Przejdź do treści

Studenci w pierwszych latach studiowania poznają główne założenia rzeźby klasycznej, łącząc te doświadczenia z działaniami przestrzennymi. Równolegle studiują w dwóch katedrach: Katedrze Rzeźby i Otoczenia i Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Przez lata studenci poznając tajniki warsztatu rzeźbiarskiego, kształceni są w duchu najnowocześniejszych technologii: holografii, druku 3D, doświadczają sztuki performance czy tkaniny artystycznej. → czytaj dalej


ROZWIN

Rada Programowa kierunku Rzeźba

  • dr hab. Jarosław Bogucki, prof. UAP
  • prof. dr hab. Janusz Bałdyga
  • prof. dr hab. Karolina Komasa
  • dr Łukasz Gruszczyński, ad.
  • Studentka Iga Martin

ROZWIN

Katalog przedmiotów

studia jednolite magisterskie

studia II stopnia

ROZWIN

Rekrutacja

strona Rekrutacji 2021

ROZWIN

Raport Samooceny Kierunek Rzeźba 2019

pobierz

  • Autor: Szymon Dolata
  • Opublikowano: 16.02.2021, 14:30
  • Ostatnia edycja: 06.10.2021, 13:08