Przejdź do treści

Nazwa
VI Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych

Kierownik
prof. dr hab. Karolina Komasa

Miejsce
budynek A, s. 111 A

Kontakt
karolina.komasa@uap.edu.pl


Opis pracowni
Program pracowni oscyluje pomiędzy działaniami osadzonymi w kontekście konkretnej sytuacji/miejsca zwanych site specific a działaniami interaktywnymi. Studenci, zwłaszcza Ci, którzy zdobyli już umiejętności związane z modelowaniem, budowaniem, konstruowaniem obiektów/rzeźb mogą, wręcz powinni doświadczyć w następnym kroku badania przestrzeni, w której sami funkcjonują i w której programują egzystowanie tworzonych przez siebie obiektów rzeźbiarskich. To konteksty tworzą sensy zatem relacja obiektu z otoczeniem, tym fizycznym i kulturowym, wymaga szczególnej świadomości, wyczucia skali, materiału i formy, wrażliwości na atrybuty przestrzeni i jej oddziaływanie. To, w jaki sposób użyte zostaną gesty wobec wybranego otoczenia świadczy o uważności na relacje z otaczanym obiektem. Także możliwość doświadczenia obiektu/rzeźby poprzez włączenie wszystkich zmysłów w poznanie akcentuje jego interaktywny charakter i wzmacnia intensywność zawartych w nim treści.
Wielozmysłowość praktyki rzeźbiarskiej traktuję jako antidotum na dwuwymiarowy świat wirtualny i niezmienną tej wielozmysłowości przewagę a jej autentyzm i uniwersalizm za ważną i niezbędną umiejętność w poruszaniu się w nieskończonym świecie sztuki. Program ten ma być otwarty, elastyczny, umożliwiający odnajdywanie własnego języka ekspresji i zaklinanie w nim własnej osobowości.


KARTY PRZEDMIOTÓW:

Studia jednolite magisterskie:


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 09.03.2017, 11:36
  • Ostatnia edycja: 12.06.2023, 13:32