GALERIA AT powstała w 1982 roku z inicjatywy artysty plastyka Tomasza Wilmańskiego i do dzisiaj jest przez niego prowadzona. Galeria działa na terenie i pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – w latach 1982-99 na Al. Marcinkowskiego 29, od października 1999 na ul. Solna 4. Od samego początku galeria wystawiała prace artystów, którzy w istotny sposób wyznaczali horyzonty myślenia warunkujące współczesną sztukę tj. instalacja, rzeźba, rysunek, wideo, performance.
Galeria AT zaprezentowała dotychczas ponad 140 artystów z Polski, Niemiec, Norwegii, Danii, Szkocji, Austrii, Estonii, Białorusi, Holandii, USA, Anglii, Francji, Belgii, Izraela.
Galeria AT organizuje także wystawy zbiorowe /wyjazdowe/, w innych galeriach w Polsce i zagranicą, artystów szczególnie związanych z galerią m.in. w Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Tallinie, Krakowie, Gdańsku, Warszawie.
Od 1990 roku Galeria AT organizuje wystawy prezentujące prace związane z książką artystyczną i poezją wizualną, dźwiękową pod hasłem „KSIĄŻKA I CO DALEJ”.
Galeria AT posiada bogate archiwum informacji o artystach z nią związanych /katalogi, teksty, fotografie, filmy wideo etc./

adres: Galeria AT
ul. Solna 4, 61-735 Poznań, Poland
website: http://galeria-at.siteor.pl/
https://www.facebook.com/groups/galeriaat/about/
===================
AT GALLERY was founded by an artist Tomasz Wilmanski in 1982. Gallery functions under the auspices of the University of Art in Poznan. From the very beginning the Gallery has been showing works by artists who significantly influence the reflective horizons of modern art. So far AT Gallery has presented more than 140 artists from Poland and other countries such as, Belarus, Denmark, Estonia, Germany, England, Holland, Norway, Scotland, Austria, France, Belgium, Israel, USA.
AT Gallery organizes also group exhibitions, presenting artists related to the gallery, in other galleries in Poland and abroad in e.g. Cracow, Gdansk, Lublin, Poznan, Szczecin, Tallinn, Warsaw, Wroclaw. Since 1990 AT Gallery has been setting up exhibitions of artists’ books, concrete and visual poetry, sound poetry under the title “BOOK AND WHAT NEXT”.
The gallery owns a rich archive of information about artists (catalogues, texts, photographs, video films, CD’s etc.)
Gallery’s artists in e.g.: Ann Noël, Inge Mahn, Emmett Williams, Jaroslaw Kozlowski, Sef Peeters, Renate Anger, Jerzy Kalucki, Koji Kamoji, Piotr Kurka, Hanna Luczak, Bente Stokke, BKH Gutmann, Otmar Sattel, Kurt Johannessen, Andrzej Szewczyk, Artur Klinaú, Piotr Lutyński, Marek Kijewski, Mirosław Balka, Jacek Jagielski, Zbigniew Taszycki, Przemysław Jasielski, Rafał Jakubowicz, Marek Glinkowski, Maciej Kurak, Ralf Samens, Andrzej Syska, Eberhard Bosslet, Nahum Tevet, Renato Nicolodi.

website: http://galeria-at.siteor.pl/

Galeria AT. 35 lat

GALERIA AT. 35 LAT Jarosław Kozłowski Piotr Kurka Hanna Łuczak Andrzej Pepłoński  Otwarcie wystawy: 03.04.2017, godz. 18.00 Wystawa czynna do 14.04.2017 w godzinach od 15.00 do 18.00 Galeria AT powstała w 1982 roku z inicjatywy artysty plastyka Tomasza Wilmańskiego i do dnia dzisiejszego jest przez niego prowadzona. Galeria jest merytorycznie miejscem autonomicznym / niezależnym; działa na terenie i pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od samego początku swojej działalności ma charakter galerii autorskiej i jest placówką non-profit. Należy obecnie do najstarszych tego typu placówek wystawienniczych w Polsce. Wystawia prace artystów, którzy w istotny sposób wyznaczają horyzonty myślenia warunkujące współczesną sztukę tj. rysunek, instalacja, obiekty, wideo art, performance, poezja wizualna, książka art. etc. Galeria AT zaprezentowała dotychczas ponad 170 artystów zwięcej