Przejdź do treści

Nazwa
I Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych

Kierownik
prof. dr hab. Marcin Berdyszak

Asystent
dr Tomasz Drewicz, ad

Miejsce
plac Wielkopolski 9, budynek C, s. 08

Kontakt
marcin.berdyszak@uap.edu.pl
tomasz.drewicz@uap.edu.pl

Opis
Pracownia Działań Przestrzennych nie proponuje studiującym programu, ale stwarza warunki do podejmowania prób stawiania sobie pytań przez każdego ze studiujących, a wynikających z jego intuicji, spostrzeżeń i osobowości. Udzielana pomoc służy rozwijaniu całokształtu samodzielności autodydaktycznemu dociekaniu. Upływ czasu, praca i zreflektowane doświadczanie oraz udział w spotkaniach prezentujących prace studentów, dyskusje uczestników Pracowni tworzą płaszczyznę, która wyłania poszczególne problemy i ich różne rozumienie. Poszczególne programy wcale nie muszą przebiegać liniowo. Studiujący ma dużą szansę uczenia się odpowiedzialności, istotnej dla danej problematyki i odnajdywania środków artykulacji i rozumienia kontekstów. I rok studiów posiada program propedeutyczny wprowadzający w zagadnienie zależności pomiędzy uszczegółowionym problemem, materią artykulacyjną, przestrzenią i relacjami sytuacji zastanych i budowanych. Program jest uzupełniany organizowanymi warsztatami odbywanymi wspólnie z zapraszanymi artystami i studentami Pracowni innych uczelni.

prof. dr hab. Marcin Berdyszak, prof. zw. UAP

Godziny otwarcia
Dyżury w piątki w godz 9.00 – 10.00 lub po wcześniejszym umówieniu.
Zajęcia w pracowni odbywają się w piątki od godziny 10.00 lub w innych dniach w zależności od potrzeb grupy.


KARTY PRZEDMIOTÓW:

Studia jednolite magisterskie:


PROGRAM PRACOWNI:

PROGRAM – I PRACOWNIA RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 09.03.2017, 11:41
  • Ostatnia edycja: 12.06.2023, 12:51