Przejdź do treści

Katedra Architektury Wnętrz

Kierownik Katedry:
dr Emilia Cieśla-Jarzębowska, ad.
emilia.ciesla-jarzebowska@uap.edu.pl

FB: https://www.facebook.com/Katedra-Architektury-Wnętrz-UAP-1664318100275756


Opis:

Architektura Wnętrz jest najstarszym kierunkiem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kształcącym studentów od blisko 90 lat, obecnie współtworzącym Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii. Program edukacyjny zapewnia studentowi wszechstronny rozwój. Kształcenie kierunkowe w ramach indywidualnie wybranej przez studenta pracowni architektury wnętrz bądź wystawiennictwa, pracowniach uzupełniających dotyczących innych dyscyplin projektowych oraz pracowni technik przekazu projektowego, uzupełniane jest specjalistyczną wiedzą teoretyczną. Obok kształcenia kierunkowego student realizuje program edukacji ogólnoplastycznej w pracowniach rysunku i dowolnych, przez siebie wybranych pracowniach artystycznych oraz bloku przedmiotów humanistycznych. Zasadniczym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy indywidualnej lub w zespole. Wykształcenie odpowiedzialnego, świadomego projektanta, zdolnego do krytycznego, twórczego podejścia do projektowania architektury, potrafiącego cenić i chronić wartości zastane i śmiało poszukującego nowych rozwiązań.
Na poziomie licencjackim główny nacisk położony jest na wszechstronne, profesjonalne przygotowanie do zawodu architekta wnętrz. Natomiast zasadniczym rysem studiów magisterskich jest dalszy rozwój osobowości twórczej, nowatorska, bardzo zindywidualizowana i samodzielna kreacja.
Absolwent studiów licencjackich ma możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim na UAP i pokrewnych kierunkach na innych uczelniach w kraju i zagranicą. Absolwent studiów magisterskich może uzupełniać specjalistyczne wykształcenie na studiach podyplomowych, związanych z ukończonym kierunkiem studiów.


Pracownia Projektowania Wstępnego – budynek G, s. 104
dr Szymon Nawój, ad.

II Pracownia Architektury Wnętrz – budynek C, s. 07
prof. dr hab. Marta Weronika Węcławska-Lipowicz
mgr Marta Brennenstuhl-Bludnik, asyst.

III Pracownia Architektury Wnętrz – budynek G, s. 104
dr Mikołaj Stankowski, ad., p.o kierownik

IV Pracownia Architektury Wnętrz – budynek E, s. 53
dr hab. Maciej Basałygo, prof. UAP
mgr Klaudia Dopierała, asyst.

V Pracownia Architektury Wnętrz – budynek E, s. 53 a
dr hab. Piotr Sudak, prof. UAP

Pracownia Projektowania Wnętrz i Wystaw  – budynek C, s. 05
dr hab. Piotr Machowiak, prof. UAP
dr Emilia Cieśla-Jarzębowska, ad.

Pracownia Projektowania Wystaw – budynek C, s. 07
dr Piotr Barłóg, ad.
mgr Rafał Rzadkiewicz, asyst.

Pracownia Projektowania Ekologicznego – budynek G, s. 106
dr hab. Natalia Kliśko-Walczak, prof. UAP
mgr Oriana Tyll, asyst.

Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej – budynek E, s. 51
dr hab. Konstancja Pleskaczyńska prof. UAP
mgr Rozalia Świtalska, asyst.(urlop macierzyński)


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 21.03.2017, 15:55
  • Ostatnia edycja: 04.10.2023, 21:40