Przejdź do treści

Kierownik Katedry:

prof. dr Janusz Bałdyga

Opis:

Katedrę Rzeźby i Działań Przestrzennych tworzą pracownie poszukujące współczesnych metod rozszerzenia definicji rzeźby w oparciu o intermedialny charakter dokonań sztuki aktualnej.
Każda pracownia proponuje studentom odmienny, autorski program nauczania, łączy je otwarty, kreatywny stosunek do problematyki szeroko pojętej przestrzeni i wyboru właściwego medium. Pracownie katedry starają się penetrować nowe obszary działań przestrzennych, kierując się również w stronę problematyki sztuki instalacji, działań intermedialnych czy performatywnych. Wiąże się to z włączeniem w obszar zainteresowań wartości związanych z takimi dyscyplinami sztuki jak m.in. tkanina, film czy fotografia wzbogacona o hologram.
Opierając się na doświadczeniach i tradycji rzeźby, studenci mają szansę podjęcia samodzielnych realizacji i działań wykraczających poza tradycyjne granice tej dyscypliny sztuki. Proces nauczania zakłada możliwość rozszerzenia pola doświadczeń o inne media, a to z kolei może kierować studenta ku współpracy z pracowniami znajdującymi się na innych wydziałach.
Ważnym elementem procesu dydaktycznego realizowanego w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych jest położenie nacisku na refleksję i rozwój intelektualny studenta. Proponujemy inicjatywy obejmujące wszystkie pracownie katedry związane z wystawami, seminariami i projektami realizowanymi również poza Uczelnią w oparciu o współpracujące z katedrą galerie i centra artystyczne. Wiele programów pracowni wskazuje na ważność otwartego, jawnego procesu, poszukiwań i doświadczeń równie istotnych jak efekt końcowy.
Katedra Działań Przestrzennych stanowi organizm otwarty na potrzeby i inicjatywy studentów, kreuje przestrzeń dyskusji, konfrontacji i wymiany doświadczeń. Otwarta struktura Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych pozwala na współpracę ze studentami wszystkich wydziałów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, jednak naturalnym partnerem jest współtworząca wydział Katedra Rzeźby i Otoczenia.

prof. dr Janusz Bałdyga


PRACOWNIE

I Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – budynek C, s. 08
prof. dr hab. Marcin Berdyszak
dr Tomasz Drewicz, ad.

II Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – budynek A, s. 312
prof. dr hab. Jacek Jagielski
dr Dawid Szafrański, ad.

III Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – budynek B, s. 221
prof. dr hab. Kazimierz Raba
dr Łukasz Gruszczyński, ad.

IV Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – budynek B, s. 321
prof. dr hab. Sławomir Brzoska
dr hab. Rafał Górczyński prof. UAP

VI Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – budynek A, s. 111
prof. dr hab. Karolina Komasa

VII Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – Perfomance 
prof. dr Janusz Bałdyga
dr Marta Bosowska, ad.

Pracownia Profesora Wizytującego
vacat

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 09.03.2017, 11:40
  • Ostatnia edycja: 07.11.2023, 13:29