Przejdź do treści

prof. dr hab. Karolina Komasa

kontakt:
karolina.komasa@uap.edu.pl

dyżury:
środa, piątek 10.00-12.00

Biogram:
Studia w latach 1991-98 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku Rzeźba. Dyplom w roku 1998 w zakresie rzeźby i w zakresie malarstwa w architekturze. Pracuje jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, pełniąc funkcję dziekana Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. Zajmuje się rzeźbą, obiektem, instalacją. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 2001 i 2009 stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pole zainteresowań:
Zajmuje się rzeźbą, obiektem i instalacją. Porusza tematykę kondycji człowieka i kruchości jego egzystencji naznaczonego piętnem dążenia do sukcesu. Zachłanność na kontakt z widzem poprzez anektowanie także fizycznej jego obecności, wiąże się z pragnieniem zbudowania więzi, osobistej relacji, miejsca dialogu.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:
VI Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych
 – kierownik pracowni

Osiągnięcia:

  • organizacja i koordynacja wymiany studentów i pedagogów z uczelniami z Chin i Tajlandii w latach 2012-2016
  • Z CYKLU MAPY. PUNKT WYJŚCIA III 

Podświetlany kaseton graficzny o wymiarach 100x50cm przedstawia zdjęcie furty domu rodzinnego o rysunku konstrukcji przypominającym rodzaj celownika z elementem dźwiękowym przypominającym wystrzał pistoletu startowego. Jest refleksją o codzienności wędrowania i niepewności powrotu.

Praca prezentowana w ramach V Międzynarodowego Festiwalu SYNTEZA SZTUK w Okręgowym Muzeum Sztuki w Chmielnickim na Ukrainie.

Festiwal poświęcony współczesnej odsłonie idei łączenia dziedzin sztuki. 

Organizowany od 2013 roku przez instytucje z Bydgoszczy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Urząd Miasta, Galerię Miejską BWA, Akademię Muzyczną., Muzeum Wodociągów w partnerstwie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz z Uniwersytetem Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie. 

Kurator: prof. dr hab. Wojciech Hora 
Koordynator UAP: dr Łukasz Gruszczyński
Koordynator UTP: dr Piotr Grygor
Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy 
Patronat medialny: TVP3 Bydgoszcz, Radio PIK

„Idea łączenia dziedzin sztuki da się obserwować od najdawniejszych czasów.
Taniec zawsze funkcjonuje z muzyką. Teatr od czasów greckich stanowiły: słowo, gest sceniczny, scenografia. Kino to kolor, zatem malarstwo, muzyka i warstwa literacka. Współczesne multimedia posługują się jakże różnymi środkami wzajemnie komplementarnymi. Rozumiemy te gatunki wypowiedzi artystycznej, traktujemy jako oczywiste i naturalne. Równolegle świetnie się mają klasyczne, niezależne dziedziny kreacji funkcjonujące samodzielnie jak malarstwo, rzeźba, grafika, poezja, literatura czy muzyka. Często twórcy operujący w tych dziedzinach, ale i odbiorcy nie dostrzegają lub lekceważą konteksty mające wpływ na czytelność przekazu, zarówno estetycznego, jak i merytorycznego jakie niesie dane dzieło. Te konteksty mają jednak kardynalne znaczenie, w jaki sposób i na ile jesteśmy w stanie odczytać przekaz jako odbiorcy i na ile potrafimy wyraźnie go formułować jako twórcy. Tych kontekstów jest wiele. Istotne są konteksty: historyczny, kulturowy, przestrzenny – w tym sąsiedztwa, materiałowy czy funkcjonalny. Tak czy inaczej określają one stan świadomości determinujący zdolność odbioru, czy też tworzenia przekazu, gdyż każde dzieło, niezależnie od tworzywa stanowi przekaz myśli wypowiedziany w jakimś języku. Znajomość tego języka i zakres tej znajomości określa fakt czy jesteśmy w stanie mówić – zapisywać, czy też czytać formy proste, bądź złożone. Drugi warunek, poza znajomością warsztatu, to intelektualna zdolność zbudowania myśli – lotnej, wysyconej treścią, przenoszącą wartość, bo cóż z tego, że znamy jakiś język, lecz nie mamy nic do powiedzenia. Wszystkie bez wyjątku dziedziny sztuki i szerzej – kreacji działają według tego schematu. Dotykamy tutaj problemu myśli zamkniętej w formę. Jeśli będziemy zdolni tę samą myśl wypowiedzieć w różnych językach – zawrzeć w różnych formach, różnych mediach – to nasza wyobraźnia i intelekt znacznie zwiększy zakres swoich możliwości. Efekt to prostsza, syntetyczna, bardziej czytelna forma, uzyskana optymalną ilością gestów i środków. Jesteśmy tutaj tuż przy definicji designu, gdzie treścią przekazu jest funkcja, a ściślej – jej realizacja. Funkcją ołówka jest pisanie, ale po ewolucji piszemy w smartfonie. Funkcją krzesła jest siedzenie. Ewolucja to wciąż krzesło, mimo różnic w materiałach i formie czy mechanizmach. Może innowacyjne myślenie doprowadzi nas do formy lewitujących spodni… Projektowanie to też kreacja – wymyślanie nowego. Narzędzia to wiedza, wyobraźnia, umiejętność czerpania inspiracji z różnych źródeł. Nauka czy natura to niewyczerpane zbiory gotowych, perfekcyjnych rozwiązań wolnych od błędów obciążających dzieła człowieka. Projektowanie to operowanie formą – czyli domeną rzeźby z całym zestawem desygnatów: proporcjami, fakturami działaniem materiału, konstrukcja wymaga wiedzy i wyobraźni inżynierskiej. Kolor to malarstwo z psychofizjologicznym jego oddziaływaniem, determinującym sposób czytania formy i tworzenia relacji z otoczeniem. Synteza sztuk zatem – to system złożonych technik, sposobów zmagania z tworzywem i materią, kolorem i środkami graficznymi i muzyką…
„Festiwal Synteza Sztuk’17 to już piąta edycja wydarzenia organizowanego przez Zakład Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, w partnerstwie z Urzędem Miasta, Galerią Miejską BWA w Bydgoszczy, Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie. Prezentowane prace z różnych obszarów sztuki – od prac dyplomowych studentów Wzornictwa, poprzez obiekty projektowane przez pedagogów i dzieła z obszarów różnych sztuk autorstwa zaproszonych, uznanych artystów. To prezentacja potencjału projektowo- artystycznego jaki istnieje i jaki jest osiągalny w Bydgoszczy dzięki otwartości ludzi, instytucji. To potencjał dla przemysłu, mieszkańców i wszystkich potrzebujących piękna. Wzornictwo – projektowanie pięknych rzeczy od 10 lat jest obecne w Bydgoszczy, kształcąc tak potrzebnych w regionie specjalistów.
Tak ważne jest by Bydgoszcz o tym wiedziała.”

prof. dr hab. Wojciech Hora
Dyrektor Artystyczny Festiwalu
Synteza Sztuk 2017

http://wzornictwo.utp.edu.pl/synteza.html

Stypendia:
W latach 2001 i 2009 stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prowadzone projekty:
„W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie”
Wolność jest czynnikiem niezbędnym człowiekowi do normalnego funkcjonowania, umożliwia jego wielowymiarowy rozwój. Jednocześnie niesie ze sobą ryzyko wkraczania w obszary dlań nowe, wiążąc się w ten sposób z utratą bezpieczeństwa. Balansowanie na tej granicy to dziś jeden z najistotniejszych wyzwań człowieka. Nieustająca konieczność podejmowania wyborów nasila poczucie niepewności dnia codziennego. Ciągłe wybieranie kierunków i ścieżek, którymi chcemy podążać układa nasze życie w sieci map, rysując w ten sposób nasz portret wewnętrzny. Ważne wydaje mi się podjęcie próby uchwycenia momentu, w którym nasze myśli, wypowiadane słowami lub przeobrażone w działanie, nawet te, tylko zamknięte w naszej świadomości, mają duży wpływ na nasze dotychczasowe życie i decydują o jego dalszym toku.

Inne pola działalności:
Działalność w zakresie konserwacji zabytków w dziedzinie rzeźby

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 10.03.2017, 14:26
  • Ostatnia edycja: 03.10.2022, 21:58