prof. dr hab. Karolina Komasa

kontakt: karolina.komasa@uap.edu.pl

dyżury: środa, piątek 10.00-12.00

Biogram:

Studia w latach 1991-98 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku Rzeźba. Dyplom w roku 1998 w zakresie rzeźby i w zakresie malarstwa w architekturze. Pracuje jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, pełniąc funkcję dziekana Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. Zajmuje się rzeźbą, obiektem, instalacją. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 2001 i 2009 stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pole zainteresowań:

Zajmuje się rzeźbą, obiektem i instalacją. Porusza tematykę kondycji człowieka i kruchości jego egzystencji naznaczonego piętnem dążenia do sukcesu. Zachłanność na kontakt z widzem poprzez anektowanie także fizycznej jego obecności, wiąże się z pragnieniem zbudowania więzi, osobistej relacji, miejsca dialogu.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

II Pracownia Rzeźby i otoczenia – studyjna – kierownik pracowni

Osiągnięcia:

organizacja i koordynacja wymiany studentów i pedagogów z uczelniami z Chin i Tajlandii w latach 2012-2016

Stypendia:

W latach 2001 i 2009 stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prowadzone projekty:

„W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie”
Wolność jest czynnikiem niezbędnym człowiekowi do normalnego funkcjonowania, umożliwia jego wielowymiarowy rozwój. Jednocześnie niesie ze sobą ryzyko wkraczania w obszary dlań nowe, wiążąc się w ten sposób z utratą bezpieczeństwa. Balansowanie na tej granicy to dziś jeden z najistotniejszych wyzwań człowieka. Nieustająca konieczność podejmowania wyborów nasila poczucie niepewności dnia codziennego. Ciągłe wybieranie kierunków i ścieżek, którymi chcemy podążać układa nasze życie w sieci map, rysując w ten sposób nasz portret wewnętrzny. Ważne wydaje mi się podjęcie próby uchwycenia momentu, w którym nasze myśli, wypowiadane słowami lub przeobrażone w działanie, nawet te, tylko zamknięte w naszej świadomości, mają duży wpływ na nasze dotychczasowe życie i decydują o jego dalszym toku.

Inne pola działalności:
Działalność w zakresie konserwacji zabytków w dziedzinie rzeźby