Przejdź do treści

Nazwa
IV Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Mała Forma Rzeźbiarska

Kierownik
prof. dr hab. Wiesław Napierała

Asystent
mgr Izabela Grudzińska. as

Miejsce
budynek A, Pawilon Rzeźby, s. 15

Kontakt
wieslaw.napierala@uap.edu.pl
izabela.grudzinska@uap.edu.pl

ZOBACZ GALERIĘ PRAC

IV Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Mała Forma Rzeźbiarska

Opis
Pracownia w tym kształcie jest prowadzona od 2004 roku. Kontynuuje misję przekazywania wiedzy o rzeźbie w jej klasycznym kształcie, edukując w kierunku zdobywania umiejętności rzeźbiarskich za pomocą tradycyjnych metod rzeźbiarskich. Pracownia zajmuje się rzeźbą pojmowaną jako forma i jej aspektami natury materialnej, i konsekwencjami w warstwie intelektualnej. Istotny jest też dialog z tradycją analizowaną z perspektywy współczesności która w sposób naturalny implikuje różne postawy wśród studentów. Studenci studiują akt i martwą naturę, odkrywając tajniki proporcji ciała ludzkiego i szukając w tym wartości uniwersalnych ucząc się trudnej sztuki obserwacji rzeczywistości w celu przekształcenia jej w treść artystyczną. Realizują kompozycje na zadany temat, próbując opanować chaos materii na rzecz symboli i znaczeń prowadzących do stanów wyższych. Medal i płaskorzeźba jest jednym z podstawowych obszarów studiów, dając szerokie pole do realizacji prac opartych na iluzji nawiązującej bezpośrednio do rysunku i malarstwa. Tematyka animalistyczna prowadzona w pracowni ma za zadanie uwrażliwić na inny sposób obserwacji rzeczywistości i poszukiwania różnych kontekstów ideowych. Praca nad ćwiczeniami rzeźbiarskimi w pracowni powinna uczyć pokory wobec własnych niedoskonałości wykonawczych i intelektualnych a co za tym idzie inspirować do dalszej pracy nad swoją osobowością. W warstwie materiałowej rzeźby są realizowane w wosku pszczelim, glinie ceramicznej, gipsie, a następnie odlewane w mosiądzu, brązie, aluminium i pokrywane wielobarwnymi patynami. Praca w poszczególnych materiałach powinna być świadomym wyborem w procesie studiowania i z tego względu nie jest narzucana tematycznie. Studenci poznają też takie tworzywa jak drewno, kamień, żywica i ceramika. Istnieje też możliwość realizowania prac w indywidualnej technice rzeźbiarskiej jak i też materiałach opracowanych przez studenta. Pracownia kształci studentów rzeźby od I do III roku, jak i też innych wydziałów z możliwością realizowania dyplomów magisterskich. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest wykonanie prac uprzednio uzgodnionych z prowadzącym w wyniku korekt i konsultacji.

prof. dr hab. Wiesław Napierała, prof. zw. UAP


KARTY PRZEDMIOTÓW:

Studia jednolite magisterskie:


PROGRAM PRACOWNI:

PROGRAM – IV PRACOWNIA RZEŹBY I OTOCZENIA – MAŁA FORMA RZEŹBIARSKA

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 09.03.2017, 11:36
  • Ostatnia edycja: 07.05.2024, 15:04