Nazwa
VI Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych

p.o. Kierownika
dr hab. Igor Mikoda, prof. UAP

Miejsce
budynek A, s. 111 A

Kontakt
igor.mikoda@uap.edu.pl


Pracownia ma charakter otwarty i interdyscyplinarny. Proces dydaktyczny opiera się na indywidualnym podejściu do zamierzeń i realizacji studenta. Zajęcia odbywają się w formie konsultacji, projektach indywidualnych i praktyce warsztatowej.

Podstawowym zadaniem kształcenia jest rozwijanie własnych celów twórczych – służy temu obserwacja, rzetelna analiza i interpretacja natury. Studium z natury jest rudymentem działań, bodźcem i istotnym aspektem realizowanych projektów,  stymuluje świadomość i prowokuje do kreatywnych działań.

Celem procesu dydaktycznego realizowanego w pracowni jest kształtowanie świadomości twórczej w relacji do aktualnych mediów, technologii i zjawisk w rzeźbie i działaniach przestrzennych z uwzględnieniem znaczenia pełnego procesu, od projektu do finalnej realizacji ze szczególnym naciskiem na etap projektowy. Profil pracowni opiera się na reinterpretacji klasycznej formy rzeźbiarskiej i nadaniu jej nowych kontekstów. Tworzenie form będących syntezą różnych dyscyplin i technik – rzeźby, rysunku, grafiki tradycyjnej, cyfrowej, fotografii, czy projekcji cyfrowej i integrowanie ich w jednej autonomicznej przestrzeni, staje się symbiotycznym, interdyscyplinarnym obrazem pełnej idei. Student poszerza wiedzę i umiejętności posługiwania się różnymi środkami wyrazu, przy zachowaniu właściwej dyscypliny warsztatowej. Taka forma działań jest istotnym elementem programu pracowni i służy kształtowaniu otwartej i świadomej osobowości artystycznej, wytycza ścieżkę poszukiwań własnej tożsamości twórczej.


KARTY PRZEDMIOTÓW:

Studia jednolite magisterskie:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia: