Przejdź do treści

Nazwa
II Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Studyjna

Kierownik
dr hab. Igor Mikoda, prof. UAP
Asystent
dr Michał Wielopolski, ad.

Miejsce
Pawilon Rzeźby, s. 220, bud. B

Kontakt
igor.mikoda@uap.edu.pl
michał.wielopolski@uap.edu.pl

ZOBACZ GALERIĘ PRAC

II Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Studyjna 

Opis
Pracownia ma charakter studyjny, proces dydaktyczny opiera się na indywidualnym podejściu do zamierzeń i realizacji studenta. Zajęcia odbywają się w formie konsultacji, bezpośredniego kontaktu oraz praktyki warsztatowej wynikającej z procesu kształcenia i prowadzonych ćwiczeń. Pracownia jest dostępna dla wszystkich studentów Wydziału Rzeźby jako kierunkowa oraz wolnego wyboru dla wszystkich studentów UAP.

Zasadniczym zadaniem programu pracowni jest rozwijanie kompetencji i umiejętności związanych z pracą z modelem – studium z natury oraz celów własnych studenta będących wynikiem procesu, obserwacji, rzetelnej analizy i interpretacji natury. Studium jest rudymentem działań, bodźcem i istotnym aspektem realizowanych projektów, mającym na celu stymulować świadomość i prowokować do kreatywnych działań.

Z uwagi na charakter pracowni, studenci na pierwszych latach studiów zobligowani są do realizacji tematów z obszaru studium z natury i ćwiczeń tematycznie opierających się na jej analizie. Celem realizowanego programu jest kształtowanie świadomości twórczej w relacji do aktualnych mediów, technologii i zjawisk w rzeźbie z uwzględnieniem znaczenia procesu – od projektu do finalnej realizacji. Profil pracowni dla studentów 2 roku i starszych lat opiera się na interpretacji klasycznej formy rzeźbiarskiej i nadaniu jej nowych kontekstów – tworzenie form i kompozycji przestrzennych z uwzględnieniem różnych dyscyplin i technik np. rzeźby, rysunku, komputerowych technik 3D, grafiki tradycyjnej, cyfrowej, fotografii, czy projekcji, a następnie integrowanie ich w autonomicznej przestrzeni, będącej symbiotyczną i interdyscyplinarną prezentacją pełnej idei. Student poszerza wiedzę i umiejętności posługiwania się różnymi środkami wyrazu, przy zachowaniu właściwej dyscypliny warsztatowej. Taka forma działań jest istotnym elementem programu pracowni i służy kształtowaniu otwartej i świadomej osobowości artystycznej, wytycza ścieżkę poszukiwań własnej tożsamości twórczej.

studyjna2.rzezba-uap.pl


Godziny otwarcia
Pracownia dla studentów zapisanych dostępna jest cały tydzień w godzinach otwarcia Uczelni. Godziny zajęć są zgodne z planem zajęć. Godziny konsultacji i dyżurów prowadzących dostępne są po zamknięciu zapisów do pracowni.


KARTY PRZEDMIOTÓW:

Studia jednolite magisterskie:


PROGRAM PRACOWNI:

PROGRAM – II PRACOWNIA RZEŹBY I OTOCZENIA – STUDYJNA

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 09.03.2017, 11:35
  • Ostatnia edycja: 07.05.2024, 15:02