Przejdź do treści

Wydział Rzeźby UAP beneficjentem Programu Edukacja – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, przyznała środki finansowe dla komponentu IV „Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)”. Dofinansowanie otrzymały 43 projekty. 

Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, został beneficjentem programu dla projektu pn. „Iluzja formy – o kształtowaniu na uczelniach artystycznych”.

„Iluzja formy – o kształtowaniu na uczelniach artystycznych” korzysta z dofinansowania o wartości 197 135 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. 

Projekt jest działaniem mającym na celu, opracowanie nowych strategii nauczania, wprowadzenie innowacji oraz wzmacnianie relacji na poziomie szkolnictwa wyższego, pomiędzy instytucjami z Polski i Norwegii. 

Najważniejszym aspektem projektu będzie konfrontacja i wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych metod dydaktycznych, odnosząc się zarówno do kwestii wykorzystywanych środków wyrazu artystycznego, odmiennych praktyk i estetyk, jak wobec problemu skuteczności przyjętych założeń z uwagi na realizowanie ich w odmiennych warunkach kulturowych czy społeczno-ekonomicznych. 

Realizację projektu pn. „Iluzja formy” z udziałem uczelni partnerskiej Universitetet i Bergen – Fakultet for kunst, musikk og design przewidziano na okres dwóch lat.

Kierująca projektem dr Marta Bosowska zainicjowała stworzenie płaszczyzny współdziałania dwóch różniących się programami podmiotów edukacji artystycznej. Mechanizm wymiany międzyuczelnianej opierać się będzie na mobilności wykładowców i studentów dwóch uczestniczących w programie wydziałów.

Aplikację projektową przygotowali dr Marta Bosowska, dr Tomasz Drewicz i specjalistka ds. projektów Jolanta Grek.

Rekrutacja studentów do dwuletniego projektu (wyjazdy studyjne, warsztaty i wystawy w Bergen oraz UAP) rozpocznie się w marcu. Szczegóły zostaną podane wkrótce. 

Zespół zarządzający projektem:

 • Kierownik: dr Marta Bosowska. 
 • Kierownik administracyjny: mgr Jolanta Grek 
 • Koordynator administracyjny KMD UIB Kjerstin Tønseth

oraz zespół projektowy

 • Dziekan prof  Frans Jacobi,  KMD UiB
 • Dziekan dr hab. Rafał Kotwis, prof. UAP, WR UAP
 • dr hab. Igor Mikoda, prof. UAP, WR UAP
 • dr hab. Jarosław Bogucki, WR UAP
 • dr Tomasz Drewicz, WR UAP
 • dr Lilibeth Rasmussen;  KMD UiB
 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 19.02.2022, 16:43
 • Ostatnia edycja: 12.08.2022, 08:58