Przejdź do treści

Nazwa
IV Pracownia Rzeźby i działań Przestrzennych

Kierownik
prof. dr hab. Sławomir Brzoska

Asystent
dr Rafał Górczyński, ad.

Miejsce
budynek B, s. 321

Kontakt
sławomir.brzoska@uap.edu.pl
rafal.gorczynski@uap.edu.pl

Opis
IX Pracownia Działań Przestrzennych powstała w 2004 roku. Od pierwszych zajęć studenci nakłaniani są do poszukiwania „istoty” przestrzeni znajdującej się poza emocjonalnością, narracyjnością i iluzorycznym odniesieniem do tego, co poza rzeźbą. Chodzi tu więc raczej o odrzucanie, rezygnację, niż dostawianie kolejnych elementów, które przesłaniają „sedno” przestrzeni rzeźbiarskiej. Pierwszym krokiem w kierunku jakiejkolwiek przestrzennej wizualizacji jest nauczenie się operowania przestrzenią, organizowania rytmów, proporcji i harmonii formy.
W praktyce, drogą do uzyskania konkretnej formy – w – przestrzeni jest zbliżanie kształtu do kształtu, bryły do bryły, niezbędnego medium do innego – niezbędnego medium oraz całości przestrzeni rzeźbiarskiej do przestrzeni otaczającej. Przestrzeń Pracowni jest rodzajem laboratorium, w którym rodzą się i ścierają ze sobą myśli oraz idee. Tak, jak dobór odpowiednich środków plastycznych podporządkowany być powinien najodpowiedniejszemu ukazaniu konkretnej „sytuacji rzeźbiarskiej”, tak powinno się dla tej sytuacji odnaleźć lub stworzyć najlepszą przestrzeń. Studenci IX Pracowni Działań Przestrzennych nakłaniani są do poznawania nowych środków wyrazu, nowych mediów.
Nie sięganie po pewne środki przekazu plastycznego nie może być spowodowane nieznajomością. Ich dobór powinien być w najwyższym stopniu świadomy i przemyślany. Jednocześnie, to nie medium ma narzucać określony efekt końcowy realizacji, lecz pomysł winien zdecydować, jaki środek plastyczny jest najbardziej odpowiedni. Dogłębne poznanie mediów, którymi operuje współczesna sztuka powinno uchronić przed poszukiwaniem jedynie sprzężeń użytych przedmiotów i materiałów. Istotne jest jednocześnie uświadomienie sobie, że nie nagromadzenie użytych środków wyrazu, ale ich redukcja doprowadzona do najbardziej niezbędnych decyduje o sile przekazu.

prof. dr hab. Sławomir Brzoska, prof. zw. UAP


Godziny otwarcia
czwartek 13:00-18:00
piątek 9:30-12:30


KARTY PRZEDMIOTÓW:

Studia jednolite magisterskie:


PROGRAM PRACOWNI:

PROGRAM – IV PRACOWNIA RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 09.03.2017, 11:44
  • Ostatnia edycja: 12.06.2023, 13:29