dr Rafał Górczyński, ad.

kontakt: gora4@wp.pl

Strona www:

www.rafalgorczynski.com

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

asystent w IX Pracowni Działań Przestrzennych