Kierownik Katedry
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński

W strukturze organizacyjnej Uczelni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu sześć pracowni, przyporządkowanych jest jednej z dwóch Katedr Malarstwa. Tylko trzy to pracownie sensu stricto – malarstwa. Nazwa – Katedra Malarstwa oddaje więc prawdę tylko połowicznie… Pozostałe – Pracownia Dokumentacji i Ochrony Konserwatorskiej Sztuki Współczesnej, Pracownia Tkaniny Artystycznej oraz Pracownia Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce, nadają Katedrze charakter, którego trwałym wyrazem jest większa niż zazwyczaj różnorodność technologii, środków i materiałów.

Różnorodność ta – jak wierzę – lepiej współbrzmi z rozmywającym się, a niegdyś czystym i spolaryzowanym obrazem sztuki dającej się ująć w czytelne ramy dyscypliny czy techniki. Dziś, z coraz większą trudnością przychodzi nam jednoznaczne sklasyfikowanie poszczególnych prac konkretnemu medium.

Doświadczenie wspólnych wystaw pedagogów Katedry wskazuje, że mimo dużej i rzeczywistej różnorodności postaw i praktyk artystycznych, nie tylko teoretycznie możliwy jest dialog i współgranie między poszczególnymi Pracowniami. Jeśli by wskazać na to, co wspólne Artystom i, co w jakiś sposób determinuje specyficzny charakter naszej Katedry, to fakt, nie tylko deklarowanej, ale rzeczywistej spójności praktyki, większej otwartości na eksperyment i „przekroczenia”, w odniesieniu do twórczości własnej, jak i w praktyce pedagogicznej w Pracowni. Każda z osób, niezależnie od stanowiska i profilu Pracowni, w swojej sztuce często posługuje się niespecyficzną paletą środków. W naturalny sposób przenosi się to także na swobodniejszy język artykulacji naszych studentów – od realizacji konwencjonalnie – rysunkowych,czy malarskich, po realizacje o charakterze multimedialnym „instalacje”, prace wideo, fotografie, „obiekty” ceramiczne …

Wnioski wynikające ze specyficznego charakteru I Katedry Malarstwa, utwierdzają nas w przekonaniu o sensie i potrzebie modyfikowania funkcji katedry wobec nowych wyzwań edukacyjnych skorelowanych z ewolucją i wielowątkowym rozwojem sztuki współczesnej.

prof. dr hab. Andrzej Pepłoński, prof.zw.UAP
kierownik I Katedry Malarstwa

PRACOWNIE

I Pracownia Malarstwa – budynek A, s. 305
prof. dr hab. Krzysztof Markowski
dr Paweł Kaszczyński, ad.

II Pracownia Malarstwa – budynek F, s. 6 i s. 7
dr hab. Dominik Lejman, prof. UAP
mgr Ewa Kubiak, asyst.

IV Pracownia Malarstwa – budynek A, s. 302
prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz
mgr Julia Królikowska, as.

V Pracownia Malarstwa budynek F, s. 4
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
mgr Natalia Czarcińska, asyst.

Pracownia Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce budynek D, s. 13
prof. dr hab. Marek Jakuszewski
dr Jerzy Muszyński, ad.

Pracownia Tkaniny Artystycznej budynek A, s. 1
prof. dr hab. Anna Goebel
dr Dorota Tarnowska-Urbanik, ad.
mgr Lidia Wojcieszek, labor.

Interdyscyplinarna Pracownia Dokumentacji i Ochrony Konserwatorskiej Sztuki Nowoczesnejbudynek C, s. 105
dr hab. Monika Korona, ad.