Przejdź do treści

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Illusion Of Form – o ‘kształtowaniu’ na uczelniach artystycznych.”

Termin: 23-25 października 2023, Poznań – START godz. 10.00

Miejsce: Brama Poznania ICHOT, Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

Kierownictwo merytoryczne i koordynacja konferencji: dr Marta Bosowska i dr Tomasz Drewicz


Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu “Iluzja formy – o kształtowaniu na uczelniach artystycznych” w latach 2022-2023, finansowanego z Państw Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt: „Illusion of Form – o ‘kształtowaniu’ na uczelniach artystycznych.”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 23-25 października 2023 r.

Wydarzenie jest przygotowywane przez Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Kunst Musik Design, Uniwersytetu w Bergen (Norwegia) i odbędzie się w salach Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, Brama Poznania ICHOT (ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań)

Konferencja ma na celu przeanalizowanie nowych strategii nauczania w szeroko rozumianej edukacji artystycznej na poziomie szkolnictwa wyższego. Naszym celem jest zbadanie oraz analiza złożonych relacji pomiędzy warsztatowym, narzędziowym sposobem edukacji artystycznej wykorzystującym nowe technologie, takie jak: Virtual Reality, Augmented Reality, Technologie Szybkiego Prototypowania pozostałych Nowych Mediów czy nawet Technik Hologramu Analogowego, a związkami warsztatu konceptualnego opartego na tradycyjnych metodach edukacyjnych wykorzystujących klasyczny warsztat rzeźbiarski, fotograficzny, działania site specific, performance i instalację artystyczną. W toku analiz chcemy szukać odpowiedzi na pytanie o podobieństwa i różnice wynikające ze stosowania wyżej wymienionych, jakże odmiennych narzędzi oraz badać ich użyteczność w procesie dydaktycznym.

Wykorzystując tę perspektywę, proponujemy zróżnicowanie treści poruszanych na konferencji według wzajemnie się przenikających bloków tematycznych: artystycznym, edukacyjnym i technologicznym. Przyjrzymy się dynamicznemu procesowi zmian, związanych z anektowaniem obszaru sztuk wizualnych przez przestrzeń publiczną, wirtualną i galeryjną. Interesują nas różne spojrzenia na zmiany, jakie zachodzą zarówno w sposobie kreacji dzieła wizualnego jak i w sposobie edukacji artystycznej opartej na wykorzystaniu nowych perspektyw, narzędzi i form w dydaktyce.

Konferencja będzie prowadzona symultanicznie w dwóch językach: angielskim i polskim. Będzie również tłumaczona na polski język migowy.

Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny, a skierowane jest do specjalistów zainteresowanych zakresem tematycznym konferencji, reprezentujących różne dziedziny nauki.

Pełną treść ogłoszenia można znaleźć w załączeniu, jak i na stronie: https://iof.uap.edu.pl/conference/

W celu ułatwienia rejestracji uczestników uprzejmie prosimy o wysłanie deklaracji uczestnictwa na adres: Illusionofform@uap.edu.pl


International Academic Conference 

Illusion of Form – about 'shaping’ at art universities

Dates: 

23-25 October 2023, Poznań – START 10 am

Organiser: 

Faculty of Sculpture,

Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznan, Poland

in collaboration with 

Faculty of Kunst Musikk Design, University of Bergen, Norway

Academic management and coordination of the conference:

Marta Bosowska PhD

Tomasz Drewicz PhD

Venue:

Brama Poznania ICHOT, Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

About conference:

The Illusion of Form International Conference is designed to examine new teaching strategies in art education in the broader sense at the tertiary level. 

The aim of the conference is to explore and analyse the complex relationship between a workshop-based, tool-based approach to art education using new technologies such as Virtual Reality, Augmented Reality, Rapid Prototyping Technologies of other New Media, Analogue Hologram Techniques, and the relationship between a conceptual workshop based on traditional educational methods using classical sculpture, photography, site-specific activities, performance and art installation. In the course of the analyses, we want to look for an answer to the question of similarities and differences resulting from the use of the above-mentioned, very different tools, and explore their usefulness in the didactic process.

Based on this perspective, we propose to diversity the conference’s content according to mutually interpenetrating thematic blocks: artistic, educational and technological. We will look into the dynamic process of change associated with the annexation of the visual arts field by public, virtual and gallery spaces. We are interested in different perspectives on the transformations that are taking place both in the way of creation of visual work and in the way of art education based on the use of new approaches, tools and forms in didactics.  

The conference will be simultaneously translated into Polish and Polish Sign Language.

CONFERENCE AGENDA:

23 October (monday)  – START 10 am

 • Introduction and welcome speach by Rector of Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań prof. Wojciech Hora
 • Marek Sutkowski PhD / Warsaw University of Technology: “Holography. A real 3D imaging. High-Tech or DIY?” 
 • Katrine Hjelde / KMD University in  Bergen: „Praxis as Event”
 • prof. Lillibeth Cuenca Rassmusen / KMD University in Bergen: “Situations. On site specific art and participation.”

COFFEE BREAK – around 12 pm

 • Tina Sauerlaender PhD / radiance VR / “Radiance VR. How VR has been established in art exhibitions and museums” (on-line lecture)
 • Piotr Koźniewski / kozniewski.pl / Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań: „Spatial Computing Ahead”
 • Anna Syczewska PhD / Academy of Art in Szczecin: “Meta spaces of art and design. „immersion as a tool and means of artistic expression”

DISCUSSION (leaded by: prof. Frans Jacobi)

24 October (tuesday)  – START 10 am

 • Introduction to the second day of the conference
 • Szymon Rogiński and Agnieszka Tarasiuk / Artist and Curator: “Solastalgia. A performative guided tour of the virtual space and an interview with the artist.”
 • dr hab. Michał Staszczak / Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław: „3D technology as another sculpting tool”
 • Fredrik Salhus / KMD University in Bergen: „Prolonged Curiosity”

COFFEE BREAK – around 12 pm

 • Marc Tobias Winterhagen PhD / Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań: Creative workshops as a pedagogical tool in higher education”
 • Sidsel Christensen / KMD University in Bergen: „Workshopping an Interactive Media Installation: Where Teaching and Exhibiting Converge” 
 • prof. Janusz Bałdyga / Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań:

DISCUSSION (leaded by: Frans Jacobi)

25 October (wednesday)  – START 10 am

 • Introduction to the third day of the conference
 • prof. Frans Jacobi / KMD University in Bergen: “Artistic research and research-based teaching” 
 • Ewa Kulesza PhD / Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań:
 • Konrad Juściński PhD / University of Zielona Góra: “Didactics of open space”

COFFEE BREAK – around 12 pm

 • Paul Magee PhD / Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań:
 • Rafał Kotwis PhD / Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań:

In the beginning there was a stick. So does artificial intelligence need art?”

DISCUSSION (leaded by: prof. Frans Jacobi)

The organizing team reserves the right to update the schedule presented above. Individual presentations should last no longer than 25 minutes. A detailed timetable will be made available soon.

ILLUSION OF FORM PROJECT-RELATED EXHIBITIONS:

 • Exhibition „Solastalgia” by Szymon Rogiński, Curator: Agnieszka Tarasiuk, 

Coordination: Marta Bosowska, 

UAP Big Stage Gallery, 24 Wodna Street, Poznań – opening 23.10.2023 (monday) at 6 pm

 • Collective exhibition Illusion of Form. Works created during the project; 

Coordination: Marta Bosowska, Tomasz Drewicz, Lillibeth Cuenca Rassmusen 

Galeria Nowa Scena UAP ul. Marcinkowskiego 28, Gallery Curators’Lab, ul. Nowowiejskiego 12 Opening 24.10.2023 (tuesday) at 6 pm. 

Exhibitions opened until 8.11.2023

In order to facilitate the registration of participants, please send your declaration of participation to the following address: Illusionofform@uap.edu.pl 

The project 'Illusion of form – about shaping at art colleges’ benefits from a grant of €197,135 from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Funds.

 • Autor: Michał Jaborski
 • Opublikowano: 12.10.2023, 13:59
 • Ostatnia edycja: 16.10.2023, 20:36