Przejdź do treści

PROCES DYPLOMOWANIA

Studia stacjonarne oraz niestacjonarne kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem dyplomu na kierunku Grafika. Studia podyplomowe kończą się egzaminem oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia.
Zakres licencjackiej i magisterskiej pracy dyplomowej oraz warunki techniczne jej przygotowania określa Rada Programowa. Praca dyplomowa obejmuje wykonanie i przedstawienie części praktycznej oraz przygotowanie i przedłożenie części teoretycznej zgodnej z kierunkiem studiów. Praca dyplomowa magisterska ma charakter badawczy, studentki i studenci wykazują się umiejętnością samodzielnego analizowania i wnioskowania. Dodatkowym elementem jest portfolio studentki/studenta, zawierające wybrane prace dokumentujące przebieg studiów. Tematy prac dyplomowych są zatwierdzane przez promotorów i opiekunów oraz Radę Naukową Wydziału. Najlepsze prace dyplomowe nominowane są do wybranych ogólnopolskich konkursów m.in Najlepsze Dyplomy Uczelni Artystycznych, Design 32 oraz Konkursu im. Marii Dokowicz.

Szczegółowe informacje dotyczące dyplomowania znajdują się w systemie Akademus, a także są przekazywane studentkom i studentom w Pracowniach dyplomujących oraz drogą mailową.

Załączniki

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 17.03.2020, 20:07
  • Ostatnia edycja: 30.03.2023, 12:12