Przejdź do treści

Nazwa
VII Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – Perfomance

Kierownik
prof. dr Janusz Bałdyga

Asystent
dr Marta Bosowska, ad

Miejsce
budynek C, s. 06

Kontakt
janusz.baldyga@uap.edu.pl
marta.bosowska@uap.edu.pl

Opis
Pracownia Sztuki Performance powstała w 2010 roku jako pracownia gościnna na wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, od 2011 roku ma status pracowni wolnego wyboru. Celem nauczania w pracowni sztuki performance jest zdobycie umiejętności konstruowania akcji i działań w oparciu o rozpoznanie strukturalnych i społecznych uwarunkowań przestrzennych. Chodzi o praktyczną znajomość takich pojęć jak: przestrzeń, miejsce, dystans. Proces dydaktyczny uwzględnia znaczenie form trwałych i ich rolę w modelowaniu zachowań człowieka. Człowiek stanowi jednak podstawową materię działania. Ciało i figura przyjmują funkcję podmiotu i przedmiotu. Kolejnym celem jest poznanie mechanizmów tworzenia języka wizualnego, charakterystycznego dla sztuki performance. Konstruujemy znak wokół osoby performera uwzględniając takie pojęcia jak ciało, figura, sylweta, ślad, pamięć. Jednym z podstawowych pojęć analizowanych w pracowni jest czas. Podejmujemy działania w przestrzeni publicznej, performer staje się wówczas inicjatorem faktu społecznego. Przewartościowujemy takie pojęcia jak zasięg, skala, język, obserwator. Traktując performance jako fakt intermedialny, poszukujemy relacji (granice, wpływy, przenikania) z takimi dyscyplinami jak rzeźba, rysunek, tekst wizualny etc.

Pracownia jest inicjatorem i partnerem projektów edukacyjnych realizowanych w ramach takich przedsięwzięć jak Festiwal sztuki Interakcje w Piotrkowie Trybunalskim, Tydzień Sztuki we Lwowie czy Performance art Meeting w Galerii Labirynt w Lublinie.

W pracowni zrealizowano kilka rozpraw doktorskich m.in. Marta Bosowska, Tomasz Jędrzejewski, Marc Tobias Wintterhagen, a także prac magisterskich i licencjackich m.in. Dawid Radziszewski, Zifia Kuligowska, Vitali Shupliak czy Leann Herlihy.

prof. dr Janusz Bałdyga, prof. zw. UAP


Godziny otwarcia
środa godz. 14:30 – 17:30 (dyżur, konsultacje) 17:30 – 19:30 (wykład, prezentacje),
czwartek 10:00 – 13:30 (dyżur, konsultacje)


KARTY PRZEDMIOTÓW:

Studia jednolite magisterskie:


PROGRAM PRACOWNI:

PROGRAM – VII PRACOWNIA RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH – PERFORMANCE

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 09.03.2017, 11:46
  • Ostatnia edycja: 12.06.2023, 13:33