Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
Malarstwo w Architekturze i Urbanistyce
Facebook Pracowni
Instagram Pracowni

2/ Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Marek Jakuszewski
marek.jakuszewski@uap.edu.pl

3/ Asystent
dr Jerzy Muszyński, asyst.
jerzy.muszynski@uap.edu.pl

4/ Sala
13, budynek D

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo w Architekturze i Urbanistyce (III, IV semestr), Malarstwo Pracownia Kierunkowa (V semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (I, II, III semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – pracownia w ramach obowiązkowego wyboru (z 3 pracowni specjalistycznych) – 7 ECTS, Malarstwo Pracownia Kierunkowa – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS,
Praca Dyplomowa – 9 ECTS.
II stopień – Malarstwo Pracownia Kierunkowa – 15 ECTS, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca
– 25 ECTS, Magisterska pracownia artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 10 ECTS.

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków
UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Malarstwo w architekturze definiowane jest jako działanie dla konkretnej przestrzeni architektonicznej ze wszystkimi tego konsekwencjami, a więc z odpowiednią skalą, specyfiką miejsca, światłem, techniką, oddziaływaniem na odbiorcę. Proponowane tematy i ćwiczenia mają za zadanie praktyczne zapoznanie studentów z w/w zagadnieniami i jednocześnie stać się polem do indywidualnych poszukiwań i rozwoju studenta. W czasie pierwszego semestru studenci zapoznają się z technikami używanymi w malarstwie w architekturze podczas ćwiczeń projektowych i praktycznych. Prowadzący przygotowuje cykliczne wykłady dotyczące zagadnień malarstwa w architekturze. Studenci wykonują zadania odnoszące się bezpośrednio do problemów przedstawionych w czasie wykładu, np. projekty do wyznaczonych obiektów architektonicznych w wybranej technice (malarstwo ścienne, mozaika, witraż itd.). Wykonane projekty omawiane są podczas wspólnej dyskusji.

13/ Spis zalecanych lektur
Max Doerner, „Materiały malarskie i ich zastosowanie”
Władysław Ślesiński, „Techniki malarskie – spoiwa mineralne”
Władysław Ślesiński, „Techniki malarskie – spoiwa organiczne”
Lynette Wrigley, Marc Gerstein, „Witraże”
Joaquim Chavarria, „Mozaika”
Joaquim Chavarria, „Wielka Księga Ceramiki”
John Gage, „Kolor i kultura”
Maria Rzepińska, „Historia koloru”
Juhani Pallasmaa – „Oczy skóry”
Steen Eiler Rasmussen – „Odczuwanie architektury”
Peter Zumthor, „Myślenie architekturą”
Sebastan Frąckiewicz , „Żeby było ładnie”

14/ Metody oceny
Zaliczenie z oceną na podstawie zrealizowanych zadań oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Na ocenę wpływają następujące czynniki: obecność na zajęciach, terminowa realizacja wszystkich zadanych ćwiczeń i poziom prac.

15/ Język wykładowy
polski

PROGRAM PRACOWNI EN

 


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:59
  • Ostatnia edycja: 12.10.2023, 16:29