Przejdź do treści

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu posługuje się zabezpieczonym blankietem, który w drodze personalizacji staje się dyplomem ukończenia studiów licencjackich / inżynierskich  I stopnia, dyplomem ukończenia studiów II stopnia, dyplomem ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub odpisem dyplomu, odpisem dyplomu przeznaczonym do akt oraz duplikatem dyplomu, zarówno w wersji języka polskiego oraz angielskiego.

Dyplom ukończenia studiów oraz jego odpisy sporządzone są w formacie A-4 z kolorowym  jednostronnym drukiem atramentowym na zabezpieczonym papierze (gramatura 120g/m kw.).

  • Data wprowadzenia wzoru dyplomu do obrotu prawnego: 12.07.2021 r.
  • Data rozpoczęcia wydawania dokumentu  publicznego: 12.07. 2021 r. 
  • Okres ważności dokumentu publicznego:   bezterminowo
  • Data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: –

Pliki graficzne zawierające widok wzorca dokumentu publicznego:

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 02.07.2021, 11:34
  • Ostatnia edycja: 02.07.2021, 11:53