dr Tomasz Drewicz, ad.

kontakt: tomasz.drewicz@uap.edu.pl

dyżury: każdy piątek o godzinie 10.00 lub po indywidualnym umówieniu

Biogram:

www.tomaszdrewicz.art.pl

Tomasz Drewicz ur. 29.04.1982 w Obornikach Wielkopolskich. Artysta, kurator, krytyk i animator kultury. W latach 2001–2005 studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej. W latach 2004 2009 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch specjalnościach: Promocja i Krytyka Sztuki oraz Pedagogika Sztuki. Dyplom w drugim zakresie z Rzeźby w pracowni prof. Marcina Berdyszaka. W roku 2014 uzyskał stopień doktora sztuki.

Pole zainteresowań:

sztuki plastyczne, nowe technologie, sport, motoryzacja

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

asystent w I Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych

Osiągnięcia:

Wystawy indywidualne:

2015 – „Obiekt a instalacja”, Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej FORMA, Rawicz
2015 – „Zaraz wracam”, Galeria AT, Poznań
2014 – „Pętla”, Galeria SIŁOWNIA, Poznań
2009 – „Dyby”, Galeria PRZYCHODNIA, Poznań
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Publikacje:

„Give me some substance”, Uniwersytet Artystyczny, Poznań,  2016 – ISBN 978-83-65578-19-8
„ARTificial – Sztuczna przestrzeń sztuki”, Uniwersytet Artystyczny, Poznań,  2011 – ISBN 978-83-88400-69-8

oraz artykuły w periodykach polskich i zagranicznych

Stypendia:

  • Nagroda Rektorska II stopnia za działalność organizacyjną i aktywność na rzecz funkcjonowania uczelni w roku 2013
  • Stypendium Artystyczne Miasta Poznania 2011
  • „Młoda Polska” – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2010

Prowadzone projekty:

„Odwiedziny” – koordynator projektu społeczno-edukacyjnego podczas Mediations Biennale, Poznań (http://www.odwiedziny.art.pl , akcja pod patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej
koordynator projektu „Struktury Kultury” – rocznego cyklu szkoleń dla studentów różnych kierunków pośrednio zainteresowanych działaniem w sferze kultury