UAP Café już otwarte

UAP Café już otwarte! Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pedagogów – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 – I piętro w budynku A przy Al.Marcinkowskiego 29.

„Podróż na Wschód. Program wschodni Galerii Miejskiej Arsenał w Białymstoku”

OTWARTE WYKŁADY UNIWERSYTECKIE Monika Szewczyk – Podróż na Wschód. Program wschodni Galerii Miejskiej Arsenal w Białymstoku.  17. 02 (wtorek), godz. 18.00 w Atrium UAP.

„Programowanie nowego muzeum. Studium przypadku: Muzeum Współczesne Wrocław”

  Wydział Edukacji UAP zaprasza na wykład otwarty Programowanie nowego muzeum. Studium przypadku: Muzeum Współczesne Wrocław, który wygłosi wieloletnia dyrektor Muzeum Współczesnego we Wrocławiu Dorota Monkiewicz. Dorota Monkiewicz jest historykiem sztuki, krytykiem i kuratorem. W latach 2011-2016 dyrektorka Muzeum Współczesnego Wrocław. W latach 2003-2009 była prezesem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. W latach 1990–2009 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, dla którego założyła także Fundację Sztuki Współczesnej (obecnie Fundacja Gessel). Jako kuratorka zajmowała się sztuką konceptualną, feministyczną i krytyczną (m.in. była kuratorką pierwszych w Polsce retrospektywnych wystaw Ewy Partum i Zbigniewa Libery). W 2015 roku przygotowała wraz z zespołem kuratorów przekrojową wystawę wrocławskiej sceny awangardowej Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia. Jest autorką wielu publikacji o polskiej i międzynarodowejwięcej

Artystyczna podróż Hestii

  INFORMACJA PRASOWA 9.01.2017   Młoda sztuka zmienia perspektywę – 16. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii   Studenci kierunków artystycznych w całej Polsce mogą od dzisiaj przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Ta ważna dla środowiska twórczego inicjatywa odbywa się po raz szesnasty i w tym roku zakończy się galą finałową w Muzeum nad Wisłą – nowym pawilonie wystawienniczym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.   Konkurs Artystyczna Podróż Hestii kierowany jest do studentów kierunków artystycznych wszystkich polskich uczelni wyższych III, IV i V roku. Na zgłoszenia, które można wysłać poprzez specjalny panel na stronie internetowej, organizatorzy czekają od dzisiaj. Na Konkurs można nadsyłać prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance.   –więcej

Wykład „Odwzorowanie barw w technice offsetowej”

Pracownia Opakowań i Pracownia Wydawnictw Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej zapraszają na wykład z cyklu Kolor i Druk – Odwzorowanie barw w technice offsetowej, który poprowadzi dr Krzysztof Kwiatkowski. 13 stycznia 2017, godz. 10.00, sala 02 (drukarnia) w budynku B. kolor&druk 2016-12

OTWARTE WYKŁADY UNIWERSYTECKIE

OTWARTE WYKŁADY UNIWERSYTECKIE   Zapraszamy na spotkanie z prof. Grzegorzem Dziamskim, teoretykiem i filozofem kultury, który jako jeden z pierwszych wprowadził na polskim gruncie postmodernistyczną refleksję nad sztuką. Wykład Historia sztuki współczesnej i strategie artysty odbędzie się w środę 11 stycznia o godz. 18.00 w Atrium (budynek B UAP). Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski – kierownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. W szczególnym kręgu zainteresowań pozostają: kultura ponowoczesna, teoria i praktyka postmodernizmu, awangarda, sztuka Europy Środkowej, globalizacja sztuki. Autor m. in: “Art in the Postmodern Era. From a Central European Perspective”, LIT Verlag, Berlin – Zurych 2013, „Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki”, Wyd. UAM, Poznań 2010,„Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXIwięcej

Zarządzenie Rektora

W okresie od dnia 8 stycznia 2017 roku do końca sesji zimowej, studenci mogą przebywać na terenie Uczelni w godzinach 7:00–24:00.  

Konkurs NCBiR na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

    NCBiR ogłasza konkurs POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na: Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich. Termin zgłaszania wniosków w systemie SOWA: od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. KRYTERIA DOSTĘPU NR 1_Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. NR 2_Studia doktoranckie w ramach danej dyscypliny realizowane w ramach projektu są realizowane przez jednostki naukowe, którym w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A. NR 3_Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie są opracowane w oparciu o programy wypracowane w projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach oraz bazują nawięcej

Integracja zarządzania i bezpieczeństwa dokumentów w administracji UAP

Publiczna prezentacja założeń projektu „Integracja zarządzania i bezpieczeństwa dokumentów w administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu  informuje, że 2 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Integracja zarządzania i bezpieczeństwa dokumentów w administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w prezentacji do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: slawomir.pekosz@uap.edu.pl w terminie do 1 stycznia 2017 r. W treści maila prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu emailowego do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy, że przebieg prezentacjiwięcej

Konkurs NCBiR

Sekcja ds. Programów Badawczych i Kontaktów z MNiSW Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przygotowuje wniosek, który będzie złożony w konkursie organizowanym przez NCBiR – Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016  (3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

DNI REKTORSKIE

Przerwa świąteczna dla studentów i pedagogów potrwa od 23 grudnia 2016 do 2 stycznia 2017.

Życzenia świąteczne

Dziekanat Wydziału Edukacji Artystycznej życzy wszystkim Studentom i Studentkom, Wykładowcom oraz Pracownikom administracji dobrych i pogodnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2017.

KONKURS NA LOGO WEA NIEROZSTRZYGNIĘTY

Dnia 07.12.2016 zebrała się Komisja w sprawie konkursu na logo Wydziału Edukacji Artystycznej UAP, ogłoszonego dn.3.11.2016 roku. Komisja w składzie: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP, dr Sonia Rammer oraz mgr Ewelina Jarosz, po rozpatrzeniu ośmiu nadesłanych propozycji, postanowiła uznać konkurs za nierozstrzygnięty.

Spotkanie świąteczne w UAP

Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciech Hora serdecznie zaprasza na spotkanie świąteczne 19 grudnia o godz. 18:00 w Atrium UAP.

Cenzura na cenzurowanym

Wydział Edukacji Artystycznej UAP zaprasza na otwarty wykład prof. Anny Markowskiej i Eweliny Jarosz pt. Cenzura na cenzurowanym w ramach 13. wrocławskiego Przeglądu Sztuki SURVIVAL 8.12.2016 o godzinie 18.00 w sali 108 (budynek A, UAP).

STUDENCKIE TARGI SZTUKI

Samorząd Studencki UAP po raz 5 zaprasza na Studenckie Targi Sztuki. To wydarzenie, podczas którego studenci i absolwenci UAP prezentują specjalnie wykonane na ten czas prace. Edycja świąteczna jak zwykle będzie znakomitą okazją do zakupu unikatowych i ręcznie wykonanych podarków pod choinkę. 3 grudnia, 12.00 – 18.00, Pawilon Nowej Gazowni, ul. Ewangelicka 1

6. edycja konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie

Zapraszamy do uczestniczenia w szóstej edycji konkursu o Nagrodę Artystyczną Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie. Nagroda Artystyczna przyznawana jest od 2012 roku przez Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ma ona służyć ożywieniu zainteresowania malarstwem jako kierunkiem studiów i być wsparciem dla najlepszych studentów i absolwentów tego kierunku. Konkurs jest adresowany tylko do studentów i absolwentów kierunku malarstwo państwowych uczelni artystycznych w Polsce, które łączy tradycja i status prawny.

Godziny rektorskie

DECYZJĄ REKTORA OGŁASZAMY GODZINY REKTORSKIE DLA STUDENTÓW ORAZ DYDAKTYKÓW: 29 LISTOPADA (WTOREK) OD GODZ. 17.00–20.00. Z POWODU WYKŁADU PROF. RICHARDA DEMARCO „The Future of the European Cultural Heritage. The Anglo-Polish Cultural Dialogue”. KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17.00 W ATRIUM BUDYNKU B, AL. MARCINKOWSKIEGO 29 ORAZ 1 GRUDNIA (CZWARTEK) W GODZINACH 11.00 – 14.00 W ZWIĄZKU ZE SPOTKANIEM PROF. RICHARDA DEMARCO ZE STUDENTAMI, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W AULI BUDYNKU A O GODZ.: 11.00 Ogłoszenie  

prof. Richard Demarco – wykład otwarty

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Miasto Poznań oraz laboratorium bez adresu mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z prof. Richardem Demarco. Wykład otwarty pt.: „The Future of the European Cultural Heritage. The Anglo-Polish Cultural Dialogue” odbędzie się dnia 29 listopada o godz. 17.00 w Atrium budynku B, Al. Marcinkowskiego 29. Dnia 1 grudnia o godz. 11.00 w Auli UAP, budynek A, Al. Marcinkowskiego 29 odbędzie się spotkanie ze studentami UAP, podczas którego będą oni mieli okazję do zaprezentowania i omówienia swoich prac.

Zarządzenie Rektora ws. powołania nowej jednostki organizacyjnej

Zarządzenie Nr 8/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania nowej jednostki organizacyjnej administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Konkurs na logo i identyfikację wizualną WEA

Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP serdecznie zaprasza studentki i studentów do udziału w konkursie na nowe logo oraz identyfikację wizualną dla Wydziału.

Fakultet „Continua between Life, Art, and Everything Else”

Fakultet z dr. Joergiem Schellerem, pt. „Continua between Life, Art, and Everything Else” będzie odbywał się podczas trzech zblokowanych zjazdów pierwszy: 19, 20, 21 października drugi: 30 listopada, 1,2 grudnia trzeci: 11, 12, 13 stycznia

Pracownie malarstwa i rysunku

Wszystkie pracownie malarstwa i rysunku wydziałów: Malarstwa i Rysunku, Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz Edukacji Artystycznej są dostępne dla wszystkich studentów

ARTYSTA PO STUDIACH

„Artysta po studiach” to Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych. Badanie realizowane jest na podstawie porozumienia wszystkich uczelni artystycznych w kraju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku ankietyzacja obejmuje dwa roczniki absolwentów, którzy ukończyli studia magisterskie w 2013 i 2015 roku. Zachęcamy do udziału! Każdy głos jest ważny! Więcej informacji o projekcie oraz dostęp do raportu ogólnego z badania pilotażowego, przeprowadzonego w 2015 roku znajdują się pod linkiem: http://artystapostudiach.pl/o-projekcie.html

Projektowanie krajobrazu jako nieodzowna część ochrony środowiska przyrodniczego

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU JAKO NIEODZOWNA CZĘŚĆ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Katedra Bioniki i Krajobrazu Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową dotyczącą problematyki związków między projektowaniem przestrzeni kulturowych i ochroną środowiska przyrodniczego.