Przejdź do treści

Co widział Paweł Edmund Strzelecki? | Spektakl dźwiękowo-wizualny z okazji obchodów roku Pawła Edmunda Strzeleckiego

6.10.2023 (piątek), godz. 19.30, Plac Kolegiacki 17 w Poznaniu

“Obawy Twoje, że pójdę wyżej, niż sięgają Góry Błękitne spełniły się. Byłem tam i jeszcze dalej(…).
P. E .Strzelecki

Serdecznie zapraszamy na szczególne wydarzenie dźwiękowo-wizualne (mapping połączony z muzyką na żywo) upamiętniające postać i życie niezwykłego człowieka, poznaniaka i obywatela świata, uważanego zaraz obok genialnego Chopina i genialnej Marii Skłodowskiej-Curie za najważniejszego Polaka XIX wieku!

Paweł Edmund Strzelecki był autorem licznych odkryć geograficznych, geologicznych i przyrodniczych, ale przede wszystkim walczył przez całe życie o głos ludzi, o głos pojedynczego człowieka; niewolników w Stanach, czy Brazylii, społeczności nieistniejącego już państwa Mapucze (teren Chile i Argentyny), społeczeństwa Aborygenów, irlandzkich dzieci podczas głodu w 1847…

Biografia Strzeleckiego (1797-1873) to gotowy materiał na super produkcję filmową, czy serialową. Urodzony w poznańskiej Głuszynie, jako pierwszy Polak okrążył kulę ziemską, dokładnie opisując i badając obyczaje napotkanych kultur i zjawiska ze świata przyrody. Strzelecki zdobył jako pierwszy Europejczyk najwyższy szczyt Australii, który nosi imię Mount Kosciuszko, a jego opracowanie o tym kontynencie, wydane w 1845 roku w Wielkiej Brytanii czyli “Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land”, jest podstawą wiedzy o Australii przez kolejne 40 lat.

Spektakl, na który złożą się wykonywane na żywo mapping i muzyka, będzie przede wszystkim refleksją nad pięcioletnim pobytem badacza w Australii, w czasie którego dokonał niezwykłych odkryć i zyskał ogromny szacunek rdzennych mieszkańców tej ziemi.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć do podróży Strzeleckiego, tych, którzy chcą usłyszeć jego głos i tych, którzy pragną sami poczuć się jak odkrywcy!

Więcej informacji o Pawle Edmundzie Strzeleckim oraz o innych wydarzeniach związanych z obchodami roku Strzeleckiego w Polsce i na świecie znajdziecie na stronie https://www.poznan.pl/rokstrzeleckiego/

Wydarzenie organizowane przez Miasto Poznań oraz Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu


W spektaklu wykorzystano fragmenty listów i dzienników Pawła Edmunda Strzeleckiego oraz wiersz „Fraza dla odkrywcy” autorstwa Teresy Tomsi.

Twórcy i twórczynie:
Paulina Wyrt – animacja
Dana Danylova – animacja
SIEMA Ziemia (Andrzej Konieczny, Kacper Krupa, Paweł Stachowiak, Fryderyk Szulgit) – muzyka
Marcin Kłusak – muzyka (didgeridoo)
Jakub Guzik – koordynacja multimediów
Mikołaj Ludwik – multimedia
Piotr Sikora – multimedia
Sławomir Fiszer – multimedia
Jarosław Kawałek – dźwięk
Anna Ludwicka Mania – głos
Robert Mania – głos
Jarek Jasik – wsparcie techniczne
Piotr Grzywacz – koordynacja
Agnieszka Krupa – administracja

Zdjęcia i wideo
Sonia Bober
Weronika Szaładzińska
Zachar Szerstobitow
Igor Jan Zieliński

Wsparcie:
.WJU
http://wju.com.pl/

Wsparcie (Miasto Poznań):
Anna Aleksandrzak
Maciej Jarmoliński
Iwa Ulatowska
Marta Raszeja
Ewa Rutkowska
Iwa Ulatowska

***
What Paweł Edmund Strzelecki saw | Sound and visual spectacle on the occasion of the celebration of the year of Paweł Edmund Strzelecki

6.10.2023 (Friday), 19:30, 17 Kolegiacki Sq., Poznan

“Your fears that I would go higher than the Blue Mountains have come true. I was there and even further (…).
P. E. Strzelecki

We cordially invite you to a special audio and visual event (mapping combined with live music) commemorating the figure and life of an extraordinary man, a resident of Poznan and a citizen of the world, considered right next to the brilliant Chopin and the brilliant Maria Skłodowska-Curie to be the most important Pole of the 19th century!

Paweł Edmund Strzelecki was the author of numerous geographical, geological and natural discoveries, but above all, he fought throughout his life for the voice of people, for the voice of an individual; slaves in the United States or Brazil, the communities of the now defunct Mapuche state (Chile and Argentina), Aborigines, Irish children during the famine of 1847…

The biography of Strzelecki (1797-1873) is a ready material for hyper-production of films or TV series. Born in Głuszyna, Poznan, he was the first Pole to circumnavigate the globe, thoroughly describing and researching the customs of the cultures he encountered and phenomena from the natural world. Strzelecki was the first European to conquer Australia’s highest peak, Mount Kosciuszko, and his study of this continent, published in 1845 in Great Britain, i.e. „Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land”, is the basis of knowledge about Australia for subsequent 40 years.

The performance, which will include live mapping and music, will primarily be a reflection on the researcher’s five-year stay in Australia, during which he made extraordinary discoveries and gained great respect from the indigenous inhabitants of this land.

We invite everyone who wants to join Strzelecki’s journey, those who want to hear his voice and those who want to feel like explorers themselves!

More information about Paweł Edmund Strzelecki and other events related to the celebration of the Strzelecki Year in Poland and around the world can be found at https://www.poznan.pl/rokstrzelecki/

The event is organized by the City of Poznan and Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan

Creators:
Paulina Wyrt – animation
Dana Danylova – animation
SIEMA Ziemia (Andrzej Konieczny, Kacper Krupa, Paweł Stachowiak, Fryderyk Szulgit) – music
Marcin Kłusak – music (didgeridoo)
Jakub Guzik – multimedia coordination
Mikołaj Ludwik – multimedia
Piotr Sikora – multimedia
Sławomir Fiszer – multimedia
Jarosław Kawałek – sound
Anna Ludwicka Mania – voice
Robert Mania – voice
Jarek Jasik – technical support
Piotr Grzywacz – coordination
Agnieszka Krupa – administration

Photo and video:
Sonia Bober
Weronika Szaładzińska
Zachar Szerstobitow
Igor Jan Zieliński

Support:
.WJU http://wju.com.pl/
Anna Aleksandrzak
Maciej Jarmoliński
Iwa Ulatowska
Marta Raszeja
Ewa Rutkowska
Iwa Ulatowska

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 29.09.2023, 19:11
  • Ostatnia edycja: 12.10.2023, 12:37