Przejdź do treści

Wydziałowe Laboratorium Komputerowe

kierownik: dr hab. Piotr Sudak

Komputerowe Wspomaganie Projektowania – budynek B, s. 211,212
mgr Przemysław Matejko
mgr Marta Brennenstuhl-Bludnik

Komputerowe Wspomaganie Projektowanie Ubioru
mgr inż. Maria Kruszyńska

Przygotowanie Produktów do Produkcji Masowej
mgr Paulina Buczyńska


Głównym celem laboratorium komputerowego jest zapoznanie studentów z narzędziami oraz możliwościami jakie daje omawiane oprogramowanie komputerowe. Rozwijanie umiejętność technicznej, manualnej, a także budowanie  twórczego podejścia do projektowania wraz z rozwojem umiejętności prezentacyjnych. Wiedza zdobywana jest za pośrednictwem wykładów oraz ćwiczeń mających przygotować studenta do samodzielnej i profesjonalnej pracy projektowej z użyciem danego oprogramowania. W trakcie zajęć studenci poznają następujące programy:  Adobe Photoshop, 3D studio max wraz z wybranymi silnikami renderującymi, Corel Draw, Archicad, AutoCAD, Artlantis Studio. 

Program nauczania jest konstruowany w oparciu o potrzeby studentów danego kierunku, zatem obejmuje on inne zagadnienia i ćwiczenia dla studentów Scenografii i Architektury Wnętrz. 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 13.01.2019, 18:29
  • Ostatnia edycja: 27.10.2021, 10:01