Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Wnętrz i Wystaw

kierownik: dr hab. Piotr Machowiak, prof. UAP
kontakt: piotr.machowiak@uap.edu.pl

asystentka: dr Emilia Cieśla-Jarzębowska, ad.
kontakt: emilia.ciesla-jarzebowska@uap.edu.pl

miejsce: pl. Wielkopolski 9, budynek C, sala 05

godziny i dni otwarcia pracowni:
poniedziałek: 9.00–13.30
czwartek: 9.00–13.30

https://www.facebook.com/pkww.pracownia/


Karta Pracowni 2023_2024 – Pracownia Projektowania Wnętrz i Wystaw – I stopień

Karta Pracowni 2023_2024 – Pracownia Projektowania Wnętrz i Wystaw – II stopień


W pracowni podejmowane są tematy związane z szeroką problematyką architektury wnętrz i wystawiennictwa. Założeniem programowym jest nieskrępowany stereotypami  rozwój osobowości twórczej. Od studentów oczekujemy otwartości na współczesne potrzeby człowieka. Zachęcamy do podejmowania tematów prowokujących, kontrowersyjnych i ważnych społecznie. Zwracamy również uwagę na nierozerwalny związek pomiędzy funkcją, formą, a otoczeniem. W pracowni obowiązują dwie grupy tematyczne ćwiczeń projektowych. Dotyczą one zagadnień związanych z wystawiennictwem oraz przestrzeniami publicznymi i prywatnymi. Oprócz nowatorstwa koncepcji i innowacyjnego podejścia do projektowania stawiamy na rozwoju myślenia o technicznej stronie projektu.

Kryterium oceny

  • merytoryczna wartość podjętego tematu projektowego
  • aktywność,  zaangażowanie i obecność na zajęciach
  • podanie końcowe projektu.

Literatura

Książki, albumy i opracowania tematyczne poświęcone architekturze.
Opracowania teoretyczne dotyczące psychowizjologi widzenia, koloru, psychologii i socjologii.  

Marta Wiewiór, I rok II st. „Projekt wystawienniczy przy Synagodze w Bydgoszczy.” – praca semestralna.
Marcin Waszak, I rok, II st. „Hydroneum – muzeum obiegu wody w przyrodzie.”- praca semestralna.
Daria Kubik, II rok, I st. „Projekt Wystawy w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie.” – praca semestralna
Oliwia Riewe, I rok, II st. „Muzeum Wzornictwa Polskiego – projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Rondzie Kaponiera w Poznaniu.” – praca semestralna
Jędrzej Przysiuda, I rok, II st. „Civic Hostel” – praca semestralna.
Sylwia Świtała, II rok, II st. „Blaj ba – Adaptacja jednego z budynków dawnej fabryki Goplana, mieszczącego się przy ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu, na przestrzeń warsztatowo-kulturalną.” – praca magisterska
Julia Czapiewska, II rok, II st. „Jednostka mieszkalna – rok 2040.” – praca magisterska
Sonia Nowicka, II rok, II st. „Las – drewno. Projekt obiektu warsztatowego w miejscowości Lubogoszcz w woj. Lubuskim.” – praca magisterska
Natalia Stachowska, II rok, II st. „Rewitalizacja zajezdni przy ulicy Madalińskiego na inkubator sztuki” – praca magisterska
Adrianna Stranc, III rok, I st. „Artystyczny akademik – adaptacja budynku przy ul. Marcinkowskiego 28 w Poznaniu na akademik studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.” – praca licencjacka
  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 12.01.2019, 18:51
  • Ostatnia edycja: 03.10.2023, 22:04