OSIĄGNIĘCIA KADRY NAUKOWEJ ORAZ STUDENTÓW UAP POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW


rok 2019

ROZWIN

WYDZIAŁ RZEŹBY

Wystawy i działania indywidualne

 •  2019.30.01. – „KOLEINA POSTĘPU” – GALERIA PLENEROWA  JULIANA ZASUTOWO, prof. dr. hab. Danuta Mączak
 • 2019.10.02 – „EFEMERYCZNE” –  GALERIA PLENEROWA  JULIANA ZASUTOWO, prof. dr. hab. Danuta Mączak
 • 2019.24.02 – „UWIĘZIONE” –  GALERIA PLENEROWA  JULIANA ZASUTOWO, prof. dr. hab. Danuta Mączak
 • 9.03.2019 do 31.03.2019 –,, Krucjata dzieci ,, Galeria sztuki w Mosinie, prof. dr hab. Wiesław Napierała
 • 13.02.2019  – ” Malarstwo” Galeria Neon – Wrocław, prof. dr hab. Sławomir Kuszczak
 • 17.05.2019 – „Komfort termiczny” – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA”, Radom, dr Tomasz Drewicz
 • 31.03 – 06.04.2019 – SIDŁA – odsłona druga, Galeria Szewska 16, Poznań, dr Paweł Flieger
 • 01. 2019 – „Przeludniony…” – (z udziałem M. Bałdygi i St. Bałdygi) – Ośrodek Działań Artystycznych ODA, Piotrków Trybunalski, prof. dr Janusz Bałdyga
 • 25.01.2019 – „Resume” – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, prof. dr hab. Jacek Jagielski
 • 06.05.2019 – „Kuszenie Zbrush’a II, Dom plenerowy UAP, Skoki, dr Rafał Kotwis, kurator: dr Igor Mikoda
 • 11-18.04. 2019 – Przestrzenie Prywatne” 100/100 sto wystaw na sto lat – Galeria Rotunda UAP, dr hab. Paweł Kiełpiński
 • 01.04.2019 – 100/100, Cykl – Sto wystaw na stulecie UAP – Wiesław Koronowski | Przestrzenie prywatne, dr hab. Wiesław Koronowski
 • 08.05.2019 – Kształt światła [rzeźba-Hologram],  UAP Poznań, Dom Plenerowy w Skokach, Skoki, dr Jarosław Bogucki, kurator: dr Igor Mikoda

Wystawy zbiorowe

 • 03. 2019 – „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby w ramach 100 lecia UAP 100Rzeźba, Brama Poznania ICHOT
  Artyści:  dr hab. Karolina Komasa, dr hab. Robert Bartel, prof. dr hab. Marcin Berdyszak, prof. dr hab. Wiesław Napierała, prof. dr. hab. Danuta Mączak, prof. dr hab. Andrzej Banachowicz, dr hab. Paweł Kiełpiński, prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. dr hab. Sławomir Kuszczak, prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. dr hab. Józef Petruk, prof. dr hab. Sławomir Brzoska, prof. dr hab. Kazimierz Raba, prof. dr Janusz Bałdyga, dr Rafał Kotwis, dr Igor Mikoda, dr Dawid Szafrański, dr Jarosław Bogucki, dr Marcin Radziejewski, dr Michał Wielopolski, dr Tomasz Drewicz, dr Rafał Górczyński, dr Wojciech Tężycki, dr Paweł Flieger, dr Marta Bosowska, mgr Łukasz Gruszczyński, mgr Martyna Pająk , mgr Szymon Zwoliński, mgr Emilia Bogucka,
 • 27.01 – 3.02. 2019 – Udział w międzynarodowej wystawie na stulecie kontaktów dyplomatycznych między Polską i Japonią, Galeria Tacheci w Kumamoto, Japonia, , prof. dr hab. Andrzej Banachowicz
 • 10.05. 2019 – Udział w 9 edycji Wystawy Miniatur, Układ Centralny, Układ Peryferyjny, Galeria L, Dom Literatury w Łodzi, prof. dr hab. Andrzej Banachowicz
 • 03. – 28. 04. 2019 – udział w międzynarodowej wystawie zbiorowej „Geometria i piękno”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu,  prof. dr hab. Sławomir Brzoska
 • 03. 2019 – udział w wystawie zbiorowej „Te byt II”, Sala Atrium, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, prof. dr hab. Sławomir Brzoska
 • 15 – 19. 05. 2019 – udział w Międzynarodowym Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu (prezentowana praca zbiorowa p.t. „Nowa wiadomość”), prof. dr hab. Sławomir Brzoska
 • 09.03-09.06 2019 – Udział w Międzynarodowym Triennale „11 Baltic Mini Textile Gdynia”, dr hab. Paweł Kiełpiński
 • 01.03 – 21.03.2019 – Międzynarodowa Wystawa Artelerie, , Galeria Wertykalna, ASP Katowice, dr Paweł Flieger
 • 15.01.2019 – „KUNSZT IV KOLEKCJA OROŃSKA” – Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała, prof. dr hab. Jacek Jagielski,
 • 19.02.2019 – „Kolekcje Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki” – Narodowe Centrum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, prof. dr hab. Jacek Jagielski,
 • 09.05.2019 – „Rozbieg” – Galeria Działań, Warszawa, prof. dr hab. Jacek Jagielski, dr Dawid Szafrański
 • 11.05.2019  – IV Aukcja Sztuki Współczesnej, Lions Club Poznań Cogito, The Time, Poznań, dr Igor Mikoda
 • 18.05.2019 – Brygada Pigmaliona – Marcinek – Obchody Stulecia I Karola Marcinkowskiego, dr hab. Wiesław Koronowski, dr Igor Mikoda, dr Jarosław Bogucki, dr Marcin Radziejewski, mgr Emilia Bogucka

Realizacje:

 • 18.05.2019 – Tablica Pamiątkowa HC Jerzego Chrzanowskiego, odsłonięcie z okazji 100-lecia I Liceum Karola Marcinkowskiego w Poznania, Poznań, dr hab. Wiesław Koronowski
 • 01.04.2019 – Odsłonięcie Pomnika Ludwika Hirszfelda, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Autor realizacji pomnikowej, Poznań, dr hab. Wiesław Koronowski

Działalność w obszarze kultury:

 • Członek Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2019 – 2023 , prof. dr hab. Andrzej Banachowicz
 • Członek Rady Uczelni UAP na kadencję 2019 – 2020, prof. dr hab. Andrzej Banachowicz
 • 11.01.2019 – Powołanie do pełnienia funkcji Sędziego Referenta Sądu Konkursowego na opracowanie koncepcji projektowej instalacji artystycznej „Ludzie z lodu” organizowanego przez Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, prof. dr hab. Jacek Jagielski

Udział w JURY

 • 15-16.03.2019 – Członek Jury w Komisji Konkursowej II etapu XIV Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, makroregion południowo – zachodni, Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach  2019 – Członek Jury w Komisji Konkursowej II etapu XIV Ogólnopolskiego, prof. dr hab. Jacek Jagielski
 • 12-13. 04. 2019 – Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, makroregion południowo – wschodni, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, prof. dr hab. Jacek Jagielski
 • 16.05.2019 – Członek Jury Studenckiego Konkursu na Plakat Ekonomiczny pt: „Ku dobrobytowi ekonomicznemu przez gospodarczy wzrost albo odwzrostowienie?”, Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych UEP, organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, prof. dr hab. Jacek Jagielski

Konferencje/Wykłady

 • 19.01.2019 – udział w międzynarodowej konferencji „Einfach und schwer vs komplex und leicht”, Galeria Maison 44, Bazylea (Szwajcaria), prof. dr hab. Sławomir Brzoska
 • 6.05.2019 – „Wokół pojęć” – prezentacja/wykład dotyczący biografii prof. Jana Berdyszaka podczas 18 Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego „Kieszeń Vincenta”, Poznań. dr Tomasz Drewicz
 • 27.05 –  1.06.2019 – udział w międzynarodowym sympozjum „From Noise to Sound”, Novy Sad, Serbia, dr Tomasz Drewicz
 • 4 – 5. 03.2019 – „Obecność – dokument – ślad” – warsztaty. Pracownia Fotografii Intermedialnej Katedry Sztuki Mediów ASP Wrocław , prof. dr Janusz Bałdyga
 • 25.03. 2019 – Międzynarodowa Konferencja „Rzeźba w procesie – rzeźba jako czynnik transformacji miejsca i przestrzeni” , prof. dr Janusz Bałdyga – organizator Wydział Rzeźby.
 • 6-11.05.2019 – Techno/Artykulacje – konferencją naukową w ośrodku plenerowym UAP – SKOKI. – organizator Wydział Rzeźby. Kierownik: dr Igor Mikoda, moderator: prof. dr hab. Wiesław Koronowski
 • 06.05.2019 – Plener Wokół Kuli – Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski organizowany w ramach jubileuszu 100-lecia Wydziału Rzeźby UAP – prowadzący, UAP Poznań, Dom Plenerowy w Skokach, Skoki; Kierownik: dr Marcin Radziejewski, prowadzący: dr hab. Wiesław Koronowski, dr Rafał Kotwis

Publikacje

 • Bartel R. (2019). Wizualne aspekty diagnozy w arteterapii. (W:) S. Banaszak, J. Śmietańska (red. nauk.).Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN: 978-83-232-3420-3, ISSN: 0083-4254, s.155-188.
 • 01.02.2019 – Happening rzeźbiarski Brygada Pigmaliona – 2019 pl/en; Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych, al. K. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań, REDAKCJA  Wiesław Koronowski, Igor Mikoda; OPRACOWANIE Igor Mikoda; TŁUMACZENIE Jacek Lang; RECENZENT Mariusz Białecki;  ISBN 978-83-66015-35-7

DOROBEK STUDENTÓW WYDZIAŁU RZEŹBY

Wystawy i działania

 • 03. 2019 – „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby w ramach 100 lecia UAP 100Rzeźba, Brama Poznania ICHOT Studenci: Kaja Koster, Bartosz Ługowski, Marta Sucherska, Wiktoria Łuszczewska
 • 20-22.03.2019 – Warsztaty „Continues moving object” z artystą John Court, w ramach Międzynarodowej Konferencji Rzeźba w procesie”. Poznań
  Iga Martin, Ireneusz Pachliński, Olga Skliarska, Marta Sucherska, Jaśmina Kamińska, Bartosz Ługowski
 • 18.05.2019 – Brygada Pigmaliona w I liceum ogólnokształcącym w Poznaniu|
  Iga Martin, Jaśmina Kamińska, Bartosz Ługowski, Kaja Koster
 • 06-11.05.2019 – Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski „Wokół kuli” w ramach jubileuszu 100-lecia Wydziału
  Ireneusz Pachliński, Marta Sucherska, Bartosz Ługowski
 • 18.05.2019 – „Noc Muzeów 2019” na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu Emergency Entrance – prezentacje wokół Pracownia Sztuki Performance UAP // Performance Art Studio
  Bartosz Ługowski, Olga Skliarska
 • 1.03.2019 – Udział w międzynarodowym przeglądzie Rysunku Figuratywnego „FIGURAMA 2019” oraz towarzyszącym temu wydarzeniu wystawom w Polsce i za granicą / wernisaż: Galeria Rondo Sztuki w Katowicach; studenci Pracowni Rysunku Anatomicznego uczestniczyli w Międzynarodowej Wystawie Rysunku StudenckiegoFIGURAMA 19, Galeria Rondo Sztuki, Katowice, Kaja Koster
 • 18.05.2019 – performance dźwiękowy w ramach We Are Enough Already, Stara Rzeźnia, Lena Lubińska
 • 11.04.2019 – współtworzenie wystawy Handjob w ramach Cracow Art Week, galeria WIDNA, Lena Lubińska
 • 7.02.2019 – performance muzyczny, Galeria Luka, Lena Lubińska
 • 15.02.2019 – prezentacja instalacji Gry Wstępnej Galerii Sandra, galeria Łęctwo, Lena Lubińska
 • 28.03.2019 – „FALA” – Galeria „Litość” UAP 15.03.2019 i Galeria PWW w Zielonej Górze, Iga Martin
 • 30.05.2019 – Udział w wystawie studentów UAP „KORELACJE” w ramach Poznań Art Week, Stara Rzeźnia w Poznaniu; Iwetta Tomaszewska, Kaja Koster, Iga Martin, Ireneusz Pachliński
 • 18.05.2019 – Działania Przestrzenne „PER/FORMA”; Olga Skliarska, Barosz Ługowski
 • 06/04/2019 – Akcja Lublin. Rozdział 3. Działania na miejscach. Performance „Przystanek” galeria Labirynt Lublin; Olga Skliarska
 • 22/03/2019 LUKA W SERCU, performance „Miłosny trance” wspólnie z grupą Zapora, galeria LUKA, Poznań; Olga Skliarska
 • 26.04.2019 – współorganizacja wraz z Generatorem Malta wydarzenia związanego z projektem „Kopernik na Podsłuchu” – Spacer Architektoniczny po Osiedlu im. M. Kopernika w Pozaniu, Jaśmina Kamińska
 • 13.05.2019 – organizacja wraz z Generatorem Malta cyklicznych warsztatów do Osiedlowej Orkiestry na Osiedlu im. M. Kopernika w Poznaniu, Jaśmina Kamińska
 • 19.05.2019 organizacja wraz z Generatorem Malta Dźwiękowego Śniadania Sąsiedzkiego w ramach projektu „Kopernik na Podsłuchu”, Osiedle im.M. Kopernika, Jaśmina Kamińska
 • 29.11.-1.12.2018 – udział w piątej edycji „VideoNews” w Galerii Labirynt w Lublinie; Bartosz Ługowski

Koło naukowe Rzeźby UAP:

 • Redagowanie tekstów do wystaw i wydarzeń Koła Naukowego Rzeźby
 • Przyczynienie się do rozwinięcia strony internetowej Koła Naukowego Rzeźby m.in. wprowadzenie cyklicznych prezentacji: „Poznańskie Pomniki”, „O przestrzeni” i „Rzeźba w przestrzeni miasta” Kaja Koster
 • Współorganizacja wydarzeń: wystaw:
  • 30.05.2019 – (udział i współorganizacja) w wystawie studentów UAP „KORELACJE”, w ramach Poznań Art. Week, Stara Rzeźnia w Poznaniu
  • 6.02.2019 – cykl wykładów otwartych: „O przestrzeni” – Grzegorz Gwiazda „IDEA I FORMA”
  • 2.04.2019 – Konrad Juściński „Nie wiem dokąd zmierzam, ponieważ nigdy tam nie byłem”; Kaja Koster, Iga Martin, Jaśmina Kamińska, Michalina Zadykowicz, Marta Sucherska

ROZWIN

WYDZIAŁ ANIMACJI

Nagrody

 • OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANMACJI O!PLA , kwiecień 2019
  • I nagroda im. Andrzeja Czeczota w kategorii Animowane Fraszki za film „Śniadanie”  realizacja Bartosz Zarzycki
 • 14 INTERNATIONAL STUDENT ANIMATION FESTIVAL OF BRASIL, Rio de Janeiro, IV 2019
  • Wyróżnienie za film dyplomowy „Droga do Nilfheim” realizacja Aleksandra Kryger

Festiwale

 • Festiwal Polskich Filmów Animowanych YOUNG ANIMATION  Gdańsk V – VI 2019
  Finaliści Konkursu – oficjalna selekcja:
  „A szłyszała pani…” realizacja Aneta Surnicka
  „NIGHTLIGHT”  realizacja Katarzyna K. Pieróg
  „Rama Osobista” realizacja Maksymilian Rzontkowski
  „Sklep z rybami” realizacja dyplomowa Maria Kulpa
 • 21 International Film Festival for Documentaries & Shorts ISMAILIA, Kair, Egipt 10-16 KWIECIEŃ 2019
  Konkurs – oficjalna selekcja:
  Mój Franciszek” realizacja Katarzyna K. Pieróg
 • mgr Paulina Wyrt
  Festiwal Literatury dla Dzieci, Kraków  maj 2019
  NOMINACJA do nagrody dla Najlepszej Książki dla Dzieci im. Ferdynanda Wspaniałego „Małe Licho i tajemnica Niebożątka”, Marta Kisiel, ilustracje Paulina Wyrt,

ROZWIN

WYDZIAŁ GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

Działalność studentów

 • Jan Ksawery Chyliński
  • I nagroda w zamkniętym konkursie (Katedra Komunikacji Wizualnej UAP) na opracowanie logo 4FOULEE
 • Katarzyna Kubacha
  • Wyróżnienie Merit Award w konkursie Little Hakka 2018 International Picture Book Award (Chiny)
 • Kuba Pechta
  • III nagroda w Międzynarodowym Konkursie Grafiki Projektowej Agrafa 2019 za koncepcję graficzną konferencji poświęconej migracji
 • Klaudia Szłapka
  • Lista najlepszych książek dla dzieci w ramach przeglądu konkursowego „Jasnowidze” (Polska)
 • Diana Krueger
  • III nagroda w zamkniętym konkursie (Katedra Komunikacji Wizualnej UAP) na opracowanie logo 4FOULEE
  • III nagroda w konkursie na logo Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 roku
 • Alicja Skupin
  • I miejsce w zamkniętym konkursie (Katedra Komunikacji Wizualnej UAP) na opracowanie motywu graficznego dla telefonów Huawei
 • Julita Wodyk
  • Identyfikacja wizualna dla Palmiarni Poznańskiej – wyróżnienie i zaproszenie do współpracy. Projekt realizowany w ramach zajęć Pracowni Znaku i Identyfikacji
 • Noemi Markwas
  • zakwalifikowanie do konkursu oraz udział w wystawie AGRAFA 2019 w Katowicach
 • Book Design wystawa wybranych prac studentów Pracowni Wydawnictw UAP w Galerii R+ w Akademii Sztuki w Szczecinie. (16 kwietnia Ė 6 maja 2019)
 • Otwarta prezentacja pt. #wszystkobedziedobrze rozmowa o książce, projektowaniu i wycenach studia graficznego BĘKARTY dla studentów uczelni, zorganizowana przez prowadzących Pracownię Wydawnictw UAP, 8 maja 2019
 • Maria Kuzioła
  • Pełnonakładowy druk offsetowy pracy licencjackiej pt. „Wyszykowanie poligraficzne wspomnienie XX wieku”z Pracowni Wydawnictw
 • Natalia Trochowska
  • Wyróżnienie za pracę dyplomową STOPKLATKA z tekstem Joanny Helios na Międzynarodowym konkursie grafiki projektowej AGRAFA 2019
 • Udział studentów Pracowni Projektowania Opakowań w konkursie Art of Packaging 2019 – Debiuty nominacje w kategoriach:
  • luxury & nature: Weronika Poręba – Coffee for soul & body. Opakowanie na kawę i peeling kawowy
  • free style: Karolina Gdaniec – Kogucik – opakowanie na zabawkę drewnianą
  • opakowanie pragnienia: Klaudia Sowa – Tryk – opakowanie na piwa i przekąski
  • opakowanie smakowite: Karolina Gdaniec – Rogalowe opakowanie – opakowanie na Rogale MarcińskieNatalia Brodacka – Vege sushi – opakowanie lunchbox dla baru sushi
  • opakowanie urody: Bartosz Pędziński – Carbon Cosmetics – opakowania na żel, peeling oraz krem
  • zwycięstwo w kategorii:
   • luxury & nature: Weronika Poręba – Coffee for soul & body. Opakowanie na kawÍę i peeling kawowy
 • Absolwent Maciej Nadobnik dołączy do zespołu kontroli jakości Monotype (Berlin)
 • Absolwentka Zuza Rogatty po odbyciu praktyk w Pentagramie (oddział w NY) dołączy do zespołu  Natashy Jen.
 • Plakat – PragmatIQ, Wystawa Pokonkursowa Studentów Pracowni Plakatu II – Okrągły Stół
 • Plakat – UAP-UEP, Wystawa Pokonkursowa Studentów Pracowni Plakatu II – EKOnomia
 • SSSMOG – Interaktywna Wystawa Pracowni Grafiki Informacyjnej w ramach Poznań Design Festiwal 2019, Stary Browar Poznań
 • 12 lekcji o Konstytucji – ekspozycja infografik poświęconych prawu i zagadnieniom konstytucyjnym, powstałych podczas warsztatów organizowanych przez Pracownię Grafiki Informacyjnej UAP oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM podczas walnego zebrania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Działalność prowadzących:

 • Marcin Markowski
  • Nominacja do nagrody Tokyo Type Directors Club
  • DNA Paris Design Awards Nagroda za Wydawnictwo „Wszyscy jesteśmy migrantami”
  • DNA Paris Design Awards Wyróżnienie za identyfikacje wizualną „Poznań Poetów 2017”
  • DNA Paris Design Awards Wyróżnienie za Wydawnictwo „Od zakazu do wolności. – Historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki”
  • Nagroda „Najpiękniejsza Książka Roku” za wydawnictwo „Art Brut”
  • Publikacja wydawnictw „Art Brut” i „Od zakazu do wolności. Historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki” w roczniku Print control no 7. Best printed matter from Poland.
 • Wojciech Janicki
  • Logo / identyfikacja wizualna Love Original
   • Nagroda: Gold Award Professional / United Designs Alliance
   • International Design Competition UDA SSL 2019
   • Nagroda DNA Paris Design Award 2019 (kategoria Graphic Design)
 • Wojciech Hoffmann
 • Film Świat który uleciał na grzbiecie krowy w konkursie Short Film Competition na festiwalu 22th CinemAmbiente – Environmental Film Festival, Torino, Włochy
  • Film Świat który uleciał na grzbiecie krowy na 16. Festiwalu Filmów i Spotkań Niezwykłych, Sandomierz, Polska
  • Film Świat który uleciał na grzbiecie krowy w Konkursie Głównym 7. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA, Polska
  • Film Świat który uleciał na grzbiecie krowy w konkursie na festiwalu Prowincjonalia, Września, Polska
 • Krzysztof Molenda
  • Wystawa indywidualna malarstwa Galeria Miejska Mosina
  • Opracowanie graficzne albumu fotograficznego. Wydawca UAM: 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego, ISBN 978-83-7768-214-2
 • Lucyna Talejko-Kwiatkowska
  • Brygada LEW. Tramwaj Eliasza. Ilustracje. Wyd. Święty Wojciech
  • RNA 2019. Annual Meeting of the RNA Society. Okładka
  • Kuratorstwo Interaktywnej Wystawy SSSMOG, Pracowni Grafiki Informacyjnej, w ramach Poznań Design Festiwal 2019. Poznań, Stary Browar
  • JASNOWIDZE. Udział w Wystawie pokonkursowej międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci. Wydawnictwo Dwie Siostry
 • Agata Kulczyk
  • Identyfikacja wizualna wystawy 1m/ARCH podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma, MTP, Poznań
  • Logo Architecture Budma Award
  • Identyfikacja wizualna Poznań Design Festiwal 2019
  • Kuratorstwo Interaktywnej Wystawy SSSMOG, Pracowni Grafiki Informacyjnej, w ramach Poznań Design Festiwal 2019. Poznań, Stary Browar
  • Udział w obradach jury konkursu Szkice architektoniczne, MTP Poznań
  • Udział w obradach jury konkursu 30/100 z okazji 30-lecia firmy Solar i 100-lecia UAP
 • Agata Kulczyk i Mateusz Kokot
  • Udział w seminarium dotyczącym projektów interdyscyplinarnych w uczelniach i instytucjach kulturalnych z Poznania i Strasbourga, Strasbourg.
 • Eugeniusz Skorwider
  • Logotyp – Stowarzyszenie Wielka 19
  • Plakat – Satyrykon 2019
  • Projekt okładki, zaproszenia i słowo wstępne do katalogu Satyrykon 2019
  • Plakat – Rozbieg, Galeria Dzia≥aŮ Warszawa, wystawa
  • Plakat – Rosław Szaybo 1933-2019, self edition
  • Plakaty – Pomarańczowa Alternatywa – trzy plakaty na wystawę poświęconą Pomarańczowej Alternatywie
  • Plakat – Stop Hate
  • Plakat – Powódź w Iranie (akcja pomocy)
  • Wystawy:
   • III Międzynarodowy Festiwal Plakatu w Shenzen (Wystawa także w Seulu, Nanning, Xian)
   • Międzynarodowe Biennale Plakatu w Lublinie
   • Międzynarodowa Wystawa Plakatu w ramach Międzynarodowego Biennale Plakatu w Ekwadorze, Centrum Spotkania Kultur, Lublin
   • CIOP – Wystawa Pokonkursowa Plakatu
   • Międzynarodowe Biennale Designu (Plakat) w Peru
   • Pomarańczowa Alternatywa – Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
   • Rebusy i Szyfry… Polski Plakat Kulturalny, Galeria Sztuki Współczesnej we Wrocławiu
   • Inne: Przewodniczący jury konkursu Satyrykon 2019
 • Mirosław Adamczyk
  • Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych dla I Międzynarodowego Festiwalu Projektowania Graficznego Polska – Japonia. Ideografia 2019
  • Projekt Plakatu i katalogu do wystawy autorskiej w Dydo Galerii Plakatu w Krakowie.
  • Udział w Kapitule Nagrody Miasta Poznania
  • Udział w Jury na Najlepszą Książkę Popularnonaukową
  • Finalista:
   • Międzynarodowego Biennale Plakatu w Boliwii
   • Międzynarodowego Biennale Plakatu w Lublinie
   • Międzynarodowego Triennale Plakatu na Cyprze
   • Międzynarodowego Festiwalu Plakatu Roller Poster w Szczecinie
  • – Udział w Colorado International Invitational Poster Exhibition (CIIPE
  • – Wystawa indywidualna plakatów w Dydo Galerii Plakatu w Kraków
ROZWIN

WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA

 

 • DR HAB. JOANNA HOFFMANN-DIETRICH, PROF. UAP (PRACOWNIA PROJEKTÓW I BADAŃ TRANSDYSCYPLINARNYCH)
  • wystawa indywidualna „EpiZone[NULL]”, Art & Science Node, Berlin, Niemcy, (czas trwania wystawy: 26.01-3.02.2019);
  • udział w VERTIGO FORUM (Future STARTS Here), prezentacja projektu artystycznego EpiMimesis Centrum Pompidou, Paryż, FR, (27-30.03.2019);
  • udział (zaproszenie) w VthInternational Conference on Research and Education (Komunikacja: od DNA do Komunikacji Globalnej), Wydział Biologii UAM, Poznań, (08.-13.04.2019)
  • udział (zaproszenie) w Międzynarodowej Konferencji „ Czynnik Ludzki / Czynnik Nie-Ludzki. Edukacja i Eksperyment” towarzyszącej 18 Biennale Sztuki Mediów WRO 2019, (17-17.05.2019);
  • udział w wystawie zbiorowej „VERSUS”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, (czas trwania wystawy: 15.02.-09.03.2019);
 • PIOTR SŁOMCZEWSKI (PRACOWNIA PROJEKTÓW I BADAŃ TRANSDYSCYPLINARNYCH)
  • udział w wystawie zbiorowej „VERSUS”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, (czas trwania wystawy: 15.02.-09.03.2019).
 • DR HAB. TOMASZ WILMAŃKI, AD. (PRACOWNIA KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ)
  • udział w zbiorowym działaniu performatywnym pt. „TE BYT”, Atrium Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, (10.03.2019);
  • wystawa indywidualna pt. „Książki”, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, (czas trwania wystawy:16-30.04. 2019);
  • opieka kuratorska nad wystawą „Książka i co dalej”, Galeria Design UAP, (czas trwania wystawy: 05-17.02.2019).
 • PROF. MARIUSZ KRUK (II PRACOWNIA MALARSTWA)
  • udział w wystawie zbiorowej „KOJARZ KOLAŻ”, Galeria Biała w Lublinie, (czas trwania wystawy: 10.05.-19.06.2019);
  • udział w zbiorowej wystawie „Sztuka to wartość. Z kolekcji PKO Banku Polskiego”, Muzeum Narodowe w Warszawie, czas trwania wystawy (05.04.-30.06.2019);
  • udział w dyskusji „Sztuka to wartość, wartości w sztuce. Rozmowy z artystami / Andrzej Bielawski i Mariusz Kruk”, prowadzenie: kustosz Bożena Pysiewicz, Muzeum Narodowe w Warszawie, (09.05.2019).
 • DR MAGDALENA KLESZYŃSKA. AD.
  • udział w międzynarodowej, zagranicznej wystawie zbiorowej V International Textile and Fiber Art Symposium, Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Daugavpils, Łotwa, (czas trwania wystawy: 16.11.2018-13.01.2019);
  • udział w międzynarodowej, zagranicznej wystawie zbiorowej „AMATERAS”, Annual Paper Art Exhibition 2019, The National Palace of Culture, Sofia, Bułgaria, (czas trwania wystawy: 02-14.05,2019);
  • udział w międzynarodowej, zagranicznej wystawie zbiorowej 10th International Artistic Linen Cloth Biennial „Z krosna do Krosna”, The Museum of Ukrainian Culture in Swidnik, Słowacja, (czas trwania wystawy: 12.02-31.03.2019)
 • PROF. JOANNA IMIELSKA (I PRAC. RYSUNKU)
  • „MIASTA I RZEKI”, (zagraniczna wystawa indywidualna), Galeria „Student” (Uniwersytet Ostrawski) w Ostrawie (Republika Czeska), otwarcie wystawy: 05.03.2019, godz. 16.00, (czas trwania wystawy: 05.-28.03.2019);
  • udział w wystawie zbiorowej „VERSUS”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, (czas trwania wystawy: 15.02.-09.03.2019);
 • DR HAB. SONIA RAMMER, AD. (I PRAC. RYSUNKU) 
  • rezydencja artystyczna w Marpha Foundation, Marpha, Mustang, Nepal / marzec 2019 r. oraz performance i wystawa indywidualna „Wołając do Yeti” / „Calling out to Yeti”, zrealizowana podczas wymienionego powyżej pobytu rezydencjonalnego;
  • udział w wystawie zbiorowej „VERSUS”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, (czas trwania wystawy: 15.02.-09.03.2019);
 • PROF. ANDRZEJ LEŚNIK (I PRAC. MALARSTWA)
  • BIAŁE NA BIAŁYM / WHITE ON WHITE”, (wystawa indywidualna), Galeria Piekary (CK „Zamek” w Poznaniu), wernisaż wystawy: 15.03.2019, godz. 19.00.
  • udział w wystawie zbiorowej „VERSUS”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, (czas trwania wystawy: 15.02.-09.03.2019).
 • SEBASTIAN KRZYWAK (I PRAC. MALARSTWA)
  • udział w wystawie zbiorowej „Pałac Sztuki. Młode malarstwo polskie”, Muzeum Narodowe w Gdańsku. Oddział Sztuki Nowoczesnej, (czas trwania wystawy: 03.2019 – 16.06.2019);
  • wystawa indywidualna „Stratum”, Galeria Łęctwo w Poznaniu, kuratorka: Stefaniya Abbasova, (czas trwania wystawy: 11-15.04.2019);
  • udział w wystawie zbiorowej „VERSUS”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, (czas trwania wystawy: 15.02.-09.03.2019).
 • DR HAB. RAFAŁ [BOETTNER]-ŁUBOWSKI PROF. UAP (PRACOWNIA OTWARTYCH INTERPRETACJI SZTUKI)
  • wystawa indywidualna „Rozważania autotematyczne 2017-2018”, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, (czas trwania wystawy: 07.12.2018 -06.01.2019);
  • publikacja tekstu „Rozważania autotematyczne. Autokomentarz” w Kwartalniku Rzeźby „Orońsko”, nr 1/2019 (ss. 62-67) – ukazanie się numeru – marzec 2019;
  • opieka kuratorska oraz udział w wystawie „VERSUS”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, (czas trwania wystawy: 15.02.-09.03.2019);
  • opieka kuratorska nad wystawą „Znane/Nieznane”, Galeria Jerzego Piotrowicza „Pod Koroną” w Poznaniu, (czas trwania wystawy: 19.03-06.04.2019).
 • DR MAGDALENA PARNASOW-KUJAWA, AD. (PRACOWNIA PROJEKTÓW I DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH)
  • pokaz indywidualny prac z serii „Zestawienia”, Muzeum Narodowe w Poznaniu, (czas trwania pokazu: 23.03.2019-5.04.2019);
  • pokaz indywidualny prac z serii „Zestawienia”, Muzeum Etnograficzne / Muzeum Narodowe w Poznaniu, (czas trwania pokazu:12-26.04. 2019);
  • wystawa indywidualna pt. „Utrwalenie”, Galeria Jerzego Piotrowicza „Pod Koroną” w Poznaniu, (czas trwania pokazu:10-27.04. 2019);
  • udział w wystawie zbiorowej „VERSUS”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, (czas trwania wystawy: 15.02.-09.03.2019).
 • DR MARC TOBIAS WINTERHAGEN, AD.(PRACOWNIA PROJEKTÓW I DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH)
  • udział w „7. Międzynarodowej próbce kina edukacyjnego” (MICE) w Walencji w Hiszpanii; stworzenie czterech filmów krótkometrażowych jako producent wraz z grupą studentów Helios; publiczna prezentacja w kinie w ramach festiwalu, (07-14.02.2019);
  • udział w wystawie zbiorowej „VERSUS”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, (czas trwania wystawy: 15.02.-09.03.2019);
 • PROF. PIOTR C. KOWALSKI (X PRACOWNIA MALARSTWA) 
  • wystawa indywidualna „Moja archeologia”, Galeria Archaios, Instytut Archeologii UAM, (czas trwania wystawy 21.03-12.04 2019, wystawa towarzysząca konferencji „Archeologia. Pamięć. Sztuka”).
 • DR HAB. RAFAŁ JAKUBOWICZ PROF. UAP (PRACOWNIA SZTUKI W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ)
  • Krajobraz po transformacji, tzn.: społeczne konteksty sztuki w Polsce i Europie Wschodniej po 1989 roku (po upadku Żelaznej Kurtyny), Warsztat/Workshop, Department of Fine Art, Bezalel Academy of Arts and Design, Martin Buber St 1 (Mount Scopus Campus) Jerozolima, (29.04.-02.05.2019).

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA STUDENCKIE

 • Student Aleksander Radziszewski– wystawa indywidualna pt.„2237 DNI”, wystawa z okazji 100-lecia istnienia Uczelni, Galeria Rotunda UAP, 18-23.03.2019, (wystawa towarzysząca Konferencji „Archeologia. Pamięć. Sztuka”);
 • Student Aleksander Radziszewski– udział w zagranicznej wystawie zbiorowej pt. „Bionics”, Galerii Svavel, Jönköping, Szwecja, (czas trwania wystawy 09-16.05.2019);
 • StudentAleksander Radziszewski– wystąpienie pt. Sztuka jako forma wizualizacji śladów archeologicznych – „Projekt LINIA. Kartoszyno / Elektrownia Jądrowa Żarnowiec” na konferencji „Archeologia. Pamięć. Sztuka”, 22.03.2019, Instytut Archeologii UAM w Poznaniu;
 • Studentka Małgorzata Kaczmarek– wystąpienie pt. Doświadczenie materii  – archiwizacja i archeologia współczesnego świata jako metoda pracy twórczej Jaimini Patel na konferencji „Archeologia. Pamięć. Sztuka”, 22.03.2019, InstytutArcheologii UAM w Poznaniu;
 • Studentki/Student: Magdalena Bielawska, Monika Byszewska, Weizhi Chen, Michalina Chudzińska, Agnieszka Klarzak, Katarzyna Maćkiewicz, Paulina Misiak, Agnieszka Paluszyńska, Beata Piotrowska, Aleksander Radziszewski, Marta Ruszczyńska-Zielińska, Natalia Saja, Oliwia Szepietowska, Aleksandra Szubert, Jagoda Witkowska– udział w zbiorowej wystawie poświęconej zabiegom autotematycznym w sztuce pt. „Znane/Nieznane”, Galeria Jerzego Piotrowicza „Pod Koroną” w Poznaniu, (czas trwania wystawy: 19.03-06.04.2019, opieka kuratorska: dr hab. Rafał Boiettner-Łubowski prof. UAP);
 • Studentki/Student: Magdalena Bielawska, Monika Byszewska, Agnieszka Klarzak, Aleksander Radziszewski, Katarzyna Maćkiewicz, Barbara Melnyk, Magdalena Stachowiak, Oliwia Szepietowska, Martyna Szkudlarek oraz absolwentki WEAiK: Aleksandra Walczak, Magda Chołuj, Anna Krupa, Ada Kusiak, Michalina Targosz– udział w wystawie „VERSUS”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, (czas trwania wystawy: 15.02.-09.03.2019, opieka kuratorska: dr hab. Rafał Boettner-Łubowski prof. UAP);
 • Studentki: Magdalena Bielawska, Katarzyna Maćkiewicz, Cecylia Duhamel, Maria Dutkiewicz, Marek Gaweł, Ilsu Kaya, Weronika Kurelska, Żaneta Nykiel, Beata Tyrcha – udział w zagranicznym plenerze I Pracowni Rysunku (prof. Joanny Imielskiej i dr hab. Sonii Rammer) w Herzbergu w Niemczech (08.-14.04.2019) oraz w wystawie poplenerowej pt. „Miasta i rzeki” (Galeria Hotelu Zum Pass, Sieber, Herzberg am Harz, Niemcy, czas trwania wystawy 15.04-15.11.2019);
 • Studentki: Magdalena Bielawska, Barbara Melnyk, Marta Ruszczyńska-Zielińska, Beata Piotrowska, Marika Opas oraz absolwentki WEAiK: Daria Grabowska, Daria Kruszka, Karolina Lorek, Katarzyna Śpikowska, Michalina Targosz– udział w wystawie prac studentek i studentów Książki Artystycznej pt. „Książka i co dalej”, Galeria Design UAP, opieka kuratorska: dr hab. Tomasz Wilmański, (czas trwania wystawy: 05-17.02.2019);
 • Studentki: Zofia Olszowska, Maja Mach, Monika Klechamer– prowadzenie warsztatów artystycznych (pod patronatem Pracowni Projektów i Działań Twórczych, opieka merytoryczna i koordynacja: dr Magdalena Parnasow-Kujawa, ad. / dr Marc Tobias Winterhagen, ad.) w ramach Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego „Kieszeń Vincenta”, (06-09.05.2019).

 


rok 2018

ROZWIN

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII

 • Dyplomantka licencjacka Katarzyna Łęczycka – GRAND PRIX w ogólnopolskim konkursie scenograficznym im. J. Moskala w Katowicach ( Muzeum Śląskie- Centrum Scenografii Polskiej) – 21.10.2018
 • 38. edycja  Konkursu im. Marii Dokowicz – Polemika Sztuki – Konkurs na najlepszy dyplom  Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: Dyplom licencjacki realizowany w Pracowni Ubioru Unikatowego Urszuli Lucińskiej nominowany w zespole: Michał Knychaus i Urszula Lucińska przez Katedrę Intermediów UAP otrzymał Nagrodę Specjalną wydawnictwa Czas Kultury i Magazynu Szum – 13.11.2018
 • Ogólnopolski Konkursu dla Młodych Projektantów „Złota Nitka” organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi.
  Student Ireneusz Zając z kolekcją dyplomu licencjackiego pt. „Inicjacja” 2017 realizowanego w Pracowni Ubioru Unikatowego został laureatem finału 15-stu najlepszych kolekcji konkursu. Udział w Gali Finałowej Konkursu w Centrum Promocji Mody ASP, Łódź (Dodatkowym atutem kolekcji była sesja fotograficzna na zaproszenie Heleny Norowicz,  topowej modelki starszego pokolenia.) – 18.11.2018
 • Urszula Lucińska otrzymała stypendium dla najwybitniejszych studentów uczelni artystycznych 2018 przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 10.12.2018
 • Udział 27 studentów Pracowni Projektowania Wnętrz w Przestrzeni Miejskiej w konkursie Ławeczka Krystyny Feldman – obiekt scenograficzno-architektoniczny w przestrzeni Miasta Poznania 
 • II nagroda dla 3 studentek Pracowni Projektowania Wnętrz w Przestrzeni Miejskiej: Wiktoria Chachaj, Joanna Dziekan i Agata Zielińska
 • III nagroda dla studenta Pracowni Projektowania Wnętrz w Przestrzeni Miejskiej: Samuel Kostecki
 • Wyróżnienie dla studentki Pracowni Projektowania Wnętrz w Przestrzeni Miejskiej: Wiktoria Kostrzewa

ROZWIN

WYDZIAŁ MALARSTWA I RYSUNKU

 • Realizacja projektu „Powiększenie”
  Projekt artystyczny „Powiększenie” (umiejscowienie na bilbordach prac artystycznych) został zrealizowany w ramach współpracy polsko-czeskiej. Przestrzeń publiczna Brna, miasta partnerskiego Poznania, stanowi swoistą przestrzeń eksperymentu polegającego na zakłóceniu relacji poznawczych widza. Uczestnicy projektu: dr Tomasz Kalitko, Marcin Lorenc, dr Joanna Marcinkowska, Dawid Marszewski 
 • Korespondencja III – dialogi I kreacje. Correspondence III – dialogues andcreatios”. Galerie Pitevna, Brno, Czechy. Międzynarodowy projekt artystyczny i wystawa angażująca pedagogów i studentów z Polski, Czech i Hiszpanii. Wystawa była poprzedzona kilkumiesięczną współpracą iwymianą wiedzy i doświadczeń na specjalnie do tego celu stworzonej platformie elearningowej.Częścią projektu poprzedzającą wystawę były także warsztaty naukowo –artystyczne w Brnie. Uczestnicy projektu: dr Tomasz Kalitko, dr Joanna Marcinkowska, Dawid Marszewski, Krzysztof Mętel, prof. Marek Przybył

ROZWIN

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA

 • dr Natalia Rozmus
  • XII 2018 – VII MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD SZTUKI ALTERNATYWY 33 – Galeria Alternatywy 33, Ostrów Wielkopolski
  • XI 2018 – OFUTURE zone – wystawa i inauguracja nowej strefy sztuki i designu, Kaponiera -2; organizator: Czapski Art Foundation; projekt dofinansowany z dotacji Prezydenta Miasta Poznania
  • XI 2018 – APERIO – wystawa w ramach 9. Charytatywnej Aukcji Sztuki Współczesnej na rzecz dzieci z autyzmem, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
 • Dyplomant Maksymilian Sawicki Między masą a płynną substancją. Warunki tworzenia nowego środowiska miejskiego na przykładzie Starej Gazowni w Poznaniu, promotor dr hab. inż. arch. prof. UAP Elżbieta Raszeja – nominacja do udziału w międzynarodowym konkursie na najlepszy architektoniczny projekt dyplomowy na świecie Archiprix (Santiago, Chile)
 • Agnieszka Biedalak, Człowiek, natura i miasto w zrównoważonym projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym. Projekt miejsca do życia i uprawy roślin jadalnych w mieście. Stara Rzeźnia w Poznaniu, promotor dr hab. inż. arch. prof. UAP Elżbieta Raszeja
  • Wyróżnienie I stopnia w konkursie TUP „Moja Wielkopolska” na najlepsze prace dyplomowe związane z problematyką planowania przestrzennego województwa wielkopolskiego; Nagroda Prezydenta Miasta Poznania
  • Wyróżnienie na Kongresie Rewitalizacji w Katowicach w ramach konkursu na najlepsze w kraju prace dyplomowe z zakresu rewitalizacji
 • Konkurs na zagospodarowanie ul. Kościelnej w Poznaniu, współpraca z Urzędem Miasta Poznania i Zarządem Zieleni Miejskiej. 
  • Seweryn Trzyna i Kamil Ziółkowski (I nagroda)
  • Joanna Piasecka i Tomasz Bekas (II nagroda) – opracowali założenia do projektu realizacyjnego zagospodarowania północnej części obszaru objętego konkursem (pod kierunkiem dra hab. Marcina Konickiego  i dra inż. arch. Tomasza Piwińskiego).

ROZWIN

WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

 • Nagroda im. Katarzyny Kobro (nagroda wręczana dorocznie polskim artystom przez artystów) dla dr hab. Piotra Bosackiego, 5.12. 2018, Muzeum Sztuki, Łódź
 • Paszport Polityki dla mgr Diany Lelonek (doktorantki UAP), 4.12.2018
 • 4. edycja festiwalu dźwięku i obrazu Młode Wilki 2018 
  • Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Pracowni Studenckiej Monitor, 17.11.2018
  • Wyróżnienie dla Yany Shostak

ROZWIN

WYDZIAŁ RZEŹBY

 • REBEL LIVE ACTION #2 International Performance Art Festival 2018, Rebel Art Space, Bangkok. Tajlandia, prof. Janusz Bałdyga, 29.10-4.11.2018
 • Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza, realizacja statuetki – nagrody w konkursie, dr Jarosław Bogucki, 2.10.2018
 • Powołanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 3 lata do nowej RADY PROGRAMOWEJ RZEŹBY w Orońsku, prof. Andrzej Banachowicz, 15.12.2018
 • Konkurs „Pomnik Bohdana Smolenia – „a tam cicho być”, organizatorzy Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – Wydział Rzeźby.
  • Pierwsza nagroda: Piotr Socha – realizacja pomnikowa
  • wyróżnienie: Justyna Wełk i Anna Piętowska

ROZWIN

WYDZIAŁ ANIMACJI

 • Organizacja ogólnopolskich warsztatów infograficzno-prawnych we współpracy Pracowni Grafiki Informacyjnej Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP oraz Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM, październik-listopad 2018
 • Prezentacja grafik powstałych podczas warsztatów w Muzeum Historii Żydów POLIN Warszawa, podczas Kongresu praw Obywatelskich, grudzień 2018 – WYDZIAŁ GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
 • mgr Bartosz Mamak
  • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok akademicki 2018/2019 za wybitne osiągnięcia, grudzień 2018
  • Nominacja do nagrody w konkursie Projekt Roku 2017/2018 w kategorii wydarzenie/osobowość, listopad 2018
 • mgr Grzegorz Myćka
  • I miejsce na Międzynarodowym Biennale Plakatu Oaxaca w Meksyku – Grudzień 2018
  • Nagroda Specjalna na Międzynarodowym Przeglądzie Plakatu PosterFest w Budapeszcie na Węgrzech, listopad 2018
 • Wystawa indywidualna podczas festiwalu NACISK we Wrocławiu, październik 2018
 • Dyplom licencjacki Szymona Marciniaka, krój pisma Monstera wyróżniony w międzynarodowym przeglądzie Graduation Projects, grudzień 2018

[expander]

WYDZIAŁ ANIMACJI

 • Agnieszka Gawrońska – dyplom, „SOMNAMBULIZM”, Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej „Kamera Akcja”, Konkurs Etiud i Animacji, 18-21.10.2018, Łódź
 • Agnieszka Waszczeniuk – dyplom, „ŚLADY ULOTNE”, ALEXANDRE TRAUNER ART/FILM FESTIVAL, Węgry, październik 2018
 • Aleksandra Kryger – dyplom, „Droga do Nilfheim”
  • ANNY: ANIMATION NIGHTS NEW YORK, USA – 6 października 2018
  • SHENANDOAH SEASONAL FILM SERIES, Shenandoah County, Virginia, USA 6 października 2018

ROZWIN

WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA

 • Wystawa prac studentów II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku: „Nierzeczywiste. Przedmioty wyobrażone.” Muzeum Archeologiczne w Biskupinie otwarcie: 09.11.2018, czynna od listopada 2018 do kwietnia 2019
  kuratorki: Anna Tyczyńska prof. UAP, as. Justyna Olszewska UAP ;
  współpraca merytoryczna: dr Katarzyna Pyżewicz IA UAM ;
  współpraca kuratorska: Joanna Witulska, MAB ;
  opracowanie graficzne: Jędrzej Hofman.
  W wystawie udział biorą: Joanna Bartkowiak, Olga Biliczak, Maggie Weizhi Chen, Jan Dołgowicz, Damian Dudek, Joanna Januszewska, Wiktoria Kucharczak, Barbara Melnyk, Paweł Mikołajczyk, Beata Piotrowska, Patrycja Plich, Aleksander Radziszewski, Patrycja Rutkowska, Kamil Rzeźnik, Iza Szulc, Szymon Tomaszewski, 9.11.2018
 • Wystawa prof. UAP Rafała Łubowskiego pt. „Rafał Boettner-Łubowski. ROZWAŻANIA AUTOTEMATYCZNE (2017-2018)”; wystawa indywidualna, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 7.12.2018-6.01.2019
 • Wykład gościnny w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku: Piotr Bosacki – „Woda z mózgu, mózg z wody” Wykład o rysunku, pokaz portfolio artysty, 24.10.2018
 • Bifor 2.Wielki powrót. Wystawa zbiorowa artyści: Justyna Dziabaszewska, Jędrek Hofman, Halina Leks, Sasa Lubinska, David Puszyński / kuratorki: Desperate Curators – Paulina Brelińska, Patrycja Cierniakowska, Daria Grabowska Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 7.12.2018-6.01.2019