27 marca do 30 czerwca 2015 roku, ma charakter otwarty i jednoetapowy.

  więcej…


  warsztaty YouNick dla studentów i pracowników naukowych

  Park Technologiczny YouNick zaprasza poznańskich studentów i pracowników naukowych na cykl comiesięcznych warsztatów dotyczących rozwoju zawodowego i osobistego, organizowanych w ramach autorskiego programu HumaNick. Pierwsze otwarte spotkanie z coachem Michałem Pasterskim, „Wyjdź poza schemat”, odbędzie się w siedzibie parku w Złotnikach w przyszły wtorek, 31 marca w g. 15.00-17.00.

  więcej…


  Wystawa „about my Josephines” Izabelli Gustowskiej w UP Gallery

  Wernisaż: 10.04.2015, godz. 19.00, UP Gallery, Richardstrasse 43, Berlin

  Czas trwania wystawy: 10.04-9.05.2015

  więcej…


  Konkurs „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską”

  Praca doktorska pt. „Polski System Medycznych Formularzy Zgody Pacjenta”, napisana przez Panią Agatę Kulczyk, pod kierunkiem dr hab. Lucyny Talejko-Kwiatkowskiej, prof. UAP, obroniona na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, została wyróżniona w konkursie „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską”. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 8 kwietnia 2015 r., o godz. 15.30 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

  więcej…


  Wiosna Młodych w CK Zamek

  Serdecznie zapraszamy na wernisaż i wystawę studentów Pracowni Ubioru Unikatowego – Wiosna Młodych w CK Zamek; wernisaż: 27 marca 2015, godz. 17.00, Sala Pod Zegarem; wystawa trwa do 31.03.2015 – II piętro, Hol przed Salą pod Zegarem. Prezentowane prace są rezultatem programu IDEA-PROCES-REALIZACJA w ramach projektu LABORATORIUM KREATYWNEGO UBIORU.

  więcej…


  wystawa Rafała Kotwisa w Galerii Rotunda

  Zapraszamy na otwarcie wystawy Rafała Kotwisa z cyklu „MADE BY KOTWIS”; czwartek, 26 marca 2015 r., godz. 18.00, Galeria Rotunda w budynku głównym Uniwersytetu Artystycznego, al. Marcinkowskiego 29

  więcej…


  Salon Wiosenny, „Plug in” – wernisaż

  Salon Wiosenny „Plug- in” to wydarzenie cykliczne, dzięki któremu można będzie zapoznać się z aktualnymi zjawiskami z kręgu sztuki współczesnej.

  Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu; wernisaż: 26.03.2015, godz. 19.00; czas trwania wydarzenia: 26.03.2015-02.04.2015

  więcej…


  konkurs Ministerstwa Skarbu Państwa „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!”

  Ruszył konkurs Ministerstwa Skarbu Państwa „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!”. Do wygrania – płatne staże w spółkach Skarbu Państwa dla absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy obronili prace dyplomowe w 2014 roku. Najlepsi zdobędą doświadczenie zawodowe w prestiżowych firmach z udziałem Skarbu Państwa.

  więcej…


  Prezentacja prac plenerowych studentów XI Pracowni Rysunku

  Sala nr 7 – prezentacja prac plenerowych studentów XI Pracowni Rysunku, Skoki.
  24 marca 2015 r. (wtorek), godz. 16.30, wystawa czynna w dniach 24-26.03.2015, w godz. 12:00-16:00.

  więcej…


  Uniwersytet Artystyczny III Wieku na Targach Aktywni 50+

  Uniwersytet Artystyczny III Wieku w dniach 27-28.03.2015 bierze udział w Targach Aktywni 50+, przygotowując w ramach wydarzenia dwa warsztaty pt. „Rola rysunku w malarstwie” oraz „Razem- uzupełnienie poprzez wymianę”.

  więcej…


  Warsztaty „Zmienny w czasie dialog z otoczeniem, jako forma kreacji artystycznej” w Dłużewie

  Studenci z Koła Naukowego Loop wzięli udział w warsztatach w Dłużewie pod Warszawą

  Organizator wydarzenia: ASP Warszawa

  więcej…


  Katedra Intermediów partnerem SHORT WAVES FESTIVAL 2015 / wystawa „Young Cinematic videoart from Poznań”

  W dniach 23-29.03 w przestrzeniach Katedry Intermediów UAP zaprezentowana zostanie wystawa/pokaz „Young Cinematic videoart from Poznań” – pokaz prac absolwentów i studentów Katedry Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w której z początkiem października otwarta zostanie nowa specjalność „film eksperymentalny”.

  więcej…


  WYKŁADY OTWARTE ORAZ WARSZTAT PROF. RAPHAELA ZAGURY-ORLY ORAZ PROF. JOSEPHA COHENA

  Rektor UAP zaprasza na wykład otwarty prof. Raphaela Zagury-Orly oraz prof. Josepha Cohena, pt. „Art Supposes Justice” – 23.03.2015, Galeria Aula UAP, godz. 19.00, seminarium/warsztat pt. „Disasterologu: From Crisis to Apocalypse to Catastrophe” – 24.03.2015, Galeria Aula UAP, godz. 14.00, a także wykład pt. „Abraham, the Settling Foreigner” – 25.03.2015, KSA (Al. Niepodległości 24), godz. 17.00

  więcej…


  KONFERENCJA „PREZENTACJE PRAKTYKÓW”

  24.03 | godz. 10:30-14:30 | sala 31, bud E
  Zapraszamy na konferencję „PREZENTACJE PRAKTYKÓW” organizowaną przez Katedrę Designu UAP. Zaproszeni projektanci to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem oraz szeregiem wdrożeń i realizacji w kraju i na świecie.

  więcej…


  Targi Edukacyjne na Międzynarodowych Targach Poznańskich / wystawa, warsztaty, prezentacja

  W RAMACH TARGÓW EDUKACYJNYCH: wystawa Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Edukacji Artystycznej UAP, warsztaty twórcze Młodego Uniwersytetu Artystycznego, prezentacja dorobku naukowego pracowników Wydziału Edukacji Artystycznej

  więcej…


  Warsztaty Młodego Uniwersytetu Artystycznego na Targach Edukacyjnych

  Młody Uniwersytet Artystyczny w dniach 20-23.03.2015 bierze udział w Targach Edukacyjnych Eko Forum. Serdecznie zapraszamy na warsztaty twórcze adresowane do dzieci, młodzieży oraz do nauczycieli.

  więcej…


  Wystawa UNEASE w UP Gallery Berlin

  Artyści/kuratorzy: J. Bałdyga, M. Bosowska
  Wernisaż wystawy: 20.03.2015, godz. 19.00
  UP Gallery w Berlinie

  więcej…


  Nagroda Artystyczna Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2015

  Otwarcie wystawy IV edycji konkursu o Nagrodę Artystyczną Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie oraz rozdanie nagród – 20 marca (piątek), godz. 12.00; Galeria Aula w budynku głównym UAP

  nowyobraz.uap.edu.pl

  więcej…


  Wystawa SZTUKA/NAUKA/EDUKACJA

  Zapraszamy na wystawę Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych organizowaną w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Edukacji Artystycznej UAP.

  więcej…


  SITO_UAP

  Pracownia Serigrafii, Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP

  prof. Mirosław Pawłowski, dr Jarosław Janas, mgr Henryk Tomczak i studenci

  Otwarcie wystawy: 18 marca 2015, godz. 13:00
  Fakulta umění, Ostravská univerzita v Ostravě

  więcej…


  Inauguracja działalności ArtLife University Gallery

  Dnia 18 grudnia 2014 roku  o godz. 13 00, inaugurujemy powstanie nowego miejsca sztuki. To ArtLife University Gallery, mieszcząca się w Poznaniu  przy ul. Witosa 45, powołana pod patronatem Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej, jako efekt współpracy środowisk akademickich, Uniwersytetu Przyrodniczego  z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Działalność galerii otwiera indywidualna wystawa Aleksandry  Jagielskiej, pedagoga UAP.  Autorka wypowiada się w formie, rysunku, malarstwa i działań przestrzennych.

  więcej…


  konkurs dla młodych designerów Electrolux Design Lab

  Do 8 kwietnia 2015 roku studenci i absolwenci wzornictwa przemysłowego oraz kierunków technicznych mogą zgłaszać swoje innowacyjne projekty rozwiązań przyszłości do konkursu Electrolux Design Lab 2015.

  więcej…


  VI EDYCJA KOLEKCJI UAP

  Otwarcie: piątek, 12 grudnia 2014, godz. 12.00

  Miejsce wystawy: Galeria Akademicka na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium im. Floriana Znanieckiego, ul. Szamarzewskiego 89

  więcej…


  wykład dra Jörga Schellera z Uniwersytetu Artystycznego w Zurychu

  Rektor Uniwersytetu Artystycznego i Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej UAP zapraszają na wykład dra Jörga Schellera z Uniwersytetu Artystycznego w Zurychu, pt. GlobAlibies: Critical Remarks on the Worship of Globalization in Contemporary Art.

  więcej…


  Jarosław Janas/Grafika

  Zapraszamy na otwarcie wystawy Jarosława Janasa z cyklu “Skany Przestrzeni”

  piątek, 13 marca 2015 r., godz. 12.00

  Zakład Genetyki w Psychiatrii
  Centrum Biologii Medycznej
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

  więcej…


  Andrzej Łubowski, „Przy oknie” – wystawa malarstwa

  Galeria Miejska w Mosinie, ul. Niezłomnych 1
  Wernisaż: 13 marca, godz. 18.15
  Wystawa trwa do 12.04.2015

  więcej…


  Spotkania z przedstawicielem Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

  Fundacja Artystyczna Podróż Hestii – organizator 14. edycji konkursu dla studentów wydziałów artystycznych uczelni wyższych, zaprasza na spotkania z Piotrem Szpilskim – kuratorem w Poznańskiej Galerii Nowa i przedstawicielem Fundacji APH.

  więcej…


  Projekt SafetyLab – porozumienie pomiędzy UAP, marką Skoda i Policją

  Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Artystycznym, marką Skoda i Policją.

  więcej…


  TOMASZ DREWICZ, ZARAZ WRACAM – wystawa

  Galeria AT, Solna 4, Poznań
  Otwarcie: 16.03.2015, godz.18.00
  Wystawa trwa do 27.03.2015 w godz. 15.00-18.00

  więcej…


  informacja dla studentów i pracowników uczelni

  W związku z wdrażaniem elektronicznego systemu obsługi toku studiów dziekanaty będą nieczynne we wszystkie poniedziałki w miesiącu marcu 2015 r.

  Daty zamknięcia dziekanatów:
  09.03.2015 – poniedziałek
  16.03.2015 – poniedziałek
  23.03.2015 – poniedziałek
  30.03.2015 – poniedziałek


  9 BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ / POZNAŃ 2015

  Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu (Stary Rynek 6)
  Wernisaż: 6 marca 2015, godz. 18:00
  Czas trwania: 6-22 marca 2015

  więcej…


  Sonia Rammer, „Wyspa” – wernisaż

  Galeria BWA, Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.
  Wernisaż: 7 marca 2015, godz. 17.00
  Wystawa trwa do 5 kwietnia 2015 r.

  więcej…


  PRÓBA GENERALNA – WERNISAŻ

  Teatr Animacji w Poznaniu
  Wernisaż: 9 marca 2015, godz. 18:00
  Wystawa trwa do 12 kwietnia 2015 r.

  więcej…


  III edycja Akcji Aukcji

  Tegoroczna odsłona projektu będzie wyjątkowa – wymiana dzieł, oprócz wymiaru „międzyartystycznego”, zdobędzie charakter międzykulturowy. Celem trzeciej edycji Akcji Aukcji jest spotkanie twórców polskich i czeskich, którzy w Usti nad Labem w Czechach będą mogli bezgotówkowo wymienić swoje prace oraz skonfrontować poglądy i doświadczenia.

  więcej…


  Nowa przestrzeń ekspozycyjna 3. Pracowni Fotografii

  III Pracownia Fotografii zaprasza do oglądania aktualnych realizacji
  studentów w nowej przestrzeni ekspozycyjnej.
  Pierwszą z cyklu prezentacji jest fotografia studentki studiów
  magisterskich, Katarzyny Jankowiak pod tytułem Upload, którą można
  oglądać na 1. piętrze w bud. C, przy pl. Wielkopolskim 9, UA w
  Poznaniu.

  więcej…


  DOKTORAT HONORIS CAUSA – LUC TUYMANS (relacja zdjęciowa)

  27.11.2014 o godz. 12:00 odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa dla Luca Tuymansa. Miejsce: UAP w Poznaniu, al. K. Marcinkowskiego 29, Aula 1p.

  więcej…


  6. edycja AK 30

  AK30 to cykl trzydziestu niepowtarzalnych wystaw zorganizowanych
  w prywatnych pracowniach i mieszkaniach artystów związanych
  z poznańskim środowiskiem twórczym. W tym roku wydarzenie
  odbędzie się już po raz szósty i potrwa od 27 lutego do 28 marca.

  więcej…


  Wystawa prac prof. Piotra Chojnackiego

  Zapraszamy do oglądania prac prof. Piotra Chojnackiego do Galerii
  Wieża Ciśnień w Kaliszu w ramach wystawy „Czterech obiektywnych”.
  Otwarcie wystawy: 20. 02. 2015, godz. 18:00
  Wystawa będzie czynna do 13. 03. 2015
  Galeria Wieża Ciśnień, ul. Górnośląska 66a, Kalisz


  Tribute to Emmett Williams

  otwarcie wystawy 23.02.2015 godz. 18.00
  wystawa czynna do 06.03.2015 w g.15-18

  Galeria AT (UAP)
  ul. Solna 4

  więcej…


  Skany przestrzeni

  Jarosław Janas
  Skany przestrzeni
  wystawa grafiki

  Serdecznie zapraszamy!
  16 lutego godzina 10:00 | Kórnik
  Wystawa trwa do 16 marca 2015

  Kórnicki Ośrodek Kultury

  więcej…


  Plener dla Wydziału Malarstwa

  Informujemy, że obowiązkowy plener dla studentów Malarstwa w tym roku akademickim odbędzie się w dniach od 30 marca (poniedziałek) do 4 kwietnia.

  Miejsce: Ośrodek Plenerowy UAP w Skokach, ul. Zamkowa 1Termin pleneru: 30.03-4.04.2015

  Koszt: Nocleg + 3 posiłki – 55 PLN / za dzień.

  Szczegółowych informacji udziela mgr Natalia Czarcińska (V Pracownia Malarstwa) : n_czarcinska@gazeta.pl


  Galeria Rotunda UAP

  Galeria Rotunda UAP

  CEZARY STANISZEWSKI
  Prace z lat 1980-2000

  otwarcie wystawy 17.02.2015 o godz. 18.00
  wystawa czynna do 06.03.2015 w godz. 10.00-18.00

  kurator wystawy: Tomasz Wilmański

  Galeria Rodunda UAP
  Al. Marcinkowskiego 29
  60-967 Poznań

  więcej…


  Panel dyskusyjny: Zarządzanie renomowaną europejską instytucją kultury.

  20.02.2015, godz. 12.00, AULA UAP, Zarządzanie renomowaną europejską instytucją kultury. Muzea i centra nauki wobec strategicznych wyzwań. Zapraszamy na panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości: Robert Firmhofer – dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; Giovanni Crupi – dyrektor do spraw rozwoju Narodowego Muzeum Nauki i Techniki Leonardo da Vinci w Mediolanie (MUST).

  więcej…


  30 znikających trampolin

  Wydawnictwo ALBUS zaprasza wszystkich profesjonalnych twórców, absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych w do udziału w konkursie na ilustrację książki „30 znikających trampolin”. Szczegóły konkursu pod adresem: www.albus.poznan.pl oraz na www.facebook.com/WydawnictwoAlbus

  więcej…


  II UAPowe Targi sztuki – zapisy

  Pierwsze Targi zakończyły się dużym sukcesem. Feedback studentów był bardzo pozytywny. Kolejne Targi odbędą się 28 marca 2015 r.

  więcej…


  NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIA MOTYWACYJNE

  Drodzy studenci,

  Ogłaszamy nowy nabór wniosków o stypendia motywacyjne na VI semestr, dla studentów studiujących na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL.04.02.01-00-085/12 „Wzornictwo szansą na sukces!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 4.2.1: Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

  Wnioski można składać w dniach od 09–13.02.2015 w Dziekanacie Wzornictwa w bud. C.

  więcej…


  2014 Annual Awards – Type Directors Club

  2014 Annual Awards – Type Directors Club

  wernisaż odbędzie się 04.02.2015 o 18:00 (wystawa czynna do 10.02.)
  Galeria Aula al. Marcinkowskiego 29

  Wystawa prezentuje kolekcję prac nagrodzonych podczas 60. już
  ogólnoświatowego konkursu na najlepsze prace typograficzne roku.

  więcej…


  Wystawa rzeźby: Michał Wielopolski „Autoportret wielokrotny”

  Autoportret wielokrotny, Michał Wielopolski

  Miejsce: Galeria MONA Inner Spaces
  ul. Gwarna 7a,
  Wernisaż: 06.02.2015 o 20:00
  Wystawa czynna do 23.02.2015

  więcej…


  Sonia Rammer „Wyspa”

  wernisaż 06.02.2015, godz. 18
  Wystawa czynna do 26.02.2015
  Galeria MBWA w Lesznie

  więcej…


  Archiwum