Przejdź do treści

Kierownik Katedry:
dr hab. Jarosław Bogucki, prof. UAP

Opis:

Katedra Rzeźby i Otoczenia na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu składa się z pięciu Pracowni Rzeźby i Otoczenia w tym trzech Studyjnych, Małej Formy Rzeźbiarskiej i Obrazowania Przestrzennego.Wszystkie są pracowniami dyplomującymi. Trzy z nich są obligatoryjne dla studentów pierwszego roku studiów i mają dwa programy: autorski i podstaw rzeźby. Specjalność Katedry „Obiekt artystyczny i otoczenie” rzutuje na charakter prowadzonych w niej zajęć. Pracownie Studyjne są zorientowane na propedeutykę rzeźby dla studentów pierwszego roku studiów. Opierają się na autorskim programie i mają za zadanie rozwijać warsztat twórczy młodych adeptów rzeźby oraz budować fundamenty do rozwijania dalszych własnych celów i koncepcji artystycznych. Nabywane umiejętności warsztatowe, wiedza teoretyczna i praktyka kształtują świadomość artystyczną studentów. Studium z natury, anatomii człowieka, przedmiotów i przestrzeni jest formułowaniem manualnych zdolności, koordynacji i świadomości twórczej tak bardzo potrzebnej do realizacji własnej i unikatowej wypowiedzi artystycznej. Proces twórczy wspierany jest przez nowoczesny, rozbudowany Zakład Technik Realizacyjnych, w skład którego wchodzą wyspecjalizowane warsztaty: odlewniczy, ślusarski, żywic, ceramiki oraz technologiczne stanowiska realizacyjne. Studenci otrzymują kompendium wiedzy teoretycznej i z zakresu działań warsztatowych.
Wszystkie pracownie charakteryzują się unikatowym programem autorskim. W każdej z nich kładzie się nacisk na indywidualny rozwój studenta. Partnerskie relacje między wykładowcami a studentami mają szczególny wpływ na proces kształcenia i atmosferę pracy. Katedra Rzeźby i Otoczenia jest otwarta dla wszystkich studentów Uniwersytetu Artystycznego.

Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to że mierzymy za nisko i cel osiągamy
Michał Anioł

I Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Studyjna – budynek B, s. 121
dr hab. Rafał Kotwis, prof. UAP
mgr Martyna Pająk, as.

II Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Studyjna – budynek B, s. 220
dr hab. Igor Mikoda, prof. UAP
dr Michał Wielopolski, ad.

III Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Studyjna – budynek B, s. 120
prof. dr hab. Wiesław Koronowski
mgr Konrad Smela, as.

IV Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Mała Forma Rzeźbiarska – budynek A, s. 15
prof. dr hab. Wiesław Napierała
mgr Izabela Grudzińska, as.

V Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Obrazowanie Przestrzenne – budynek B, s.221, budynek C, s.106
dr hab. Jarosław Bogucki, prof. UAP
dr Szymon Zwoliński, labor.


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 09.03.2017, 11:33
  • Ostatnia edycja: 07.11.2023, 11:22