Przejdź do treści

Dyplomy

KOMUNIKAT DLA DYPLOMANTEK i DYPLOMANTÓW

Zarządzenie nr 58/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 23.03.2022 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022


Procedury oddawania/przyjmowania teoretycznych prac dyplomowych podczas pandemii koronawirusa

 • INFORMACJA_DLA_DYPLOMANTÓW_OGÓLNA
 • ZAŁĄCZNIK_NR_ 1_INFORMACJA_O_OBRONIE
 • ZAŁĄCZNIK_NR_2_INSTRUKCJA_WGRANIA_PRAC_DO_AKADEMUSA
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3_PRACA_OŚWIADCZENIE
 • ZAŁĄCZNIK_NR_4_NIEODPŁATNE_KORZYSTANIE_PRZEZ_UAP
 • ZAŁĄCZNIK_NR_5_OŚWIADCZENIE_PROMOTORA
 • ZAŁĄCZNIK_NR_6a
 • ZAŁĄCZNIK_NR_6b
 • ZAŁĄCZNIK_NR_6b — AiW
 • ZALACZNIK_NR_6c
 • KARTA OBIEGOWA

Prace dyplomowe

Regulaminy praktyk


UCHWAŁA SENATU Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 26/2014/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej a także zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 31.01.2018, 20:38
 • Ostatnia edycja: 18.01.2023, 18:39