Przejdź do treści

Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych – studia podyplomowe

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII UAPStudia podyplomowe Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych są dla osób: 

 • Zainteresowanych architekturą wnętrz.
 • Które ukończyły studia na różnych kierunkach studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich. Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego
 • Chcących zdobyć podstawowe umiejętności pozwalające zaprojektować wnętrze mieszkalne.
 • Chcących pogłębić swoje dotychczasowe umiejętności i zdobyć nowe doświadczenie z zakresu projektowania wnętrz.

PROGRAM:

Liczba godzin dydaktycznych:
204 godzin lekcyjnych (45 min.)
12 zjazdów (sobota-niedziela)
2 semestry (październik-styczeń, luty-maj)

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

 • Projektowanie wstępne (48 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
  •  podstawy kompozycji płaskiej
  •  podstawy kompozycji we wnętrzu mieszkalnym
 • Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych (48 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
  • projektowanie wnętrza mieszkalnego
  • poznanie zasad kompozycji we wnętrzu mieszkalnym
  • poznanie przepisów i norm budowlanych dotyczących wnętrz mieszkalnych
 • Rysunek projektowy (24 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
  • rysowanie wnętrza mieszkalnego zgodnie z zasadami rysunku projektowego
 • Materiały we wnętrzach (12 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
 • Rysunek architektoniczny odręczny (12 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
 • Podstawy projektowania komputerowego (36 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
  • podstawy obsługi programów komputerowych niezbędnych w projektowaniu wnętrz
 • Współczesne tendencje w projektowaniu wnętrz (12 godz. – zajęcia teoretyczne)
  • najważniejsi współcześni architekci
  • tendencje w projektowaniu wnętrz na przykładach
 • Zasady przedsiębiorczości (6 godz. – zajęcia teoretyczne)
 • Prawo autorskie (6 godz. – zajęcia teoretyczne)

Cel studiów:

 • Przygotowanie zawodowe słuchacza do projektowania wnętrz mieszkalnych.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających formułować założenia projektowe za pomocą rzutu i wizualizacji wnętrza.
 • Wykształcenie projektanta rozumiejącego podstawy projektowania wnętrz

Kadra:
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków UAP, czynnych projektantów.


REKRUTACJA >>>


Opłaty na rok akademicki 2023/24: 5600 zł/rok, możliwość płatności w 4 ratach

 • za semestr zimowy:
  w terminie do dnia 30 września 2023 roku, w kwocie 1.400 zł;
  w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku, w kwocie 1.400 zł;
 • za semestr letni:
  w terminie do dnia 15 stycznia 2024 rok, w kwocie 1.400 zł;
  w terminie do dnia 15 marca 2024 roku, w kwocie 1.400 zł;
(Szczegóły dot. nr konta oraz opłat dostępne w systemie Akademus po zalogowaniu)

Kwalifikacje:
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.

 

 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 28.05.2019, 03:47
 • Ostatnia edycja: 10.02.2023, 20:15