Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Struktur Przestrzennych  – budynek B, s. 201

Kierownik:
dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP
piotr.szwiec@uap.edu.pl

Asystentka:
dr Patrycja Mikołajczak, ad.
patrycja.mikolajczak@uap.edu.pl

Celem pracowni jest zachęcenie studentów do wnikliwej obserwacji otaczającego świata. Zależy nam, aby studenci ćwiczyli się w „stawianiu trafnych diagnoz”, a co za tym idzie, aby ich propozycje projektowe odpowiadały na potrzeby użytkowników. Co istotne, ostatnimi laty coraz baczniej zwracamy uwagę na potrzeby użytkowników przyszłych pokoleń, co wymusza wybieranie rozwiązań, które są przyjazne środowisku.

Podjęte w pracowni tematy związane są z projektowaniem przestrzeni otwartych, na przykład: skwerów, ulic, placów, parków, itp. oraz ich wyposażeniem. Studenci wyższych lat mają możliwość sugerowania tematów zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planami zawodowymi. Część z nich decyduje się przystąpić do konkursów związanych tematycznie z profilem pracowni – nierzadko z sukcesami.

Zależy nam, aby student w ramach tematu przeszedł wszystkie etapy niezbędne do stworzenia spójnej i kompletnej propozycji projektowej.

Prace studentów:

1.      https://wk.uap.edu.pl/2021/start/wydzial-architektury-i-wzornictwa/pracownia-projektowania-struktur-przestrzennych/

2.      https://wk.uap.edu.pl/2020/start/wydzial-architektury-i-wzornictwa/pracownia-projektowania-struktur-przestrzennych/

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 26.10.2021, 09:54
  • Ostatnia edycja: 26.10.2021, 09:55