Dyplomy

KOMUNIKAT DLA DYPLOMANTÓW

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W UCZELNI I NIEPOROZUMIEŃ ZWIĄZANYCH Z DOTYCHCZASOWYM PRZEBIEGIEM ROKU AKADEMICKIEGO, SZCZEGÓLNIE DOTYCZĄCYCH DYPLOMÓW LICENCJACKICH, INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH, UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE OKRES OBRON PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH, INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) BĘDZIE TRWAŁ OD DNIA 01 CZERWCA 2020 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 R. W UZGODNIENIU Z DZIEKANAMI I PROMOTORAMI PRAC DYPLOMOWYCH NA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH.

Zarządzenie Rektora UAP – terminarz (aktualizacja z dnia 7.05.2020)


Zarządzenie Rektora UAP nr 96/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020.


PROCEDURY BEZPIECZNEGO PROWADZENIA/ODBYWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA


Procedury oddawania/przyjmowania teoretycznych prac dyplomowych podczas pandemii koronawirusa

Regulaminy praktyk