Kierownik  Katedry:
dr Jarosław Klupś, ad.


I Pracownia  Fotografii 
dr Janusz Oleksa, st. wykł.
budynek B, s. 101, 102, 112

II Pracownia Fotografii 
dr Jarosław Klupś, ad.
stud. Kamila Kobierzyńska, staż
budynek B, s. 103, 107, 112

III Pracownia  Fotografii 
prof. dr hab. Piotr  Wołyński, prof. zw. UAP
dr hab. Sławomir Decyk, ad.
budynek B, s. 102, 113

IV Pracownia  Fotografii
dr hab. Piotr  Chojnacki, prof. nadzw. UAP
dr Michał Bugalski, as.
budynek B, s. 101, 112

V Pracownia  Fotografii
prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn, prof. zw. UAP
mgr Mateusz Sadowski, as.
budynek B, s. 101

VI Pracownia  Fotografii
prof. dr hab. Andrzej P. Florkowski, prof. zw. UAP
dr Anna Kędziora, ad.
budynek B, s. 102

VII Pracownia  Fotografii 
dr hab. Krzysztof J. Baranowski, prof. nadzw. UAP
budynek B, s. 103

Laboratorium Fotograficzne

Zachar Szerstobitow
budynek B, s. 114

Biblioteka Fotografii
budynek B, s. 114