Przejdź do treści

Kierownik  Katedry:
dr Anna Kędziora, ad.


Pracownia Widzenia Fotograficznego
dr Janusz Oleksa, st. wykł.
– budynek B, s. 101, 104, 106, 112

Pracownia Obrazów Utajonych
dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP
dr Kamila Kobierzyńska, ad.
– budynek B, s. 101, 104, 106, 107, 112

Pracownia Fotografii Dokumentalnej
prof. dr hab. Piotr Chojnacki
dr Michał Bugalski, ad.
– budynek B, s. 101, 104, 106, 112

Pracownia Fotografii Relacyjnej
prof. dr hab. Andrzej P. Florkowski
mgr Izabela Jurcewicz, as.
– budynek B, s. 101, 104, 106, 112

Pracownia NeoFotografii
p.o. kierownika: dr Anna Kędziora, ad.
mgr Maksymilian Radawski, as.
dr hab. Krzysztof J. Baranowski – konsultant na studiach drugiego stopnia
– budynek B, s. 101, 104, 106, 112


Katedra Fotografii zajmuje się szeroko pojętymi formami fotografii jako sztuki współczesnej. Twórczość wykładowców oraz pola współpracy ze studentami zakresu Fotografia obejmują zagadnienia począwszy od historii i tradycji fotografii, problematyki związanej z jej materialnością, poprzez eksperymenty z formami obrazowania, aktywności badawcze (research-based art), strategie oparte o archiwa i kolekcje, po photobooki, instalacje intermedialne i działania wynikające z namysłu nad teorią fotografii i interpretacją jej znaczeń w kulturze.

Studiujący Fotografię mogą też liczyć na doświadczenie i praktyczne wsparcie wykładowców Katedry Fotografii w obszarze zagadnień technicznych, takich jak technika zdjęciowa i filmowa, oświetlenie, digitalizacja i cyfrowa edycja fotografii, druk na różnych papierach i nietypowych podłożach, kamery wielkoformatowe, praca w tradycyjnej ciemni biało czarnej i barwnej, eksperymenty z historycznymi procesami fotografii, projektowanie książek fotograficznych czy podstawy introligatorstwa.

Ważnym elementem kształcenia w zakresie Fotografia są plenery artystyczne organizowane przez poszczególne pracownie oraz praktyki zawodowe realizowane we współpracy z instytucjami kultury, fundacjami i stowarzyszeniami, archiwami, galeriami, wydawnictwami, studiami fotograficznymi, drukarniami itp.

Katedra Fotografii skupia artystów kilku pokoleń, zaangażowanych w liczne działania artystyczne, wystawiennicze, naukowe i popularyzatorskie w obszarze fotografii. Są wśród nas inicjatorzy i organizatorzy m.in. Międzynarodowego Konkursu Poznan Photo Diploma Award, międzynarodowego przeglądu książek fotograficznych Booki. Studying Photobooks, magazynu COMO Magazine, a także aktywni członkowie władz Naukowego Towarzystwa Fotografii, członkowie sieci European Photography Educators’ Network, badacze i popularyzatorzy historycznych procesów fotografii, kuratorzy wystaw, jurorzy konkursów, autorzy wystaw i wydawnictw.

Aktywność i zaangażowanie wykładowców umożliwiają współpracę z krajowymi i światowymi ośrodkami kulturalnymi oraz akademickimi oraz szeroką promocję prac studentów podczas znaczących wydarzeń artystycznych związanych z fotografią (European Month of Photography, Chiang Mai Photo Festival, festiwale fotografii w Arles, Rydze, Bratysławie itp.)

Obszary aktywności, refleksji artystycznej i naukowej, podejmowane na kierunku i zakresie studiów Fotografia:

 • fotografia jako sztuka współczesna
 • fotografia jako praktyka społeczna
 • fotografia jako narzędzie badawcze
 • fotografia jako doświadczanie
 • komunikacja / kontekst / proces
 • narracje wizualne / fotoedycja / projektowanie i ekspozycja fotografii
 • materialność fotografii / unikalność obrazu
 • czytanie i interpretacja fotografii
 • eksperymenty z formami obrazowania
 • książki fotograficzne, wydawnictwa, photobooki, ziny
  fotografia a obraz filmowy
 • research based art, strategia archiwum i kolekcji
 • ciemnia fotograficzna i tradycyjne narzędzia fotografii / kamera i światłoczułość
 • postprodukcja fotografii
 • warsztaty, plenery i praktyki
 • fotografia dokumentalna
 • fotografia i design
 • historia i teoria obrazowania
 • współpraca instytucjonalna, międzynarodowa

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 22.03.2017, 12:25
 • Ostatnia edycja: 23.02.2022, 17:09