Cykl wystaw 100/100 (sto wystaw na 100-lecie uczelni) w Galerii Rotunda w głównym budynku Uczelni. Wystawy odbywają się w cotygodniowych odstępach czasowych i prezentują najnowsze dokonania pracowników poszczególnych wydziałów. Projekt został rozpisany na dwa lata, dla każdego Wydziału przypadają 4 wystawy w ciągu jednego roku akademickiego.

Całość została pomyślana jako prezentacja szerokiego spektrum twórczości artystów związanych z UAP. Wystawy oprócz wartości artystycznych spełniać będą również rolę edukacyjną i reprezentacyjną.
Cykl rozpoczął się wystawą pracy dokumentującej dokonania konserwatorskie dr hab. Moniki Korony z Pracowni Konserwacji (Wydział Malarstwa i Rysunku), nad dziełami autorstwa prof. S. Teisseyre’a.

Podsumowaniem projektu 100/100 będzie wydanie specjalnej publikacji.