Przejdź do treści

Nazwa
II Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych
Kierownik
prof. dr hab. Jacek Jagielski

Asystent
dr Dawid Szafrański, ad.

Miejsce
sala 312 bud. A

Kontakt
prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. zw. UAP
email: jacek.jagielski@uap.edu.pl

dr Dawid Szafrański, ad.
email: dawid.szafranski@uap.edu.pl
tel. 502 644 768

Opis
Pracownia jest miejscem, w którym dokonują się poszukiwania własnego oblicza artystycznego poprzez określanie personalnych przestrzeni, czasu i miejsc. Istotą jest weryfikacja tego co znane, zetknięcie się z przestrzenią i samym sobą, zafascynowanie dialogiem między materią a swoim zaciekawieniem, odkrywanie rzeczywistości i znaczenie jej swoim dotykiem. Tu nauka, edukacja, doświadczenie przez pryzmat twórczości i aspekty rzeźby odkrywają nieznane dotąd obszary, a w nich coraz to nowe pytania, obok których nie sposób przejść, a trzeba się do nich odnieść. Pojawiające się rozwiązania generują kolejne intrygujące sfery, rejony, one zaś implikują kolejne pytania pobudzające ciekawość poznania. Zmagania się z przestrzenią rzeczywistą, personalną i wyimaginowaną oraz pokonywanie oporu w wielu wymiarach jego pojmowania, także oporu materii, są elementami zasadniczo współtworzącymi pracownię, w której student dąży do stworzenia własnej tożsamości artystycznej. Program zakłada ćwiczenia warsztatowe oraz realizację w wybranym materiale studia z natury i alternatywne dla nich kreacje własne. Ważnym elementem kształcenia jest praca z aparatem fotograficznym, kamerą czy komputerem tak w sferze ekspozycji i dokumentacji, jak i w obszarze twórczego przeobrażenia formy.
Celem i ambicją prowadzącego pracownię jest ponadto promowanie twórczości własnej studentów i ukazywanie ich osiągnięć przez udział w pokazach i partycypowanie w wystawach i wydarzeniach artystycznych tak na terenie uczelni, jak i poza nią.
prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. zw. UAP

Godziny otwarcia
Pracownia jest czynna zgodnie z obowiązującymi przepisami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, studenci mogą korzystać z pracowni również poza obowiązkowymi zajęciami za zgodą prowadzących pracownię.
Dyżury w VII Pracowni Rzeźby
wtorek 10:00 – 14:00
czwartek 10:00 – 14:00


KARTY PRZEDMIOTÓW:

Studia jednolite magisterskie:


PROGRAM PRACOWNI:

PROGRAM – II PRACOWNIA RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 09.03.2017, 11:42
  • Ostatnia edycja: 12.06.2023, 12:56