Dziekan:
prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti

Prodziekan:
dr Robert Gruszewski, ad.

Kierownik studiów niestacjonarnych:
dr Natalia Kliśko-Walczak ad.


Dziekanat:

kierunki: Architektura Wnętrz, Scenografia

mgr Monika Ławska
monika.lawska@uap.edu.pl
tel.: 61 853 00 18 w. 117
godziny urzędowania: wtorek-piątek, 10.00–12.00
pok. 403, budynek C, Plac Wielkopolski 9

kierunek: Architektura Wnętrz, studia niestacjonarne
Aleksandra Trzcińska
aleksandra.trzcinska@uap.edu.pl
pok. 402, Budynek C – Pl. Wielkopolski 9
czynny: wtorek-sobota 10.00 – 12.00
tel. 61 853 00 18 w. 125

W okresie od 01.07.2019 r. do 15.09. 2019 r. dziekanat studiów niestacjonarnych
w soboty będzie nieczynny.

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierownik:
dr hab. Natalia Kliśko-Walczak, prof. UAP

Kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Studia podyplomowe PODSTAWY PROJEKTOWANIA WNĘTRZ MIESZKALNYCH


POZOSTALI PRACOWNICY

dr Zyta Kaleta – Materiały i technologie ubioru / Konstrukcja i modelowanie ubioru
dr inż Robert Kłosowiak – Infrastruktura w projektowaniu wnętrz
dr inż arch. Tomasz Piwiński – Materiały i technologie w budownictwie / Współczesne techniki w architekturze wnętrz i wystawiennictwie
dr Adam Siniecki – Historia architektury współczesnej
mgr Marta Brennenstuhl-Bludnik – Komputerowe wspomaganie projektowania
mgr Paulina Buczyńska – Historia mediów
mgr Krzysztof Cicheński – Wybrane zagadnienia historii teatru i dramatu
mgr inż. Maria Kruszyńska – Komputerowe wspomaganie projektowania ubioru
mgr Piotr Kruszczyński – Propedeutyka reżyserii (współpraca z reżyserem) / Analiza tekstu dramatycznego
mgr Wojciech Lipowicz – Historia architektury wnętrz i mebli / Wybrane zagadnienia z historii i kultury materialnej
mgr inż. arch. Dorota Rajewska-Durniewicz – Konstrukcje budowlane
mgr Marek Rydian – Światło sceniczne
 dr Izabela Rybacka – Techniki i technologie scenografii / Historia ubioru / Historia ubioru XX wieku
mgr Przemysław Prasnowski – Psychologia tłumu

STUDIA STACJONARNE

Kierunek Architektura Wnętrz – studia pierwszego stopnia
Kierunek Scenografia – studia pierwszego stopnia
Kierunek Architektura Wnętrz – studia drugiego stopnia
Kierunek Scenografia – studia pierwszego stopnia

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii prowadzi:

 • studia stacjonarne:
  – 3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku architektura wnętrz
  – 2-letnie studia drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz
  – 3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku scenografia
  – 2-letnie studia drugiego stopnia na kierunku scenografia
 • studia niestacjonarne (wieczorowe):
  – 3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku architektura wnętrz

STRUKTURA

W ramach takiej struktury studenci mają możliwość indywidualnego wyboru pracowni kierunkowych i dwóch innych pracowni uzupełniających o zróżnicowanych programach. Ponadto student niezależnie od pracowni rysunku, może dodatkowo studiować w innych pracowniach artystycznych funkcjonujących na pozostałych wydziałach UAP. Indywidualny rozwój osobowości artystyczno-projektowych poszerzony jest o przedmioty teoretyczne z danej specjalności i praktyczne z zakresu technik przekazu projektowego, oraz specjalistycznych programów komputerowych.
Program laboratorium komputerowego uwzględnia nabywanie przez studentów umiejętności korzystania z nowoczesnych technik komputerowych pomocnych w formułowaniu i realizowaniu nowych idei i koncepcji projektowych.
W programie kształcenia oprócz dyscyplin kierunkowych – architektury wnętrz, scenografii – umożliwia się kształcenie w zakresie projektowania ubioru, wystaw, mebli i wzornictwa, a także w zakresie wybranych przez studenta specjalności artystycznych. Tak sformułowany program pozwala zdobyć w szerokim spektrum niezbędną widzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze studiowanego kierunku. Zapewnia on uzyskanie solidnych podstaw dla różnych form aktywności projektowej, artystycznej i intelektualnej absolwentów.
Permanentnie modyfikowany program kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje absolwentów odpowiadają na wymogi zmieniającego się rynku i potrzeby współczesnego społeczeństwa.


CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii jest bezpośrednim spadkobiercą powstałego we wrześniu 1927 roku w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu Wydziału Architektury Wnętrz. Po II wojnie światowej w trakcie kształtowania się nowych struktur w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, Wydział Architektury Wnętrz jako samodzielna jednostka organizacyjna zaczyna formalnie funkcjonować od 1950 roku.

Pierwszym dziekanem, którego należałoby uznać za twórcę Wydziału Architektury Wnętrz w powojennym okresie, był profesor Jan Cieśliński – architekt poznański. Wydział i Katedrę Architektury Wnętrz tworzyli również wybitni polscy architekci – Jan Bogusławski, Jerzy Staniszkis, Stanisław Zamecznik oraz artyści tej miary co, Wacław Taranczewski i Tadeusz Brzozowski (prodziekan Wydziału). Później ich dzieło kontynuowali profesorowie – architekci: Jan Węcławski (wieloletni prorektor Uczelni), Jerzy Schmidt (dziekan Wydziału), Włodzimierz Wojciechowski (dziekan Wydziału), Bogdan Celichowski i artyści – projektanci – Witold Gyurkovich (rektor Uczelni), Gabriela Kapela-Rzyska, Roman Machowiak, Zdzisław Łosiński (dziekan Wydziału). Ich wizja kształcenia, rozumienie architektury wnętrz, kształtowania przestrzeni architektonicznej jako syntezy sztuk, budowały nowoczesny kierunek.

Przez następne lata Wydział powiększał się tworząc nowe specjalności i kierunki takie jak: Wzornictwo, Architektura i Urbanistyka oraz Scenografia zmieniając jednocześnie nazwę na Wydział Architektury i Wzornictwa. W 2005 roku na bazie specjalności Projektowanie Ubioru powstał kierunek Scenografia, dając znacznie szerszą ofertę kształcenia dla studentów.

Reorganizacja Wydziału spowodowała, że z dniem 1 października 2011 roku decyzją Senatu UAP powołano do życia nowy wydział – Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii.

Obecne grono pedagogów – architektów wnętrz, scenografów i artystów dzięki wyrazistym i różnorodnym osobowościom oraz wysokim kwalifikacjom, tworzy na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii dynamiczny zespół, otwarty, poszukujący wciąż nowych form realizacji programu kształcenia i działalności naukowo – badawczej.

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe.


Aktualności o Studiach Niestacjonarnych Architektury Wnętrz