Uczelnia

UAP_promo

 

 

Sens uczelni ukazuje się wtedy, kiedy wprowadza ona skutecznie studentów w problem procesu twórczego, pracuje nad sublimacją ich wyobraźni, kształci ich świadomość zgodnie z aktualnymi intuicjami sztuki i społecznego ich funkcjonowania.

prof. Alicja Kępińska