Przejdź do treści

JUBILEUSZ STULECIA ISTNIENIA WYDZIAŁU RZEŹBY UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

Projekt jubileuszowy 100Rzeźba. Miasto. Tożsamość. Proces. ma na celu przekrojowe przedstawienie Wydziału Rzeźby od jego początków do dnia dzisiejszego oraz ukazanie rzeźby i jej roli w orientowaniu przestrzeni miejskiej i kreowaniu tożsamości miasta. Wystawa, działania edukacyjne oraz konferencja naukowa, jako elementy składowe projektu, zwracają uwagę na powiązania rzeźby z urbanistyką i architekturą tym samym wskażą na jej bezpośredni kontakt z człowiekiem poprzez kształtowanie jego potrzeb estetycznych związanych ze standardem przestrzeni w której żyje. Projekt jubileuszowy ukazuje związki Wydziału Rzeźby z miastem Poznań i wpływ na jego mieszkańców, poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej oraz wykorzystywanie jej jako pola akcji i dynamicznych działań związanych z kontekstem aktywności mieszkańców, postrzeganych przez artystów jako użytkowników i kreatorów tzw. teatru miasta.
http://rzezba-uap.pl/100rzezba-przeszlosc-terazniejszosc-przyszlosc-jubileuszowa-wystawa-pracownikow-wydzialu-rzezby-uniwersytetu-artystycznego-w-poznaniu/


Wystawa:
100RZEŹBA – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ.

Wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Zespół kuratorski: prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. dr Janusz Bałdyga, dr Rafał Górczyński
Termin: 16.03.2019 – 23.06.2019
Miejsce: Brama Poznania. ICHOT – Interdyscyplinarne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, ul. Gdańska 2, Poznań

Celem jubileuszowej wystawy Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest wskazanie tradycji, kierunków artystycznego rozwoju i perspektyw procesu dydaktycznego Wydziału. Poprzez pokazanie wybranych aspektów przeszłości chcielibyśmy pokazać tradycje stanowiące oparcie dla współczesnych koncepcji dydaktycznych. Kolejnym aspektem jest współczesność reprezentowana przez aktualnych pedagogów i przyszłość zakodowana w pracach studentów poszczególnych pracowni. Triada oparta o tradycję, współczesność i przyszłość wydaje się najprostszą, a przez to najbardziej komunikatywną konstrukcją pokazu.
Problemowy i koncepcyjny charakter wystawy ma na celu zaproszenie odbiorców do poznania specyfiki działań rzeźbiarskich, stawiania pytań, analizy i rozważań na temat roli rzeźby we współczesnej przestrzeni kulturowej i miejskiej. Wystawie towarzyszą działania edukacyjne.


Wystawa:
100RZEŹBA – PRZYSZŁOŚĆ

wernisaż 01. 06. 2019 r. godz. 18:00
Czas trwania: 02.06. 2019 r. – 09. 06. 2019 r.
Miejsce : BRAMA POZNANIA – ŚLUZA KATEDRALNA  (ul. Dziekańska 1, Poznań )

Wystawa prac studentów pt. „100Rzeźba – Przyszłość” stanowi kolejną odsłonę  ekspozycji jubileuszowej Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pt.: „100Rzeźba Przeszłość- Teraźniejszość- Przyszłość”. Rozwinięcie dotychczasowej ekspozycji o prace studentów zwraca uwagę odbiorców na zakodowaną w nich PRZYSZŁOŚĆ.
opieka merytoryczna: prof. Wiesław Koronowski, dr Rafał Kotwis


Warsztaty ceramiczne – DOTYK ŻYWIOŁU

Miejsce: Teren przy Bramie Poznania

Prowadzenie: dr Wojciech Tężycki, dr Marcin Radziejewski, dr Dawid Szafrański, studenci Koła Naukowego Rzeźby

Termin: 15.06.2019( I część)

godz. 11.00

Pierwszego dnia część warsztatowa, poświęcona będzie pracy w glinie. Uczestnicy podzieleni na grupy będą lepić ręczne formy rzeźbiarskie lub użytkowe oraz pracować z formami opisowymi i stemplami do odciskania w glinie. Warsztaty prowadzone będą przez opiekuna warsztatu ceramicznego Wydziału Rzeźby UAP oraz przez studentów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie oprawa muzyczna. Całość będzie miała charakter piknikowy. Prace wykonane tego dnia, będą następnie suszone przez tydzień.

22/23.06.2019 (II część) 
22.06.2019 – godz. 11.00
23.06.2019 – godz. 12.00

Noc Kupały – druga część warsztatów ceramicznych

Druga część będzie poświęcona wypalaniu prac powstałych tydzień wcześniej w czasie warsztatów ceramicznych. Największą atrakcją tej części działań będzie budowanie i palenie plenerowych pieców. Budową pieców zajmą się kilkuosobowe grupy studentów kierowane przez doświadczonych instruktorów, w którą czynnie włączą się uczestnicy warsztatów, a zarazem autorzy prac przeznaczonych do wypalenia. Na zbudowanie pieców potrzeba kilka godzin, następnie wszystkie piece zostaną odpalone. Wieczorem nastąpi kulminacyjny moment wypału.

W niedzielę 23 czerwca popołudniu nastąpi rozbiórka pieców oraz  sprawdzanie przez uczestników warsztatów co się wypaliło i jakie powstały efekty.


MIECZ ŚW. PIOTRA
Happening rzeźbiarski Brygady Pigmaliona

Termin: 08.06.2019 – godz. 10.00 – 18.00
Termin: 09.06.2019 – godz. 10.00 – 18.00

Miejsce: Teren przed głównym wejściem do Bramy Poznania ul. Gdańska 2

Realizacja: Brygada Pigmaliona w składzie: Prof. Wiesław Koronowski, dr Jarosław Bogucki, dr Igor Mikoda, dr Rafał Kotwis, , dr Marcin Radziejewski, dr Dawid Szafrański oraz doktoranci i studenci

Brygada Pigmaliona to nazwa grupy zrzeszającej zarówno rzeźbiarzy jak i jej miłośników. Autorem i inicjatorem działań jest prof. Wiesław Koronowski, kierujący grupą. Brygada Pigmaliona to w podstawowej formie happening polegający na rzeźbieniu monumentalnych–pomnikowych form na żywo, przy udziale publiczności. Daje to uczestnikowi – widzowi możliwość wyjątkowej, bezpośredniej interakcji z procesem tworzenia dzieła. Jest to wyjątkowa szansa na tak bliskie obcowanie ze sztuką. Tematy przeprowadzonych i planowanych działań związane są z aktualnymi wydarzeniami lub wydarzeniami historycznymi jak również nawiązują do kultury regionalnej. W czasie jubileuszowej odsłony Brygady Pigmaliona będziemy rzeźbić powiększoną postać św. Piotra (patrona miasta Poznania), który trzymanym w prawej dłoni mieczem wskazuje Katedrę Poznańską. Ta broń, która jak opisuje Długosz w 960 roku trafiła do Polski jako dar papieża Jana XIII, to słynny eksponat archidiecezji poznańskiej. Oręż ten jest legendarnym mieczem św. Piotra, którym uciął ucho słudze arcykapłana w obronie Chrystusa.


PER/FORMA – Warsztaty Działań Przestrzennych

Termin: 18.05.2019 – godz. 17.00
Termin: 19. 05. 2019 – godz. 13.00

Miejsce: Brama Poznania
Prowadzenie: prof. Janusz Bałdyga, dr Marta Bosowska

Działania performatywne stanowiące element prezentacji jubileuszowych 100-lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, to zdarzenia z pogranicza rzeźby i działań w przestrzeni społecznej. Ich idea wywodzi się z koncepcji dydaktycznych Pracowni Sztuki Performance. Będą miały charakter prezentacji indywidualnych, projektu grupowego i pokazu działań warsztatowych. W pracach indywidualnych punkt wyjścia stanowić będzie kontekst przestrzenny konkretnego miejsca jakim jest otoczenie Bramy Poznania. W działaniach grupowych istotne będą konteksty i relacje personalne. Kolejnym elementem będzie pokaz efektów dwudniowego warsztatu działań prezentowanych przez studentów Wydziału Rzeźby. Celem będzie stworzenie mobilnego obiektu przestrzennego jako organizmu łączącego działania kilkunastu uczestniczących w projekcie osób.


Warsztaty rzeźbiarsko – performatywne z Johnem Courtem

Warsztaty rzeźbiarsko -performatywne z Johnem Courtem dedykowane studentom zainteresowanym zagadnieniami rzeźby, działaniami przestrzennymi, performancem.

John Court zaprasza uczestników do kreacji i budowania struktur obiektu performatywnego – dzieła z cyklu „Continuous moving object”. Finałem 3 dniowych warsztatów będzie działanie performatywne w przestrzeni publicznej oraz Bramie Poznania.

John Court – artysta intermedialny, łączy w swoich pracach rysunek, rzeźbę i performance. Profesor na Uniwersytecie Artystycznym w Helsinkach, prowadzi zajęcia z rysunku, rzeźby oraz warsztaty performance.

http://www.johncourtnow.com/biography.html

Data: 20-22.03.2019 Warsztaty, Dziedziniec UAP (obowiązują zapisy)

24-25.03.209 Performance „Continuous moving object ” performance z udziałem studentów Brama Poznania
Performance i warsztat to wydarzenie towarzyszące Międzynarodowej Konferencji RZEŹBA W PROCESIE organizowanej w ramach obchodów 100 lecia Wydziału Rzeźby UAP.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje zapisy.wr@uap.edu.pl
Koordynacja dr Marta Bosowska ad


Konferencja naukowa:
RZEŹBA W PROCESIE. Rzeźba jako czynnik transformacji miejsca i przestrzeni.

Organizator: Wydział Rzeźby. Uniwersytet Artystyczny W Poznaniu.
Miejsce: Brama Poznania. ICHOT – Interdyscyplinarne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, ul. Gdańska 2, Poznań
Termin: 25.03.2019

ZAPROSZENI PRELEGENCI:

 1. Pauline Cummins – National College of Art & Design, Dublin, Irlandia
 2. John Court, University of the Arts, Helsinki, Finlandia
 3. Eulalia Domanowska – Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
 4. Jerzy Hanusek – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 5. Roddy Hunter – University of Cumbria, Carlisle,  Wielka Brytania
 6. Jarosław Kozakiewicz – Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
 7. Dorota Sosnowska – Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 8. Agnieszka Tarasiuk –  Królikarnia, Muzeum Narodowe, Warszawa

Sto lat funkcjonowania Wydziału kształcącego rzeźbiarzy na poznańskiej uczelni od Szkoły Zdobniczej do Uniwersytetu Artystycznego, skłania do postawienia kilku zasadniczych pytań. Jedno z ważniejszych dotyczy roli jaką rzeźba poznańska odegrała w procesach kształtowania ideowej i estetycznej tożsamości miasta Poznania. Z tą problematyką niemal organicznie związany jest proces transformacji idei kształcenia traktującej rzeźbę jako dyscyplinę sztuki, ale też dyscyplinę intelektualnego rozwoju młodych artystów opartą na potędze tradycji i ciekawości poszukiwania nowych przestrzeni rzeźby.
Celem międzynarodowej, jubileuszowej konferencji jest zbadanie zarówno w wymiarze praktycznym jak i teoretycznym, złożonych relacji pomiędzy rzeźbą jako bytem stabilnym i związanym z nią dynamicznym procesem anektowania przestrzeni w formie obiektu, instalacji akcji czy sztuki performance. Wykorzystując tę perspektywę, chcemy dokonać analizy funkcjonowania różnych form rzeźby w przestrzeni publicznej, przyjrzeć się obszarom granicznym kształtowanym przez obiekty efemeryczne, akcje zintegrowane z rzeźbą, architekturą czy sztuką performance.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Międzynarodowa konferencja naukowa RZEŹBA W PROCESS
Rzeźba jako czynnik transformacji miejsca i przestrzeni.

International conference SCULPTURE IN PROCESS
Sculpture as a medium of space transformation.

Program:
09:30 – Rejestracja gości
10:00 – Uroczyste otwarcie konferencji
10:20 – Wykład wprowadzający – JANUSZ BAŁDYGA Rzeźba jako znak tożsamości miejskiej.
10:50- JOHN COURT Thoughts and comments on when art objects become art objects.
11:20- RODDY HUNTER On the spatialisation of performance and the performance of spatialisation
11:50 – panel dyskusyjny // przerwa kawowa
12:30 JERZY HANUSEK Rzeźba – przestrzeń – akcja. Przykłady z twórczości Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia
13.00 PAULINE CUMMINS Sculpture as a Factor in the transformation of Place and Space
13:30 DOROTA SOSNOWSKA Efemerydy. Materia i pamięć.
14:00 panel dyskusyjny // przerwa kawowa
15:00 JAROSŁAW KOZAKIEWICZ Przestrzeń wspólna.
15:30 AGNIESZKA TARASIUK Manifestacja i mistyfikacja.
16:00 EULALIA DOMANOWSKA Nowy stary Park
16:30 panel dyskusyjny i zakończenie konferencji

Zapisy na konferencję zapisy.wr@uap.edu.pl

Organizator: Wydział Rzeźby. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
Koordynacja prof. dr Janusz Bałdyga, dr Marta Bosowska
Miejsce: Brama Poznania. ICHOT – Interdyscyplinarne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego

___________________

International Conference SCULPTURE IN PROCESS
Sculpture as a medium of space transformation.

The aim of this jubilee conference is to investigate, both in theoretical and practical context, the complex relations between sculpture as an entity and the dynamic process in which sculpture annexes space in the form of objects, installations, actions or performance art.
We would like to apply this perspective to analyse different forms of sculpture present in public space. We would like to take a close look on the so-called border areas that are shaped by ephemeral objects and actions integrated with sculpture, architecture or performance art.

Conference Programme:
09:30 – Guest Registration
10:00 – Official Opening
10:20 – Opening Lecture – JANUSZ BAŁDYGA Sculpture as the sign of urban identity.
10:50- JOHN COURT Thoughts and comments on when art objects become art objects.
11:20- RODDY HUNTER On the spatialisation of performance and the performance of spatialisation
11:50 – Discussion // Coffee break
12:30 JERZY HANUSEK Sculpture – space- action. Examples selected from the works of Maria Pinińska-Bereś and Jerzy Bereś
13.00 PAULINE CUMMINS Sculpture as a Factor in the transformation of Place and Space
13:30 DOROTA SOSNOWSKA Ephemerides. Matter and Memory.
14:00 Discussion// Coffee Break
15:00 JAROSŁAW KOZAKIEWICZ Common space.
15:30 AGNIESZKA TARASIUK Manifestation and mystification.
16:00 EULALIA DOMANOWSKA The New Old Park
16:30 Discussion and Closing of the Conference

Registration zapisy.wr@uap.edu.pl

Organizer: Faculty of Sculpture, University of the Arts Poznan
Coordinators: Prof. dr Janusz Bałdyga, dr Marta Bosowska
Location: Brama Poznania. ICHOT –Interactive Centre of Cathedral Island.

 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 14.03.2019, 03:10
 • Ostatnia edycja: 03.10.2022, 20:00