Dyplomy

KOMUNIKAT DLA DYPLOMANTEK i DYPLOMANTÓW

Zarządzenie nr 59/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 15.03.2021 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021


Procedury oddawania/przyjmowania teoretycznych prac dyplomowych podczas pandemii koronawirusa


Prace dyplomowe

Regulaminy praktyk


UCHWAŁA SENATU Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 26/2014/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej a także zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu