Przejdź do treści

Biblioteka Główna UAP

dyrektor: dr Bogumiła Twardosz

Plac Wielkopolski 9 (budynek C)
61-746 Poznań
tel.: 61 853 00 18 w. 131

strona www biblioteki

biblioteka.glowna@uap.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej UAP dla Czytelników dostępne są  >>> tutaj <<<

ROZWIN

Kontakty:

DYREKTOR

starszy kustosz dyplomowany
dr Bogumiła Twardosz
bogumila.twardosz@uap.edu.pl

DZIAŁ KOMPUTERYZACJI I BAZ ORAZ OPRACOWANIA ZBIORÓW

kustosz-administrator systemu Horizon
mgr Gerard Grzybowski
gerard.grzybowski@uap.edu.pl

DZIAŁ WYMIANY PUBLIKACJI

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA I MAGAZYNOWANIA

Biblioteka i Edukacja (BiE) – czasopismo naukowe


Biblioteka Główna UAP systematycznie gromadzi, opracowuje i udostępnia pierwotne źródła informacji naukowej i artystycznej dla studentów i pedagogów Uczelni, jak również szeroko pojętego środowiska artystycznego całego regionu Wielkopolski. Od lipca 2000 roku Biblioteka Główna mieści się na parterze w budynku „B” UAP przy Placu Wielkopolskim 9.

Zbiory Biblioteki Głównej obejmują dzieła z wielu dziedzin m.in.: historii sztuki, malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i użytkowej, tkaniny, rzeźby, wzornictwa przemysłowego, urbanistyki, architektury oraz publikacje z zakresu: wiedzy o strukturze i działaniach wizualnych, historii i teorii kultury, filozofii czy estetyki. Biblioteka Główna UAP pragnie być jednym z miejsc, w którym każdy zainteresowany znajdzie nie tylko potrzebną mu, aktualną literaturę fachową, ale także uzyska dostęp do najnowszych elektronicznych źródeł informacji naukowej, m.in. do baz danych zainstalowanych na lokalnym serwerze bądź też na innych serwerach, dostępnych za pośrednictwem Internetu.

W ramach programu „Rozwój Infrastruktury Kultury”, Biblioteka Główna UAP została trzykrotnie dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki dofinansowaniu, Biblioteka Główna zakupiła system zabezpieczający zbiory w technologii RFiD (bramki, selfcheck, wrzutnię, mobilne urządzenie do skontrum, czytniki RFiD) oraz komputery, drukarki, skanery, UPS-y, regały i meble biblioteczne, system oświetleniowy i wygrodzeniowy.

Obecnie Biblioteka Główna posiada 21 stanowisk pracy: 4 stanowiska internetowe (w tym 1 stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych), 9 stanowisk w czytelni, 1 stanowisko do przeglądania filmów na nośnikach CD/DVD i VHS, 3 stanowiska do przeglądania baz i 4 stanowiska do przeglądania katalogu komputerowego HIP (w tym 1 stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych), umożliwiające użytkownikom dostęp do wszystkich katalogów komputerowych bibliotek zrzeszonych w ramach Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Dodatkowo Biblioteka udostępnia czytelnikom selfcheck do samodzielnych wypożyczeń i wrzutnię do samodzielnych zwrotów – oba urządzenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Urządzenie typu wrzutnia dostępne jest dla użytkowników przez 24h. W czytelni udostępniany jest w wolnym dostępie księgozbiór podręczny i punkt WiFi. Czytelnicy mogą również korzystać ze zdalnych elektronicznych zamówień i rezerwacji oraz elektronicznego przedłużania wypożyczonych zbiorów. Biblioteka Główna wprowadziła także automatycznie generowane przypomnienia o zbliżającej się dacie zwrotu wypożyczonej pozycji oraz uruchomiła automatycznie generowane monity. Biblioteka pracuje w systemie Horizon również w wersji chmurowej.

Biblioteka Główna UAP przygotowała dla czytelników bazę Monitoring Prasy, zawierającą wycinki prasowe dotyczące Uczelni, jej pracowników i studentów, a także interfejs m.in. z Repozytorium Monografii UAP i Repozytorium Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych UAP na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Biblioteka udostępnia także inne bazy online (Ebsco, Elsevier, Nature Publishing Group, Science, Scopus, Springer, Web of Science oraz Wiley) oraz wybrane tytuły czasopism zagranicznych. Biblioteka również archiwizuje prace teoretyczne i artystyczne na serwerze plików NAS (w chmurze) oraz tworzy nowe kolekcje i nowe bazy np. bazę zdjęć i przeźroczy z wystaw końcoworocznych studentów UAP z lat 80. i 90. Biblioteka uruchomiła także Archiwum Biblioteki Głównej, w skład którego wchodzą publikacje pracowników i absolwentów UAP.

Biblioteka Główna zajmuje się również rozsyłaniem publikacji pracowników UAP wydanych przez Uczelnię. Publikacje wysłane są do różnych instytucji, m.in. do bibliotek odbierających egzemplarz obowiązkowy, do instytucji kultury, bibliotek uczelni wyższych oraz do odbiorców indywidualnych.

Biblioteka bierze także czynny udział w różnych działaniach organizowanych na terenie Uniwersytetu Artystycznego.

Biblioteka Główna wraz z jej specjalistyczną Biblioteką Katedry Fotografii tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu. Biblioteka Katedry Fotografii, która mieści się w budynku „B” UAP przy Al. Marcinkowskiego 29, gromadzi książki, katalogi wystaw i czasopisma z zakresu teorii i historii fotografii. Biblioteka Główna prowadzi zakupy ww. zbiorów, opracowuje te zbiory i przekazuje je do Biblioteki Katedry Fotografii, celem udostępniania ich całej społeczności akademickiej UAP.

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 11.11.2016, 20:44
  • Ostatnia edycja: 22.10.2021, 14:39