Przejdź do treści

Dziekan:
dr hab. Igor Mikoda, prof. UAP
igor.mikoda@uap.edu.pl

Prodziekan:
dr Dawid Szafrański, ad.
dawid.szafranski@uap.edu.pl 

Asystentka Dziekana:
mgr Beata Salamon
beata.salamon@uap.edu.pl

Kierownik Katedry Rzeźby i Otoczenia:
dr hab. Jarosław Bogucki, prof. UAP
jaroslaw.bogucki@uap.edu.pl

Kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych:
prof. dr Janusz Bałdyga
janusz.baldyga@uap.edu.plrzezba-uap.pl


Kierunki prowadzone w ramach WydziałuCHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Wydział Rzeźby wyrósł z tradycji założonej w 1919 r. Poznańskiej Szkoły Zdobniczej, w której to szkole rzeźba była głównym kierunkiem kształcenia. Po wojnie, dzięki takim pedagogom jak profesorowie: Jacek Puget, Bazyli Wójtowicz, Magdalena Więcek-Wnukowa oraz Józef Kopczyński, Wydział wykształcił elitę polskiej rzeźby – praktyków i nową kadrę pedagogów, rozwijających myślenie o sztuce w kontekście rzeźby w sposób wyjątkowy, gdyż w wymiarze międzynarodowym.
Od roku 2005 skala obszaru działań artystycznych na Wydziale rozrosła się do tego stopnia, iż wprowadzono nową nazwę, uwzględniającą aktywności twórcze obecne w Uczelni. Nadal funkcjonują pracownie działające w klasycznym obszarze rzeźby, obejmujące przede wszystkim studia z natury, różne techniki rzeźbiarskie od pełnej rzeźby, poprzez relief, aż po medalierstwo, a także pracę w podstawowych materiałach rzeźbiarskich (gips, metal, drewno, kamień, ceramika, żywice) oraz technologie odlewu na mułek, na wosk tracony, pracę z narzutu, a w obrębie ceramiki pełną skalę technologii od formowania, odlewania, po szkliwienie, uwzględniając techniki eksperymentalne. Jednocześnie rozwijają się pracownie, penetrujące nowe obszary działań przestrzennych i myślenia rzeźbiarskiego, operujące nowymi tworzywami i technikami (np. cyfrowymi), jak również działania performatywne,  efemeryczne i interdyscyplinarne anektujące wartości dotychczasowo przypisywane innym dziedzinom sztuki, tj. malarstwo, tkanina, teatr, film, fotografia z holografią włącznie

Obecnie Wydział rozpoczął pracę w nowym budynku, w którym uzyskał nowoczesne przestrzenie przeznaczone do pracy, uzupełnione o atrakcyjną ofertę parku technologicznego.

Rozbudowa potencjału kadry naukowej i elastyczność w pracy pedagogicznej mają na celu uatrakcyjnienie oferty kształcenia, kontynuację tradycji wysokiego poziomu artystycznego i uczynienie Wydziału interesującym miejscem dla współczesnego, otwartego na świat artysty.

Wydział Rzeźby prowadzi:

 • studia stacjonarne:
  • 5-letnie jednolite studia magisterskie
  • 3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku rzeźba  (nabór zawieszony)
  • 2-letnie studia drugiego stopnia na kierunku rzeźba (nabór zawieszony)
  • Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie – (Studia III Stopnia)
 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 13.11.2016, 15:45
 • Ostatnia edycja: 09.10.2023, 17:40