Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia, ustanowionym decyzją Senatu UAP objęci są wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci UAP.

Funkcjonowanie systemu ma charakter permanentny, polega na ciągłym badaniu i doskonaleniu jakości kształcenia.