dr hab. Rafał Górczyński prof. UAP

kontakt: rafal.gorczynski@uap.edu.pl

Strona www:

www.rafalgorczynski.com

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Asystent w IV Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych
Prowadzący przedmiot: Wystawiennictwo rzeźby. Rzeźba w odmiennych kontekstach przestrzennych.