Nazwa
II Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Studyjna

Kierownik
prof. dr hab. Karolina Komasa

Asystent
dr Michał Wielopolski, ad.

Miejsce
Pawilon Rzeźby, s. 220

Kontakt
karolina.komasa@uap.edu.pl
michał.wielopolski@uap.edu.pl

Opis
II Pracownia Studyjna Rzeźby, ściśle wpisana jest w profil Katedry Rzeźby, a więc prowadzi przede wszystkim ćwiczenia z natury, oparte na pracy z modelem, czy przedstawieniu, to jest: studium głowy, studium postaci, różne warianty studium fragmentu ludzkiej postaci, kompozycje przedstawieniowe.

W ramach specjalności obiekt artystyczny i otoczenie Pracownia przywiązuje wagę do przestrzeni narzuca konieczność poświęcenia szczególnej uwagi relacji obiekt – otoczenie. Ćwiczenia związane z rozpoznaniem tego aspektu, interakcje jakie wywołuje oraz jak wpływa na jego odbiór są niezwykle istotne a rozszerzenie tego odniesienia na obiekt przynależny przestrzeni naturalnej bądź kulturowej (np. architektura) jest jak najbardziej uzasadnione w programie dydaktycznym. Konstruowanie obiektu powinno opierać się na podstawowych zasadach kreacji rzeźbiarskiej, uwzględniających rozmieszczenie ciężaru, kierunków i napięć brył, właściwy kadr kompozycji, odpowiednią skalę, świadomy wybór materiału i techniki, traktowanych także jako komunikat wnoszący określone treści.

Pracownia jest dostępną jako kierunkowa dla wszystkich studentów Wydziału Rzeźby oraz wyboru dla studentów pozostałych wydziałów.
Proces dydaktyczny warunkowany jest zakresem znajomości warsztatu i związanymi z tym preferencjami, studiowanym kierunkiem i zainteresowaniami studenta.
Pracownia ma charakter realizacyjny, gdyż kolejne etapy powstawania obiektu wymagają podtrzymania czujności koncepcyjno-estetycznej, weryfikującej zmienność relacji przestrzennych i kontekstów.

W działaniach ze studentami Pracownia jest otwarta na współpracę międzynarodową z uwagi na wpisaną w program analizę odmienności recepcji kulturowej oraz różnicę znaczeń i odniesień. Świadomość ta w dzisiejszej transgranicznej aktywności twórczej zdaje się być niezbędnym narzędziem, w które należy wyposażyć studenta dla usprawnienia jego warsztatu, intelektu i łatwości kontaktu ze światem.


Godziny otwarcia
prof. dr hab. Karolina Komasa – środy i piątki 10.00-12.00
dr Michał Wielopolski – środy, czwartki i piątki 10.00-13.00


KARTY PRZEDMIOTÓW:

Studia jednolite magisterskie:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


PROGRAM PRACOWNI:

PROGRAM – II PRACOWNIA RZEŹBY I OTOCZENIA – STUDYJNA