Przejdź do treści

O CERAMICE MOŻNA ROZMAWIAĆ NA WIELE SPOSOBÓW, RÓŻNE JEJ ASPEKTY PRZYJMOWAĆ ZA PUNKT WYJŚCIA DO REALIZACJI CERAMICZNYCH WARSZTATÓW. MYŚLĄC O PROPOZYCJI WARSZTATÓW MYŚLĘ O NASTĘPUJĄCYCH:

Pierwszym są żywioły. W pracy nad ceramiką przejawiają się w sposób bezpośredni i namacalny. Glina to ziemia (w wielu językach określane są tym samym słowem), która dzięki wodzie staje się plastyczna i uległa, potem dzięki powietrzu (wiatrowi) wysycha i staje się twarda, a w ogniu pieca zamienia się w kamień. W powstawaniu (podczas wypalania) ceramiki zachodzi niemal alchemiczna przemiana zwykłej ziemi w rzeczy piękne, potrzebne, bardzo trwałe.

Drugim jest archeologia wraz z geografią i etnografią. Dzięki niezwykłej trwałości wypalonej gliny oraz powszechnej dostępności tego surowca niemal wszystkie kultury świata zostawiły po sobie ceramiczne pamiątki. To one stanowią większość wśród eksponatów muzeów archeologicznych, one też stanowią wciąż jeden z ważniejszych obiektów badań archeologów. Znaczącą część wiedzy na temat najdawniejszych nawet kultur, na temat rozwoju ludzkiej cywilizacji, wędrówek ludów, mieszania się kultur od zarania po dziś dzień, stanowi ta zdobyta w badaniu ceramicznych pozostałości znajdowanych na całym niemal świecie.

Na warsztatach będziemy wykonywać przedmioty związane ze Świętami Bożego Narodzenia: naczynia, ozdoby, małe formy rzeźbiarskie. Podczas trzech spotkań zaprezentowane zostaną podstawowe metody pracy z gliną oraz techniki szkliwienia.


Zapisy: do 16 listopada 2023 na adres warsztaty@uap.edu.pl

Przebieg zajęć:

I spotkanie – 18 listopada, godz. 12.00-15.00, wprowadzenie w techniki oraz praca z gliną

II spotkanie – 25 listopada, godz. 12.00-15.00, realizacja prac

III spotkanie – 9 grudnia, godz. 12.00-15.00, dekorowanie i szkliwienie


Miejsce: Warsztat Ceramiki UAP, ul. 23 Lutego 20

Liczba/wiek uczestników: 15 osób/15+ (młodsze dzieci z opiekunem, liczone jako 2 osoby)

Materiały: zapewnione przez organizatora


PŁATNOŚCI

590 ZŁ

UWAGA! Prosimy o niedokonywanie przelewów bez otrzymania potwierdzenia zapisu na kurs.

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 29

60–967 Poznań

PKO BP S.A. 

93 1020 4027 0000 1402 1425 6590TYTUŁ WPŁATY należy wypełnić wg schematu: Kurs z Ceramiki 2023_Imię_Nazwisko

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 31.10.2023, 10:40
  • Ostatnia edycja: 31.10.2023, 10:40